Hétfõ, 2018. december 17., 18.36

Álarcaink, fügefaleveleink

 
2018. február 25., 16.45
Vasárnap

A farizeusok bizonyos zsidó mozgalom tagjai, akik hol politikai párt, hol szociális mozgalom vagy filozófiai iskola szerepét töltötték be több évszázadon keresztül. Szigorú vallási elveket vallottak. A próféták szavait szigorú előírásokkal igyekeztek betartatni. Az ő életükben viszont gyakran szakadék volt a szavaik és cselekedeteik között. Ezért Jézus beszédeiben gyakran ostorozta őket: „Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni… Tisztára mossátok a pohárnak és a tálnak a külsejét, belül azonban tele vagytok rablással és mértéktelenséggel”. (Máté ev. 23, 13–14, 26.)

Napjaink embere a bíráló mondatokban a farizeus szó jól ismert szinonimáit használja: képmutató, szenteskedő, álnok, kétszínű, vizet prédikál és bort iszik stb.

Kedves nemzettársaim! A bűn eltakarásának készsége minden korban az ember gondolkodásának előterében volt. Így történt ez már az Édenben, amikor az első emberpár fügefaleveleket aggatott magára. Napjainkban a globális válságok korszakát éljük, nap mint nap emberek milliói száján megfordul, hogy milyen hazug a világ, mennyi a mellébeszélő és hamis politikus, és hogy még az egyház is tele van képmutató emberekkel, hívőkkel és papokkal egyaránt. Jézus erősen bírálja az embereket megtéveszteni kívánó képmutató magatartást, de nem hagyja szó nélkül az üres, szertartásos vallásosságot sem! Támadja az álkegyességet, amely szebbnek, jobbnak, tisztábbnak mutatja magát, mint amilyen valójában, amely mögött nincs meg az Istenhez való igazi ragaszkodás. Azt hiszem, becsületes dolog, ha őszintén bevalljuk, hogy ezen a területen mindannyiunk életében lenne Jézusnak oka a bírálatra. Külső magatartásunk és belső meggyőződésünk sokszor teljesen ellentétes. A megtévesztés odáig juthat, hogy egyesek valóban elhiszik rólunk, amit álarcunkkal sugalmazni szeretnénk. Vajon hiteles keresztény vagyok-e nemcsak a környezetem, hanem Isten előtt is? Hiteles az, aki nemcsak beszél a hitéről, hanem meg is éli azt a mindennapokban. Mert lehetek én vallásos a magam módján, mehetek a templomba megszokásból, de életemre nincsen semmi hatással. Ezért van az, hogy Isten nélküliségünkben sebeket, traumákat, kudarcokat élünk át!

Drága magyar testvéreim! Istennek erre a helyzetre egy alapvető gyógymódja van: nézz Jézus Krisztusra, aki minden emberért – legyen az képmutató, vagy hűséges istenfélő – a kereszten ugyanazt a nagy árat fizette ki. Megmentésünkre a kereszt volt az egyedüli megoldás! Nincsen bűntelen ember ezen a földön. Mindenkinek kegyelemre van szüksége az üdvösséghez. Ameddig ezt a megdönthetetlen igazságot nem látjuk, végzetesen rossz helyzetben vagyunk, mert nem látjuk, hogy naponként be tud csapni bennünket lelkünk ellensége, az ősgonosz. Belevezet vágyaink különböző élethelyzetébe, amelyek előtt fontos lenne kikérni Isten tanácsát: jó lesz ez a lépés nekem, vagy káromra van? A bűn ekéje egyformán szánt minden ember életében. Az alapvető különbség abban áll, hogy van, aki hajlandó, van, aki nem hajlandó az Ige átvilágító „röntgensugara” elé állni. Ez utóbbiak számára marad a mesterséges, maguk készítette álarc, ami nem más, mint önmagunk ámítása, mert Istent nem lehet becsapni. Ennek büntetése az, hogy egy idő után lehullik az álarc és marad a csőd és a szégyen. Csodálatos kegyelem, hogy Jézus ebből a helyzetből való kilépésre is kínál megoldást: „végy tőlem szemgyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss!” (Jel. 3, 18b.) Jézus a bűneit elismerő embert mindig felszabadítja lelki terheiből, traumáiból.  Az ítélet mindig az „önigazult” bűneit kimagyarázó embert sújtja! Figyelem: a bűnnek van egy olyan szerepe, hogy megkeményíti a szívet! Ezért adjunk hitelt a Lélek megigazító üzenetének: „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek…!” (Jel. 3, 22.) Adja Isten, hogy fülünkön  át az Ige gyógyító üzenete jusson el szívünkig, álljunk őszintén Isten elé bűnbánattal, bocsánatkéréssel, és miénk lehet az Ő áldó kegyelme.

 

Bátkai Sándor

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'