Kedd, 2019. február 19., 00.47
Megjelent a dévai múzeum története

Átívelt idő

A szerző dedikál. A kötet egyelőre a Hunyad megyei múzeum székhelyén és vidéki kirendeltségeiben vásárolható meg
A szerző dedikál. A kötet egyelőre a Hunyad megyei múzeum székhelyén és vidéki kirendeltségeiben vásárolható meg

Igényes kivitelezésű kötetben jelent meg a kolozsvári MEGA Kiadó gondozásában a dévai múzeum története. Az Átívelt idő (Arc peste timp) alcímet viselő kötet szerzője dr. Iosif Vasile Ferencz dévai muzeológus, aki másfél évvel korábban hasonló témájú kiállítást mutatott be, fiatal történésztársai segítségével. – 2016-ban ünnepelte 200 esztendős fennállását a nagyszebeni Brukenthal Múzeum és az ő részükről fogalmazódott meg a felkérés, hogy az évfordulós kiállításukon kapjanak helyet Románia legrégebbi múzeumai. Így Gyulafehérvár, Kolozsvár mellett a dévai múzeum is meghívást kapott, és eredetileg akkor dolgoztuk fel az intézmény 14 évtizedes történetét, amit aztán szépen kivitelezett pannókon állítottak ki Nagyszebenben. A kiállítás tavaly Dévára is eljutott és mind a mai napig megtekinthető a Magna Curia egyik emeleti termében. A most megjelenő kötet nagyjából a kiállításon alapul, információ és képanyag szempontjából egyaránt. Természetesen a könyvforma bizonyos követelményeket és megkötéseket szabott, de igyekeztem úgy megírni, megszerkeszteni a kötetet, hogy az a nagyközönség számára is olvasmányos, érthető legyen. Ezért nincsenek lábjegyzetek, hanem fejezetenként jelöltem meg a felhasznált könyvészetet – magyarázza a kötet szerzője. A bibliográfiában alapműként szerepel az 1880-ban megalakult Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társaság által kiadott 22 évkönyv, illetve az ezekről született kortárs tanulmányok, mindenekelőtt Bodó Krisztina, Déván tevékenykedő régész 2012–13-ban megjelent írásai, valamint Wardegger Miklós 1989 és 1991 közötti cikkei. Továbbá gyakran szerepel a könyvészeti anyagban Téglás Gábornak, a múzeum első igazgatójának és Kun Róbertnek, a Társaság alapító tagjának neve, akit az 1880. május 13-án tartott alakuló ülésen a HTRT titkárává választottak gr. Kuun Géza elnök és dr. Sólyom-Fekete Ferenc alelnök mellé. Minderről, illetve az erdélyi viszonylatban harmadikként megalakult tudományos társaság negyed évszázadot felölelő, rendkívül gazdag tevékenységéről is olvashatunk a kötetben. Az ennek szentelt első fejezetek nyomán a szerző még számtalanszor visszatér a HTRT munkásságára, hiszen valamennyi ma is létező múzeumi részleg, gyűjtemény alapját a múlt század fordulóján Hunyad megyében tevékenykedő nagyszerű tudósok munkája képezi. Kiemelt helyen szerepel dr. Kuun Géza, Torma Zsófia és Téglás Gábor, akik rendkívül alapos kutatásokra támaszkodva írták meg Hunyadvármegye történeté-nek első kötetét is, mely 1902-ben látott napvilágot.

Az impériumváltás idején Mailand Oszkár, majd Mallász József veszi át a múzeum vezetését, aki a nehéz politikai helyzet és meglehetősen mostoha gazdasági körülmények ellenére folyamatosan gazdagítja a múzeum gyűjteményeit, különösképpen a természetrajzi részleget. Az intézmény számos (a gyűjtemények állagát nagyban károsító) költöztetés után 1938-ban kerül a dévai Bethlen-kastély falai közé. Ekkor már Octavian Floca az igazgató, aki szintén hivatástudattal fejleszti az intézményt.

A kötetnek mintegy egyharmada foglalkozik a második világháborút követő időszakkal, amikor lassan megerősödik a dáko–román szemlélet, és a dévai múzeum jellege némileg eltorzul. A vidék gazdag középkori történelmi hagyatéka háttérbe szorul. Ez valamelyest kiegyensúlyozódni látszik az utóbbi évtizedben. A dévai várhegyen végzett ásatásokat követően középkori, illetve 18–19. századi leletek is kiállításra kerülnek. És a múzeum pedagógiai programjaiban is helyet kap a középkor. Mindezt gazdagon illusztrálva tárja az olvasó elé a kötet szerzője, dr. Iosif Vasile Ferencz, aki úgy véli, a múzeum történetét minél előbb ismertetni kellene magyar, illetve angol nyelven is. Ehhez akár a most megjelent könyv is alapul szolgálhat – fogalmazott a fiatal muzeológus. 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'