Hétfõ, 2018. október 22., 12.40
Sajtóértekezlet az AFIR aradi központjában

Arad megyei fejlesztések 2017-ben

Sajtóértekezleten mutatta be munkáját az Országos Vidékfejlesztési Beruházások Ügynöksége (AFIR) Arad Megyei Kirendeltsége
Sajtóértekezleten mutatta be munkáját az Országos Vidékfejlesztési Beruházások Ügynöksége (AFIR) Arad Megyei Kirendeltsége

Szerdán sajtóértekezletet tartottak az Országos Vidékfejlesztési Beruházások Ügynöksége (AFIR) Arad Megyei Kirendeltségén, amelynek az igazgatója, Adrian Călin Nogea üdvözölte a sajtó képviselőit, akiknek vázolta a Kirendeltség adminisztratív felépítését, jogi helyzetét, amiből kiderült: jogi személyiséggel csak a bukaresti központ rendelkezik, az Arad Megyei Kirendeltség a Temesvári Régiós Központ alárendeltségébe tartozik.

Az Arad Megyei Kirendeltség a személyében igazgatóval, Dorina Țărău személyében Mezőgazdasági Beruházások, míg Arsenie Handra személyében Nem Mezőgazdasági Beruházások irodavezetőivel és további 20 szakértővel rendelkezik, közülük a helyszínen volt Sigfrid Bălășescu. Az adminisztratív személyekkel és a szóvivővel, Cătălina Ardeleannal együtt összesen 25-en tartoznak az Arad Megyei Kirendeltséghez, amely a megyebeli természetes személyektől érkezett mezőgazdasági beruházási kérelmek fogadásával, feldolgozásával foglalkozik, míg az intézményektől érkezett hasonló kérvények a Temesvári Régiós Központ hatáskörébe tartoznak.

 

Országos fejlesztések

Amint az igazgató előrebocsátotta, beszámolójának első részében az EU által támogatott 2014–2020 közötti Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDR), 2017-ben összesen 1,55 milliárd eurót fizettek ki a farmereknek, a feldolgozó üzemeknek, illetve a közintézményeknek. 2017-ben 14 641 pályázatra kötöttek finanszírozási szerződést, 1,7 milliárd euró értékben.

Az M 4.1-es kiírás szerint, Mezőgazdasági termelőegységek létrehozására 790,1 millió eurót hagytak jóvá, kiutaltak 458,55 millió eurót, amiből 947 nagykultúrával foglalkozó farm, 36 fejőstehenet tenyésztő farm, 28 konyhakertészet, 27 vegyes farm, 20 hús marhát tenyésztő farm, 16 sertésfarm, 3 méhészfarm jött létre.

Az M 4.2-es kiírás, Mezőgazdasági termékek feldolgozására, forgalmazására, fejlesztésére nyújtott támogatásra jóváhagytak 353,35 millió eurót, támogatási szerződést kötöttek 108,15 millió euró értékben 16 gabonafeldolgozó, 16 tejfeldolgozó, 14 hús- és tojásfeldolgozó gazdasági egység létrehozására.

Az M 4.3-as kiírás, Mezőgazdasági és gyümölcstermesztési infrastruktúra alkalmazására és fejlesztésére nyújtott támogatás során 670, 67 millió eurót hagytak jóvá, 269,76 millió euróra kötöttek finanszírozási szerződést, amiből 51 kilométer öntözőcsatornát, továbbá 8 kilométer erdei utat építettek.

Az M 7.2-es kiírásban, alapvető, kistérségi infrastruktúra létrehozására és korszerűsítésére nyújtott támogatás címen jóváhagytak 1,1 milliárd eurót, szerződést kötöttek 1 milliárd euró támogatásra, aminek a jóvoltából 375 kilométer községi utat, 215 kilométer vízvezetéket és szennyvíz-csatornát, továbbá 200 óvodát építettek vagy korszerűsítettek.

Az M 7.6-os kiírás keretein belül, ami a Kulturális örökség megóvásával kapcsolatos támogatásra vonatkozik, 185,68 millió eurót hagytak jóvá, 127, 08 millió euróra kötöttek finanszírozási szerződést 293 kultúrotthon, továbbá 36 helyi érdekeltségű történelmi emlékmű felújítására.

