Vasárnap, 2018. december 16., 19.31
Évértékelő Haász Tibor tőzmiskei polgármesterrel

A jövő társadalom nevelésére is érdemes áldozni

Haász Tibor polgármester szerint a költségvetési keret szűkülésével együtt a községbeli, hagyományos programokat idén is megszervezik
Haász Tibor polgármester szerint a költségvetési keret szűkülésével együtt a községbeli, hagyományos programokat idén is megszervezik

Haász Tiborral, a Simonyifalvát, Vadászt és Bélzerindet is magában foglaló Tőzmiske Község polgármesterével értékeljük az elmúlt évet, illetve számba vesszük az idei terveket.

 

– A község szempontjából hogyan minősítené a 2017. évet?

Nem mondhatnám, hogy a megelőző éveknél rosszabb volt, noha több megvalósítást terveztünk, de egy bizonyos szinten vannak eredményeink.

– Részletezné őket?

Tavaly nyáron befejeztük az Országos Helyi Fejlesztési Program támogatta utcaaszfaltozásokat. Ennek során Simonyifalván 2 kilométernél hosszabb utca, vagyis a főúttal párhuzamosan futó két utca, a Temető utca és a Malom utca kapott aszfaltburkolatot. A jelzett két utca ugyancsak aszfaltos úttal lett összekötve a főutcával. Vadászon a román temető felé vezető utcát, míg a magyar részen ugyancsak a temető felé vezető utcát korszerűsítettük. A Tőzmiskén történt aszfaltozással együtt községi szinten 5,5 kilométernyi utca kapott aszfaltburkolatot. Ha aszfaltozásról beszélünk, érdemes megemlíteni a DC 121-es számú út korszerűsítését, amely a Tőzmiskét átszelő megyei rangú utat köti össze a nagyzerindi vasúti megállóval. Tekintve, hogy Nagyzerind Község is leaszfaltozta a területén futó útrészt, ezután Tőzmiskéről korszerű úton lehet eljutni az ottani vasúti megállóig, illetve a községközpontba. Az Arad Megye Tanácsa támogatta korszerűsítés reánk eső szakaszának az értéke 300 ezer lej volt. Ezen túlmenőn, Tőzmiskén önerőből két utcát is leaszfaltoztunk 560 méter hosszúságban.

– Aszfaltozáson kívül milyen munkálatokat végeztek még?

Önerőből felújítottuk, korszerűsítettük és átalakítottuk a Tőzmiskei Polgármesteri Hivatal épületét, amit meg lehet nézni, mert 30 évig kifogástalan feltételeket biztosít majd az ügyintézéshez, de bármilyen vendég civilizált fogadására is alkalmas.

– Milyen stádiumban van a községben évekkel ezelőtt elindított vezetékesvíz-program?

Sajnos, eléggé kellemetlen helyzet alakult ki, mert a kivitelezést versenytárgyaláson megnyerő vállalat elvégezte a vízvezeték- és szennyvízrendszer megépítését, ekkor azonban csődöt jelentett, ezért nem állította össze az átadási jegyzőkönyvet, amiben részletesen szerepelne az összes elvégzett munka. Évek óta próbáltuk megkeresni a csődöt mondott cég vezetőségét az átadási jegyzőkönyv elkészítése céljából, sikertelenül. Azóta kerestünk új kivitelezőt, amelyet most meg is találtunk, de a meglévő munkálatokról egy részletes felmérést kér. A hátra lévő munkára vonatkozó tanulmányterv elkészítésére megegyeztünk egy temesvári egyetemi tanárral. Ha elvégzi a tanulmánytervet, abból megtudjuk, milyen munkálatok vannak még hátra, illetve a kivitelezésükhöz mennyi pénz szükséges. Ha ezzel tisztában leszünk, elkezdhetjük a pályázást a rendszer befejezéséhez, használatba adásához szükséges anyagi keretre.

– Hogyan lehet úgy eljárni, hogy egy vállalat elvégzi a munkálatok nagy részét, elhasználja a pénzt, majd csődöt jelent, nem adja át a munkát?

