Kedd, 2018. december 11., 22.00
Katharina von Bora (IV.)

A végrendelet

Id. Lucas Cranach: Katharina von Bora
Id. Lucas Cranach: Katharina von Bora

Luther és neje, noha vallási kérdésekben voltak köztük súrlódások, boldog házasságban éltek, melyet mi sem bizonyít jobban, minthogy a prédikátor 1546-ban bekövetkezett halála előtt a kor törvényeit és szokásait teljesen felrúgva, „ajándékozás és életjáradék formájában” Katharinára, „kedves és hű” feleségére bízza minden vagyonát, „életfenntartásra szabad tetszése szerinti örök használatra”, és őt nevezi meg gyermekei gyámjának.

Mindezt meg is indokolja: „Mert először is ő engem, mint derék és hű házastárs mindenkor szeretett, megbecsült és gondozott. … öt élő gyermekkel megajándékozott, és fel is nevelte őket… kiváltképpen azért, mert azt akarom, hogy ne ő lesse a gyermekek kezét, hanem azok az övét, s hogy őt megbecsüljék, és neki engedelmeskedjenek, amint Isten rendelte…  én ugyanis azt tartom, hogy tulajdon gyermekének az anya a legjobb gyámja, aki a birtokot és hagyatékot nem a gyermekek kárára és hátrányára, hanem hasznára és javára fordítja, hiszen a gyermek az ő teste és vére, akit szíve alatt hordott.”

A végrendelet záradékában arra kéri minden jó barátját, hogy: „Legyenek tanúi az én drága Käthémnek, és keljenek védelmére, ha őt bármilyen haszontalan rágalmazó vádolná vagy gyalázná, hogy ő talán eltitkol valami készpénzt, hogy szegény gyermekeit attól megfossza vagy elüsse”. 

Fabiny Tamás egykori evangélikus püspök a végrendelet avatott kutatója, tanulmányában megállapítja: „Ezt tudatosan tette, ha tetszik, a női emancipáció jegyében, hogy az özvegy ne kényszerüljön alamizsnára, hanem később ő adhassa tovább belátása szerint gyerekeinek a javakat. Ezzel is formabontó gondolkodásról tett tanúbizonyságot.”

Luther halála után János Frigyes választófejedelem érvényesítette a végrendeletet, ezzel Luther elérte célját: családja halálát követően is rendezett körülmények között élhették életüket.

A végrendelet utóélete megérdemel egy kis kitérőt főleg azért, mert az eredeti végrendelet a budapesti Magyar Evangélikus Egyház Levéltára tulajdonában van.

Az adakozó, Jankovich Miklós, egy helmstedti árverésen mindössze 40 aranyért vásárolta meg a végrendeletet egy sor más értékes kézirattal és könyvvel együtt, azzal a céllal, hogy a Széchenyi Ferenc gróf által akkor alapított nemzeti könyvtárnak ajándékozza. Jankovich 1815-ben kelt végrendeletében Luther autográf végrendeletét és a Németországból behozott, a reformáció korából származó iratokat végül az „Augustana Confession lévő Vallásúak Leveles-Tárjá-nak”, a mai levéltár jogelődjének ajándékozta.

Az 1930-as években titkos megbeszélések, tárgyalások sorozata irányult arra, hogy a végrendelet Magyarországról visszakerülhessen Wittenbergbe. 1938-ban még Hitler közvetlen környezetét is bevonták, bízva abban, hogy Hitler személye és környezete rábírhatja a magyarországi evangélikusokat, hogy esetleg egy jelentősebb összeg ellenében átadják az eredeti végrendeletet. 1941-ben báró Radvánszky Albert egyetemes főfelügyelő és dr. Kapi Béla rangidős püspök bátor kiállással, főként jogi érvekkel, de kellő diplomáciai érzékkel indokolták meg a végrendelet kiadásának megtagadását, arra hivatkozva, hogy a Jankovich féle ajándékozási okmány nem teszi lehetővé sem az ingyenes, sem az ellenérték fejében történő elidegenítését az okmánynak.

Katharina további sorsáról csak annyit tudunk, hogy a schmalkaldeni háború elől 1546-ban Magdeburgba költözött, a háború után visszatért Wittenbergbe. 1552-ben, amikor Wittenbergben felütötte fejét a pestis, Katharina úgy döntött, hogy családjával Torgauba költözik. A városkapu előtt lovas kocsija balesetet szenvedett, melynek következtében az asszonynak eltört a medencéje, ágyba kényszerült, és 1552. december 20-án, 53 éves korában tüdőgyulladásban elhunyt.

Életéről film készült. Az ősbemutató az idei Nőnapra volt időzítve, és szeptember végéig majd minden hetedik német már látta a bombasikernek számító filmet.

                                                                                             Murvai Miklós


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'