JelenHaz
Hétfõ, 2019. június 17., 12.59
Szent Antal búcsú Déván

A hívő ember Istenre bízza életét

A hívő ember Istenre bízza életét
A hívő ember Istenre bízza életét

A hívő embernek sohasem szabad elcsüggednie, hiszen Isten személyében olyan segítőtársa van, aki minden földi hatalmasság felett cselekszik – hangsúlyozta a dévai Szent Antal-búcsú alkalmával ft. Berszán Lajos kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója, aki édesanyja életpéldájával erősítette a hitet a jelenlévőkben. Az ünnepi szentmisén mondott prédikációja alkalmával hangsúlyozta: a mai világban már semmi gyakorlati akadálya sincs a bibliaolvasásnak, a szentírásból történő lelki táplálkozásnak. A milliók által tisztelt páduai Szent Antal is Isten igéjéből merítette hitét, szónoki képességét, mellyel sokakat térített az evangélium útjára. Ha a keresztény ember életében központi helyet foglal el Isten, a vele való állandó beszélgetés, az ő szavának rendszeres olvasása, akkor megszentelődik az ember élete, családja, környezete – fogalmazott Berszán Lajos kanonok.

A dévai Szent Antal templom búcsúünnepére nem csupán a helyi hívek jöttek el szép számban, de velük együtt ünnepeltek a környező településekről (Csernakeresztúrról, Vajdahunyadról, Zsil völgyéből) és távolabbról érkezők is. A szentmisét ft. Berszán Lajos, Ft.  Szász János petrozsényi plébános, pápai káplán, kanonok és Szabó Ákos vajdahunyadi plébános mutatta be. Fr. Főcze Bonaventúra dévai plébános házigazdaként  köszöntötte a szolgálatot vállaló lelkésztársakat, ferences testvéreket, Florin Oancea dévai polgármestert, aki Pogocsán Ferdinánd alpolgármester társaságában vett részt feleségével együtt a Szent Antal-búcsún.  Fr. Bonaventúra köszönetet mondott a helyi közösségnek is: az egyháztanácsosoknak, a rózsafüzércsoportnak, a kórusnak és kiemelten Drijman Etelkának, a csernakeresztúri Combrut pékség tulajdonosának, aki több száz cipó sütését vállalta el ez alkalomra. A megáldott kenyerekből a búcsú résztvevői mindannyian részesültek.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'