JelenHaz
Vasárnap, 2019. március 24., 03.26
Felavatták a Bethlen Gábor Kollégium felújított épületegyüttesét

A jövő építésének jó példái között”

A jövő építésének jó példái között”
A jövő építésének jó példái között”

Nagyenyeden szombaton felavatták a közel négyszáz éves Bethlen Gábor Kollégiumnak az Európai Unió forrásaiból felújított épületegyüttesét. A felújítás az épületegyüttes tulajdonosa: az Erdélyi Református Egyházkerület és a román többségű Nagyenyed önkormányzata közötti példás együttműködés révén valósult meg.

 

Kató Béla református püspök szerint a nagyenyedi kollégium – a magyar királyok vagy erdélyi fejedelmek által alapított kollégiumoktól eltérően – azért lehetett ilyen hosszú életű, mert a hit szilárd alapjára építették.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke szerint a Bethlen Gábor Kollégium felújítása során kialakult román–magyar együttműködésnek „helye van a jövő építése jó példái között”. A politikus a kollégiumot az erdélyi magyarság Oxfordjának, Sorbonne-jának nevezte.

„A nagyenyedi kollégium úgy újult meg, hogy a korhűségnek kétszeresen is megfelelt. Korhű módon lett felújítva, építészeti értelemben. És korhű technológia került belé: a 21. század oktatási követelményeit követve. A Kollégium hagyománya ugyanis nem csupán a múlt megőrzésére tett kísérlet. Már régen a történelemkönyvek lapjain élne csak, ha csupán ennyi volna. A Kollégium hagyománya az innováció, a megújulás, a tartalom, a minőség. Ez tette naggyá Apáczai Csere János idején, ezért indulhatott útnak kora gondolkodásának béklyóit legyőzve Kőrösi Csoma Sándor, és ez kellett ahhoz, hogy Sütő András se úgy lássa saját világát, ahogyan a szocialista realizmus dogmái megszabták neki. Csak a legnagyobb elismerés hangján tudok megemlékezni arról, ami itt, a szemünk láttára, Nagyenyeden történik” – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Kelemen Hunor szövetségi elnök a felújított nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium átadási ünnepségére összegyűlteket.

Az RMDSZ elnöke kijelentette, az oktatás ügye minden nemzet számára stratégiai kérdés: „De számunkra, erdélyi magyarok számára létkérdés. Aki biztos jövőt szeretne közösségének, annak az oktatás ügye a legfontosabb, hiszen mai bizonytalan világunkban ez a legbiztosabban megtérülő befektetés. Az RMDSZ negyedszázados történetének egyik nagy eredménye a romániai magyar nyelvű oktatás rendszerének megteremtése, a bölcsődétől az egyetemig. Nem egyedül tettük mindezt. Kellett hozzá az állandó parlamenti jelenlét, a romániai magyarok kitartó akarata, az egyházak áldozatos munkája és a helyi vezetők kitartása. Közös sikerünk ez, minden erdélyi magyar sikere”.

Kelemen Hunor hangsúlyozta: a magyar nyelvű oktatási rendszert tovább kell fejleszteni azért, hogy versenyképes legyen a megszerzett tudás.

Hozzátette, a kollégium megújulása az egész erdélyi magyarság számára üzenettel bír, és azt bizonyítja, hogy van eredmény, ha van hozzá közösségi akarat.

A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumot több mint ötmillió eurós uniós támogatásból újították fel, az egyház és az önkormányzat példás együttműködése révén. A kollégium épületét 2004-ben szolgáltatta vissza az egyháznak a román állam. Jelenleg 700 diák tanul a nagyenyedi kollégiumban, amely a dél-erdélyi magyarság egyik legfontosabb intézménye, ahol az elméleti osztályok mellett szakoktatás is folyik.

 

 

(mti, RMDSZ tájékoztató)


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'