 

Arad megyei helyzet

A továbbiakban az igazgató kifejtette: 2017-ben az Arad Megyei Kirendeltségben, illetve a Temesvári Régiós Központban Arad megyei intézményeknek a 2014–2020 közötti uniós költségvetésből 27 100 351 eurót fizettek ki mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági beruházásokra.                                                                                                                                       

Az M 6.1-es kiírás, Fiatal farmerek beindulásának a támogatása programban 161 támogatói kérvény érkezett Aradra, 6,67 millió euró értékben. A megkötött 175 támogatói szerződés összértéke 7,15 millió euró, amiből 4,773 millió eurót kifizettek.

Az M 6.3-as kiírás szerint, a kis farmok támogatására 108 pályázat érkezett, 1,62 millió euró összértékben, amiből eddig 0,585 millió eurót folyósítottak.

A 2020-ig tartó Országos Fejlesztési Tervben (PNDR) a Kirendeltségbe 81 pályázat érkezett 44,935 millió euró értékben. Az eddig megkötött 35 támogatói szerződés összértéke 20,359 millió euró. A jelzett célokra idén 7,609 millió eurót fizettek ki. A 4.1-es alintézkedés értelmében, a faültetvények létesítésére idén 41 392 eurót fizettek ki.

Arad megyében az M 4.2-es kiírás szerint, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és népszerűsítésének a támogatására 8 pályázat érkezett, 10,073 millió euró értékben. Közülük 5 projektre kötöttek támogatási szerződést, 4,445 millió euró értékben, amiből kifizettek 1,25 millió eurót.

A 2020-ig érvényes EU költségvetési ciklusnak már a kezdetén megmutatkozott a nem mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatások iránti fokozott érdeklődés, amire az M 6.2-es kiírás vonatkozik. A nem mezőgazdasági jellegű támogatásokra 54 pályázat érkezett 2,8 millió euró támogatást igényelve. Közülük 6-ot hagytak jóvá, idén ki is fizettek 0,875 millió eurót.

Ugyanakkor az M 6.4-es kiírásra, ami nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozását feltételezi 14 pályázat érkezett 2,164 millió euró értékben. A Kirendeltség munkatársai 1,647 millió értékű támogatást hagytak jóvá, amiből idén folyósítottak 0,415 millió eurót.

A mezőgazdasági, erdészeti és öntözési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó M 4.4-es kiírásra 9 pályázat érkezett 8, 452 millió euró értékben. Közülük 5 pályázat pozitív elbírálásban részesült 3, 916 millió euró összértékben, amiből eddig folyósítottak 1,427 millió eurót. A fejlesztések Székudvaron, Világoson, illetve Nagypereg községekben történtek.

Az M 7.2-es kiírás értelmében alapvető vidéki infrastruktúra-fejlesztésre 20 pályázat érkezett 17,243 millió euró értékben. Minden pályázat zöld utat kapott az igényelt összegekkel együtt. A kedvezményezettek Székudvar, Szemlak, Németság, Gyorok, Ópálos, Berzova, Vladimirescu, Körösbökény, Soborsin, Nagyzerind, Szintye, Halmágy, Árkos, Angyalkút, Simánd, Mácsa, Zimándújfalu, Vinga és Világos községek.

Az M 7.6-os kiírásban szereplő, a kulturális örökség megóvásával társuló támogatásokra 10 pályázhat érkezett 2,940 millió euró összértékben. A megkötött 12 támogatási szerződésre idén már folyósítottak 0,981 millió eurót a kedvezményezett Vladimirescu, Gyorok, Berzova, Ópálos, Székudvar, Nagyzerind, Széphely, Soborsin, Nagypereg, Honctő és Ternova községek számára.

Az M 9.1-es kiírás által támogatott Mezőgazdasági termelői csoportok létrehozásának a támogatása során 1 támogatási szerződés jött létre 400 ezer euró értékben, amiből idén kifizettek 87 ezer eurót.

Az M 19.4-es kiírásba foglalt, a GAL-programban működő 4 helyi kezdeményező csoport kapott összesen 1,106 millió euró támogatást – zárta beszámolóját az Országos Vidékfejlesztési Beruházások Ügynöksége (AFIR) Arad Megyei Kirendeltségének az igazgatója, Adrian Călin Nogea, aki hozzáfűzte: örvendetes, hogy egyre több önkormányzat pályázik sikeresen. Közülük mindenképp kiemelkedik Székudvar, amelynek a vezetősége olyan projektet is nyert az EU-tól, amely részben Románia, részben Magyarország közvetítésével nyert támogatást.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'