MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 19.39
Olvasóink írják

A pornográfia nem templomba való

FehérA verespataki unitárius templomban 2011. augusztus 12-én 19 órától a Szénafesztiválon (Fân-Fest) Verespatak fizikai és politikai útja címmel színdarabot mutattak be. Nyilvánosan elítéljük azt a tényt, hogy a verespatakiak számára szentnek tartott helyen obszcén szavakat tartalmazó szövegek hangzottak el.
Hiszünk a véleménynyilvánítás szabadságában, egyetértünk a művészeti erőfeszítésekkel, még akkor is, ha a szóban forgó színdarab tárgya politikai és azon helybeliek ellen irányul, akik a bányászat mellé állnak. Mi, a helybeliek, nemzetiségre való tekintet nélkül, nem érthetünk egyet ezzel a kifejezésmóddal az unitárius templomban, ahol obszcén szavak, káromkodások hangzanak el. Eddig nem fordult elő, hogy értékeinket és hitünket szemünk láttára sárba tiporják!
Nyilvánosan elítéljük a Szénafesztivál szervezőit és elhatárolódunk tőlük, amiért e szent hajlékban ilyen színdarabot tűztek műsorra anélkül, hogy ellenőrizték volna a tartalmát, azt egyeztették volna a lelkésszel.  
Nem azok ellen vagyunk, akik látogatóba érkeznek. Ellentétben a fesztivál szervezői által terjesztett nézetekkel, a helybeliek többsége a bányászat mellett foglal állást. A Szénafesztivál résztvevőinek nagy része nincs tisztában azzal, ami valójában történik a térségben. Örültünk a magyar vendégeknek, akik nyitottak voltak a párbeszédre. Megismertettük velük a térség bányászati múltját és jövőjét. Örökségünk anyagi források miatt veszélyben van, amit csak a bányászat révén tudunk megmenteni, párhuzamosan a turizmus fejlesztésével.
Öröm volt számunkra elbeszélgetni a Szénafesztivál résztvevőivel, még akkor is, ha Verespatak-ellenes rendezvényre érkeztek. Örültünk, hogy itt lehettek, tájékoztathattuk őket az itteni valós helyzetről, ami megváltoztathatja Verespatakról kialakult véleményüket és támogatóinkká válhatnak. A szervezők idén többnemzetiségű, multikulturális, toleráns és páratlanul összetartó közösséggel szembesültek, akik tovább nem tűrik némán a túlkapásokat és az igazi verespataki értékek iránti tiszteletlenséget. Ilyen elsődleges érték az Istenbe vetett hit, az Isten hajléka iránti tisztelet és a kulturális örökség. Felkérjük a Szénafesztivál szervezőit, hagyjanak fel a fesztivál további szervezésével, ami csak feszültséget kelt a térségben!
Tisztelettel,
Kopenetz Lóránd, elnök,
Ferenc Gábor, alelnök


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'