MOL Winter EVO
Szombat, 2019. január 19., 10.35
Ritkaságszámba menő ünnepély Fazekasvarsándon

A gyémántmenyegzős szülők leánya is megesküdött

Oltár előtt a gyémántmenyegzősök az új pár és a násznagyok között
Oltár előtt a gyémántmenyegzősök az új pár és a násznagyok között

Szombaton délután ritkaságszámba menő ünnepélyre került sor a fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban, ahol a 60. házassági évfordulóját ünneplő Delezsán házaspár tiszteletére gyűltek össze a meghívottak.

A kezdőének után nt. Borháci Dávid segédlelkész igei ismertetőjét követően együtt imádkoztak, majd kifejtette: nem mindennapi ünnep a mai, hiszen két testvérünk ünnepli 60. házassági évfordulóját, ezért a mai napon Isten áldását kérjük rájuk életük további részére. Évtizedekig éltek egymás mellett, betartották a fogadalmat, amit ebben a templomban 60 évvel ezelőtt tettek. Kedves János, kedves Erzsébet, hatvanéves házasságotokkal példát mutattatok a következő generációk, de a lányotok számára is, aki a párjával együtt éppen ma kéri Isten áldását a házasságukra. Ilyen hosszú házasélet alatt a boldogság közepette bizonyára voltak alkalmak a kibékülésre, az egymás iránti szeretetre, a ragaszkodásra, a megértésre és az elfogadásra is. Mindezt, természetesen, Isten szeretete és elfogadó kegyelme kísérte. Szerettétek egymást, miközben Isten számára is helyet biztosítottatok a lelketekben, mert tudtátok: Ő nélkül nem lehetett volna elérni mindazt, aminek most örvendhettek. Az egymás, illetve Isten iránti ragaszkodás ragyog az arcotokon, hiszen éppen Isten házában kértek további áldást a házaséletetekre. Eddigi életetek legnagyobb áldásai voltak, amikor az Úr megáldott benneteket egy fiúval és egy leánnyal, ezért életetek legfőbb célja az volt, hogy gyermekeitek saját, boldog életben részesüljenek, ne nélkülözzenek semmiben, illetve olyan hitvest találjanak, akik megértik és szeretik őket. 1957. december 1-jén álltatok itt az oltár előtt, kértétek Isten gazdag áldását a házasságotokra, amit 60 év elteltével megismételtek. Azt kívánom, hogy a további házaséleteteket, illetve a leányotok most kötendő házasságát is Isten áldásával a szeretet és a kölcsönös megértés jellemezze! Miután a segédlelkész idézte a Szeretethimnuszt, az előtte térdeplő Delezsán Jánosra és feleségére, Erzsébetre Isten áldását kérte.

A 379. ének I. versének közös eléneklése után nt. Kovács Zsombor temesvári evangélikus-lutheránus lelkipásztor Isten csodálatos kegyelmének nyilvánította, amiért 24 évi szolgálat után életében először vehet részt hasonló, megható kettős ünnepségen, majd a násznagyok részvételével szabályosan megeskette Majernyik Jánost és Delezsán Melindát, a gyémántmenyegzősök leányát.

Ezt követően, a hagyományokhoz híven, a két házaspár megkerülte az oltárt, majd fogadták a résztvevő rokonság jókívánságait.

 

 

Mulatság hajnali négyig

 

A templomi kettős házassági áldást követően a résztvevők átvonultak az Essig József Kultúrotthonba, ahol a több mint száztagú vendégsereggel megebédeltek, közben megünnepelték a fiatalabbik menyasszony, Melinda népnapját és születésnapját. 23 óra tájban ünnepélyesen megvágták a 60-as számmal ékesített jókora tortát, amelyből minden résztvevő kapott. Az Őcsik zenekar hajnali óráig szakadatlanul húzta számukra a talpalávalót, illetve kísérte a résztvevők nótáit.

 

 

A boldog házasság titkai?

 

Természetesen, a gyémántmenyegzős házaspárt a hosszú, boldog házasélet titkai felől is kikérdeztük.

Amint János elmondta, a 60 évvel ezelőtti esküvőjük alkalmával hó nem hullt ugyan, de igen hideg volt, a lakodalmat a szülői házban tartották, ahol az új pár külön szobában lakhatott. Szerinte a jó házasságban nagyon fontos az egymás megértése, a kölcsönös bizalom és a segítségnyújtás. János kitanulta a kőműves és az ács szakmát, részt vett a téesz összes épületének, de az evangélikus-lutheránus parókiának az építkezésében is. A rendszerváltás után visszakapták a 13 hektár földjüket, aminek a megművelésével foglalkozott. Mindig dolgozott, manapság is segít a fiának az állattartásban.

Erzsébet asszony szerint legfontosabb a családi béke megőrzése. A férje mindig módjával iszogatott otthon, de soha nem járt kocsmába, részegnek se látta, ezért ha újrakezdhetné az életet, csak Jánost választaná. Nagyon boldogok, amiért a gyermekeik megszervezték az évfordulót, illetve amiért megajándékozták őket 4 unokával.

A fiatalabbik házaspár tagjait, most már Majernyik Melindát és Jánost is megkérdeztük: mit éreznek a kettős ünnepségen?

Melinda asszony elmondta: régi álma volt az öccsével, Jánossal együtt megszervezni, megünnepelni szülei gyémántmenyegzőjét. Ezzel kapcsolatban adódott az ötlet: mivel amúgy is 8 éve együtt élnek Jánossal, tegyék hivatalossá a házasságukat!

Nem csupán az ünnepelteknek és a hozzátartozóknak, a krónikásnak is felemelő érzés volt részese lehetni a Delezsán család meghatóan szép ünnepségén.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'