JelenHaz
Vasárnap, 2019. augusztus 18., 14.47

A szellemi örökség megőrzéséért

A szellemi örökség megőrzéséért
A szellemi örökség megőrzéséért

Újabb PHARE CBC-programot zárt az Arad Megyei Múzeum és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága – ezúttal is sikeresen. A kulturális identitás számít elnevezésű projektet, akárcsak több eddigit, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeummal közössel vitték végig, a mostanit a DKMT Eurorégióban meglévő szellemi örökség megőrzéséért folytatott határon átívelő program keretében.

A szigorúan vett kutatási területet a tervbe vett Szeged–Arad–Temesvár autósztráda környékére fókuszálták, ugyanis a hasonló helyeken kerülnek a legnagyobb veszélybe a hagyományok. Éppen ezért az Arad megyei Nagylakon, Pécskán, Vingán, Fűzkúton (Fiscut) és Féregyházon (Firiteaz), valamint a Csongrád megyei Deszken, Kiszomboron és Magyarcsanádon végezték kutatásaikat a román és a magyar néprajzkutatók, konkrétan a programvezető Sorin Sabău és Elena Rodica Colta, valamint Martin Emília és Csobai Ilona, akiknek a munkáját Gabriel Hălmăgean és Ando György fotóikkal segítették.

A 47 750 eurós pályázat folyamán a már eltűnt, az eltűnés veszélyétől fenyegetett és még meglévő szellemi örökség felmérését végezték el. Prózai, zenei és népi táncos szóhagyományokról, főzési-sütési, szövési és építkezési szokásokról van szó, amelyekről gazdag dokumentációt gyűjtöttek össze. És nemcsak szóban, képben és filmen, hanem tárgyakban is: Nagylakról szlovák, Pécskáról magyar népi szőttesekkel, faragott fatárgyakkal bővítették a megyei múzeum néprajzi gyűjteményét.

Az egy egész éven át tartó kutatómunka eredményeit dokumentumfilmen és egy kétnyelvű tanulmánykötetben összesítették. Ezeket eljuttatják mindazokhoz, akik a munkában a helyszínen segítették őket, ugyanakkor szétosztottak egy útmutatót is, amely az idén márciusban elfogadott, a szellemi örökség védelmét szabályozó törvény alkalmazási módját foglalja össze. Komoly szerep hárul ebben a megyei kulturális központra is!

És a két, az évek során alaposan összeszokott kutatócsoport már készül az újabb projektre, amelynek keretegyezményét megyei szinten már alá is írták.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'