https://www.facebook.com/kelemenhunor.rmdsz
Hétfõ, 2019. szeptember 23., 12.00
Adalberto (Wojciech) Topolinszki élete és műve levelek tükrében

A magyar–lengyel hagyományos barátság szép példája

Bogdan atya dedikálja legújabb művét, ami szép példája az évszázadokra visszatekintő magyar–lengyel hagyományos barátságnak
Bogdan atya dedikálja legújabb művét, ami szép példája az évszázadokra visszatekintő magyar–lengyel hagyományos barátságnak

Csütörtökön az arad-belvárosi római katolikus templomban a 18 órától megtartott szentmisén p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök méltatta Adamczyk Bogdan OFM Conv: Adalberto (Wojciech) Topolinski élete és műve levelek tükrében című kötetét, amelyben a sok közül egyik ártatlanul meghurcolt, meggyilkolt minorita testvér önként vállalt mártírságát írta meg. Topolinski testvér önkéntes mártíromsága manapság is példaértékű mindazok számára, akik a hitüket, Isten szolgálatát komolyan veszik. Végszavaiban gratulált Bogdan atyának és további kitartást, Isten áldását kérte tudományos kutatómunkájára, szolgálatára.

A továbbiakban ft. Sándor Tivadar arad-gáji plébános értékelte a sokévi kitartó kutatást igénylő munkát, amit a Vatikán levéltárában, illetve a lengyelországi és magyarországi minoriták levéltáraiban folytatott. Mert a II. világháborúban a Gestapo emberei, azt követően a kommunista hatalom képviselői mintegy 2000 minoritát hurcoltak el, közülük sokan soha nem tértek vissza, jeltelen sírokban nyugszanak. Ugyanakkor a szenttéavatás történetével is foglalkozik, ugyanis az első szentté avatott ember éppen a Jézus Krisztus keresztfája melletti keresztfán szenvedő egyik lator volt, aki megtért, ezért Jézus azt mondta neki: még ma velem leszel Atyám országában. E könyvben azt is szemlélteti, hogy mindig voltak és lesznek is olyan áldozatkész emberek, akik önmagukkal nem törődve, Istenért és az embertársaikért áldozták életüket.

A szentmisét követően a Minorita Rendház hátulsó részében működő szociális étkezdében dedikálta könyvét Bogdan atya, aki kérdésünkre elmondta: a kötetben 8 évi kutatómunkája van, tavaly Dobos Marianné is kiadott egy munkát Topolinsky atyáról. Tekintve, hogy a könyvhöz szükséges minden levelet maga szerezte Dobos Marianne részére, ezért gondolta: ha amúgy is nyakig benne van a témában, nagy kár lenne, ha egy más megvilágításban nem írna róla. Maga ugyanis Topolinszky életének az utolsó fázisát dolgozta fel. E műben nemcsak a vértanú halálát, hanem a posztulátori munkáját is feldolgozta. A lengyel és a magyar nép, illetve a két nép minoritái közötti szoros együttműködés több évszázadra visszanyúló hagyományos jó viszonya is arra késztette, hogy magyarul megírja Topolinszky atya történetét. Később azonban rájött, hogy a Lengyelországban is szándékozott terjesztés, illetve e megalapozott barátságnak a népszerűsítése miatt lengyelül is meg kell írnia. A lengyelül írt leveleket magyarra, a magyarul írtakat lengyelre is lefordította, mert a régóta elakadt boldoggá avatatási szertartások felelevenítése is megkívánják. Sok más szerzetessel, pappal együtt Topolinszky atyát is a II. világháború alatt gyilkolták meg, a boldoggá avatási szertartása azonban még várat magára. Maga megkeresett minden olyan levéltárt, amely érintett volt Topolinszky atya boldoggá avatási folyamatának az elindításában. Abban a reményben, tudatban tette, hogy mindezzel hozzájárul Topolinszky atya oltárra emelésének a felgyorsításához.

A magyar, illetve a lengyel vallástörténet párhuzamos voltának a követését, illetve a két nép sok évszázados, hagyományos barátságának a számos megnyilvánulását felsorakoztató mű nemcsak az egyháztörténet szakemberei, hanem az átlagolvasó számára is sok érdekességet tartalmaz.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'