A csődtörvény erre lehetőséget biztosít. Egyébként az elvégzett munkával nincs baj, esetleg annyi lehet, hogy a 2013-ban elvégzett bizonyos munkákat az erodálás miatt ki kell javítani. Ha kezünkben lesz a jelzett tanulmány, megpályázzuk a rendszer befejezéséhez szükséges összeget. A kivitelezés megpályázására valószínűleg nem lesz szükség, mert az eddig felkért cégvezetők megnézték a munkát, majd faképnél hagytak bennünket. Akivel legutóbb tárgyaltunk, komolynak tűnik, ezért remélem, hamarosan be tudjuk fejezni a nagy munkát, illetve használatba adhatjuk a saját vízművel rendelkező, a község 4 települését kiszolgáló ivóvízhálózatot és lefolyó rendszert.

– Mivel foglalkoztak még a községben?

Tavaly szeptemberben a heves szélvihar a vadászi új óvodaépületről levitte a tetőt, de kikezdte a község kultúrházainak a fedelét is. A javításokra kaptunk 270 ezer lejt, amiből még a tél beállta előtt a legtöbb javítási munkát befejeztük, egyúttal korszerűsítettük is a kultúrházakat, amelyekre a nehéz tetőcserép helyett egy könnyebb, a szélnek ellenálló tetőzetet építettünk.

– Tavaly volt-e fennakadás a községbeli közművelődési életben?

A 4 településen megszerveztük a falunapot vagy a helyettesítő programot, támogatjuk a község egyetlen néptánccsoportját, a Levelest. Ezen túlmenően, fenntartjuk a simonyifalvi futballcsapatot, amelynek tagjai télen is a helybeli nagyméretű sportcsarnokban edzhetnek. A sportcsarnok kihasználtsága megfelelő, a használati díjakból fedezni tudjuk a fenntartási, karbantartási költségeket. A tőzmiskei román néptánccsoport egyelőre nem működik, ha újraalakul, azt is támogatjuk.

– A községbeli felekezeteket támogatták-e?

Természetesen, segítettünk nekik a pályázatoknak az elkészítésében, a megyei tanácshoz történt benyújtásában, de az onnan kapott támogatásokat a községi költségvetésből is megtoldottuk.

 

 

Idei tervek

 

– Térjünk át 2018-ra! A karcsúsított költségvetésből mit terveznek idén?

A költségvetési törvény arra kötelezett, hogy a tavalyihoz viszonyítva idén 10%-kal karcsúsítsuk a keretet. Tehát 5,85 millió lejből gazdálkodhatunk a tavalyi, csaknem 1 millió lejjel nagyobb költségvetéshez viszonyítva. Az összeghez azonban hozzáadódnak az elnyert projekteknek az értékei. Példának okáért, az ideihez hozzájön a községi szinten 2200 termőföld-parcellának a telekkönyvezési költsége, amire kapunk 132 ezer eurót. A költségvetési keret szűkülésével együtt a községbeli, hagyományos programokat idén is megszervezzük. Ezekre pályázati úton a megyei tanácstól kaptunk 30 ezer lejt, amiből támogatjuk a Simonyifalvi Napokat és a Bélzerindi Napot. A vadászi szüreti bál, illetve a Tőzmiskei Falunap támogatását az önkormányzat a saját költségvetéséből fedezi.

– Mivel a megyei tanácstól kapott támogatások a befizetett helyi adók és illetékek arányában történnek, az érdekelne: a községben milyen arányban fizették be az adókat?

Községi szinten 93%-ban, ami nem ment könnyen, sok utánajárással érhettük el a jelzett arányt.

– Fenntartják-e a testvértelepülési kapcsolatokat?

Évente egy-két cserelátogatást megszervezünk. Akivel lehet, tartjuk a kapcsolatokat. Folyamatban van a kapcsolatbővítés Vadász és a magyarországi Köröstarcsa között. A vezetőséggel a testvértelepülési kapcsolatok felvételét tervezzük, ami alkalmat nyújthat a gyermekek cserenyaraltatására. Minden olyan alkalmat megragadunk, ami a közös pályázati lehetőségekben, illetve a gyermekek kölcsönös nyaraltatása terén kínálkozik. Mert nemcsak az infrastruktúrába érdemes befektetni, hanem a humán erőforrások gyarapításába, a község jövőbeli társadalmának a helyes nevelésébe is.

– Köszönöm szépen a beszélgetést!

Én köszönöm a lehetőséget!

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'