JelenHaz
Hétfõ, 2019. június 17., 12.48

Akolitus avatás Magyarszentmártonban

Msgr. Pál József-Csaba megyés püspök akolitussá avatja Ionuc Hojda kispapot
Msgr. Pál József-Csaba megyés püspök akolitussá avatja Ionuc Hojda kispapot

Szent István vértanú napján, a magyarszentmártoni római katolikus templomban, a település szülöttjét, Ionuc Hojda kispapot, a Gyulafehérvári Teológiai Intézet hallgatóját avatták akolitussá. A szentmisén részt vett Msgr. Pál József-Csaba megyés püspök, az egyházmegye plébánosai, a teológiai intézet növendékei.

A szertartás kezdetén ft. Heirich József óteleki plébános köszöntötte az egybegyűlteket, külön üdvözölve Pál József-Csaba megyéspüspököt: „Köszönjük a püspök úrnak, hogy jelenlétével megtisztel minket és nagy örömöt szerzett közösségünknek, a plébánia területéről érkezett óteleki, torontálkeresztesi, resicabányai híveknek. Szeretnénk külön megköszönni, hogy szerény falunkban szenteli akolitussá kispapunkat, Ionuc Hojdát, ilyen ünnepség még nem volt Magyarszentmártonban, és tudtommal több mint 100 éve nem járt püspök a magyarszentmártoni templomban! Ez alkalommal ígérjük, hogy hűséges hívei leszünk és imádkozunk a mindenható Istenhez, hogy áldásával és kegyelmével védje föpásztorunkat, hogy sokáig vezethesse egyházmegyénket. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk és együtt kérhetjük a Jóisten különös kegyelmét Ionuc Hojda számára, azáltal hogy akolitussá avatják őt.”

Az akolitus az oltár körül teljesít szolgálatot, a papot és a diakónust segíti a liturgiában. Közösség építésre, igeliturgia vezetésére és áldoztatásra kap megbízást. Az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója a plébános megbízásából. Szentségimádáshoz kihelyezheti az Oltáriszentséget, de áldást nem adhat vele. A közösséget szolgálja, amelynek minden tagja Krisztus Testéből táplálkozik. Az akolitus hivatása így a közösség, leginkább a szegénye és a betegek szolgálata, amelyre áldást adott Pál József-Csaba megyés püspök.

A magyarszentmártoni közösség nevében Boros György mutatta be a püspöknek a település templomának rövid történetét.  „Amikor ez a templom felépült, Magyarszentmártonnak több mint 800 lakosa volt. Azt csak ők tudták, hogyan építették fel ezt a nagy művet, bizonyára keservesen, de elképzelhető, hogy most milyen boldogok odafönt, hogy nem volt hiábavaló a munkájuk.” A szertartás végén ft. Heinrich József esperes az újonnan avatott akolitusnak kegytárgyat ajándékozott emlékül és Pál József-Csaba püspöknek látogatása alkalmából egy helybéli kézműves készítette ajándéktárgyat adott át.

Molnár Géza fényképes tudósítása


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'