JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.16
A Hunyad megyei magyarság aggasztó demográfiája

Állandósuló mélyrepülés

Megállítható-e egyáltalán a Hunyad megyei magyarság drasztikus apadása? Kevesebb mint húsz év alatt, az 1992-es és a 2011-es népszámlálások között a magyar közösség létszáma felére csökkent, 32 000-ről 16 000-re. A mélyrepülés sajnos nem a statisztikai manipulációból adódik, a magyar egyházak adatai ugyanis évről évre megerősítik a drasztikus fogyatkozást. 2017 sem volt különb, a temetések száma többszörösen meghaladja a keresztelőkét, szinte minden egyes egyházközségben. Sőt, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a keresztelők és az esküvők száma együttvéve fele vagy harmadannyi, mint a temetéseké, s immár nemcsak a magyar nemzeti egyházaknak számító reformátusoknál és unitáriusoknál, hanem az egyetemes jellegű római katolikusoknál is egyre inkább.

Déván, Vajdahunyadon, Piskin, Szászvároson és általában a megye központi részén él a Hunyad megyei magyarság legjelentősebb része. Itt található a megye egyetlen magyar többségű települése, Csernakeresztúr is. Mit mondanak az éves adatok, mire utalnak a puszta tények?

 

A dévai belvárosi római katolikus egyházközösségben 5 esküvő, 9 keresztelő és 6 első áldozó mellett 33 temetés volt a nemrég lezárult évben.

A dévai csángótelepi római katolikus egyházközösségben 13 keresztelőt, 12 esküvőt, 24 első áldozót és 88 temetést regisztráltak.

A dévai református egyházközségben 3 keresztelő, 1 esküvő és 25 temetés volt tavaly, illetve 1 fiatal konfirmált.

A dévai unitárius egyházközségben 2 temetés volt, esküvő, keresztelő és konfirmálás viszont egy sem.

A vajdahunyadi református egyházközösségben 5 keresztelőre és 6 esküvőre nem kevesebb, mint 26 temetés jutott a tavaly évben. Konfirmálás nem volt.

A vajdahunyadi római katolikus egyházközség sem zárt szerencsés évet, 12 keresztelőre és 9 esküvőre 34 temetés jutott. 8-an voltak elsőáldozók.

A csernakeresztúri római katolikus egyházközségben 6 keresztelő, 1 esküvő és 16 temetés volt tavaly, s 12 fiatal volt első áldozó. Az egyházközséghez tartozó Piskin sem jobb a helyzet: 2 keresztelő, 1 esküvő és 5 temetés volt.

A piski református egyházközségben 2 temetés volt, keresztelő, esküvő és konfirmálás azonban nem.

A szászvárosi református egyházközség amolyan kakukktojás, tavaly 1 keresztelő, 3 konfirmálás és 1 temetés volt, esküvő viszont nem. Az egyházközséghez tartozó Lozsádon 1 keresztelő és 2 temetés volt.

 

A megye másik magyarlakta vidékén, az egykor még szapora Zsil-völgyében sem különb a helyzet.

 

A petrozsényi római katolikus egyházközösségben 15 keresztelőt, 11 esküvőt, és 55 temetést regisztráltak a tavalyi év során, s 22-en voltak elsőáldozók.

A petrozsényi református egyházközségben még rosszabb az éves mérleg: 2 keresztelő, 1 esküvő és 4 konfirmálás mellet nem kevesebb, mint 21 temetés volt a tavalyi év során!

A petrozsényi unitárius egyházközösségben 2 temetés volt, esküvő, keresztelő és konfirmálás viszont egy sem.

A lupényi római katolikus egyházközösségben 14 keresztelőre és 18 esküvőre 28 temetés jutott, s 10-en voltak elsőáldozók.

A lupényi református egyházközségben viszont már lényegesen aggasztóbb az arány: 1 esküvőre, 2 keresztelőre és 3 konfirmálásra nem kevesebb, mint 20 temetés jutott.

A lupényi unitárius egyházközség is fekete évet zárt: keresztelő, esküvő, és konfirmálás nem volt, temetés viszont 4.

 

A magyarság sajnos mindenütt rohamosan apad, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az esküvők jelentős hányada vegyes. Sajnos a keresztelők száma sem feltétlenül jelenti a gyülekezetek gyarapodását, olyan is előfordul – mindhárom felekezetnél – hogy a Nyugaton munkát vállaló, egzisztenciát ott teremtő szülők itthon keresztelik meg gyermeküket hazalátogatásuk idején, s a gyermek kapcsolata a magyar egyházzal, a magyar közösséggel ennyi is marad. A csernakeresztúri és lupényi római katolikus egyházközségekben például a 6, illetve 14 keresztelőből 4, illetve 8 ilyen hazalátogatási kellegű volt. A temetések viszont – néhány kivételtől eltekintve – szinte mind a helyi magyar közösségből valók, valamennyi felekezetnél.

A megyei adatok nem engednek túl sok derűlátást a Hunyad megyei magyarság jövőjét illetően. A temetések száma jócskán meghaladta a keresztelőkét, tavaly még véletlenül sem fordult elő, amint az előző években itt-ott, hogy a keresztelők száma meghaladja a temetésekét, egyetlen egyházközségben sem. A maximum a maroknyi szászvárosi református gyülekezetben regisztrálódott, ahol a keresztelők és temetések száma egyenlő volt. A magyar egyházak adatai sajnos azt vetítik előre, hogy a következő népszámlálás a magyarság további – alighanem jelentős – demográfiai csökkenését mutatja ki.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'