50%-os árzuhanás
Hétfõ, 2019. július 22., 12.40
Hagyományteremtő Magyar Nap?

Az együttlét öröme Pécskán

A faültetésből Bognár Levente is kivette részét
A faültetésből Bognár Levente is kivette részét

Szombaton 14 órakor a pécskai 2-es Számú Általános iskola melletti új sportcsarnok előterében juharfák ültetésével indult a Pécskai Magyar Nap első rendezvénye. 

Ennek során, előbb az M-KIDSZ mintegy 15-17 fiatalja, majd ugyancsak az ő közreműködésükkel a helybeli Kálmány Lajos Közművelődési Egyesületben lévő nyugdíjas csoport 7 tagja ültette el az előre elkészített juharfákat. A szervezők nevében Bartok András, a Búzavirág Egyesület elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, majd röviden ismertette az I. Pécskai Magyar Nap megszületésének az előzményit. Arra volt szükség, hogy a pécskai magyar civilszervezetekkel egyeztetett ötletet magáénak vallja az RMDSZ helybeli szervezete, de az ifjúsági és az idősek tömörülése is mellé álljon. Az első esemény, az idősek és a fiatalok közös faültetése szimbolikus értékű, a magyarság összefogásának az előmozdításában. Miután ismertette a Magyar Nap további programját, sor került a tényleges faültetésre, amiben aktívan részt vett Bognár Levente, az RMDSZ Arad megyei szervezetének az elnöke is, aki nem vette tréfára a dolgot, ásóval a kézben serénykedve járult hozzá előbb a fiatalok, majd az idősek fájának az elültetéséhez. Amint Bartok Mária a nyugdíjasok nevében az érdeklődésünkre elmondta, őszintén örvendtek, amiért közvetlenül is közreműködhettek a közös jövőépítésben, a fiatalokkal való faültetésen, amire eddig nem volt példa. Amint az M-KIDSZ elnökétől, ifj. Zágoni Szabó Andrástól megtudtuk, a 42 tagot számláló ifjúsági szervezet az utóbbi három évben rendszeresen megszervezte a Föld Napját, amikor facsemetéket, virágokat ültettek a Szentháromság téren. Idén a Föld Napját összevonták a Magyar Nappal, de jövő héten szemétgyűjtést, illetve virágültetést kívánnak szervezni, egyelőre azonban keresik a virágnak való helyet. Idén számos, kajak-kenuval, kerékpártúrával fűszerezett programot terveznek a pécskai fiatalok.

 

„A magunk dolgai”

A program a 2-es Számú Általános Iskola dísztermében folytatódott, ahol Bartok András üdvözölte a mintegy 100 résztvevőt, név szerint megemlítve Bognár Levente RMDSZ megyei elnököt, Faragó Péter választmányi elnököt, a Bölöni György ötletgazda főszervezőt képviselő Csepella Jánost, Antal Péter polgármestert, ifj. Zágoni Szabó András és Kocsik Imre városi tanácsosokat, valamint Nagy István tanárt, a Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnökét.

Bonár Levente megyei elnök üdvözlő szavait követően, a megmaradásért vívott harcban jelképértékűnek nevezte a pécskai fiatalok és idősek jövőbemutató, közös faültetését. További hasonlóan ötletes programokat, sok sikert kívánt mindnyájuknak.

A továbbiakban Nagy István tanár, számítógépről kivetített képekkel illusztrálva ismertette azt a 2007-ben elkezdett hatalmas munkát, melynek során a fellelhető régi, magyar nyelvű helytörténeti és oktatási jellegű kiadványokat, könyveket oldalanként másolt fel számítógépre. A digitalizált anyagot a könnyebb hozzáférhetőség kedvéért felvitte a világhálóra is. Az összesen, mintegy 3300 oldalt kitevő, digitalizált dokumentáció – Nagy István szerint jelenleg még elrendezés alatt áll, de október 6-ra, korongra felvitt változatban is hozzáférhető lesz.

Miután Bartok András megköszönte Nagy István előadását, sor került Irházi János Jó bolondok ügyvédje című, Tokay György egykori parlamenti képviselővel, litvániai nagykövettel folytatott beszélgetéseken alapuló interjúkötetének a bemutatójára.

A Bölöni György RMDSZ helybeli elnököt képviselő Csepella János A magunk dolgai címmel sorra kerülő közéleti fórum vitaindítójaként elmondta: Pécskán régóta hiányát érezte a Magyar Napnak, ezen belül egy olyan magyar fórumnak, ahol kötetlenül megbeszélhetik a maguk dolgait. Mivel a rendezvényen a város polgármestere, Antal Péter is részt vett, felkérte a jelenlévőket, hogy tartózkodást mellőzve, mondják el mindazt, ami foglalkoztatja őket.

Bognár Levente megyei RMDSZ-elnök az érdekvédelmi szövetség azon törekvéseiről beszélt, amelyek minden település, köztük az aradi utáni legnagyobb, a pécskai érdekvédelmi gondjainak a széleskörű felvállalására irányulnak.

Kocsik Imre városi tanácsos, kisperegi iskolaigazgató ismertette a város idei költségvetési adataiból, hogy a közművelődésre szánt 345 ezer lejből 109,5 ezer lejt a magyar civilszervezetek kapnak, ami megfelel a magyarság számarányának. Ugyanakkor a helybeli magyar egyházak is összesen 35 ezer lej támogatást kapnak az épületek javítására, korszerűsítésére. A továbbiakban kitért az ugyancsak magyar intézmény, a 2-es Számú Általános Iskola két épületén zajló felújítási munkálatoknak az ismertetésére.

Jámbor Ilona, a pécskai székhelyű In Memoriam ’56 Egyesület elnöke megragadta az alkalmat megköszönni a polgármesteri hivatalnak és a városi tanácsnak a kommunizmus áldozatainak az emlékére a Szentháromság téren felállított emlékmű kapcsán tanúsított pozitív hozzáállást, támogatást.

Tóth Piroska, a tornyai Pro Pir Kult Egyesület elnöke köszönetet mondott a pécskai tanácsnak az általuk szervezett Anyák-napi ünnepség támogatásáért, ami május 5-én a tornyai templomban kezdődik, és a Mária-kútnál fejeződik be. Az Egyesület további programjainak az ismertetése során kitért az ugyancsak Tornyán tervezett tájházak találkozójára, ahova szeretettel várják az érdeklődőket.

Nagy István egy pécskai magyar ház létrehozásának a szükségességéről, a lehetőségeiről beszélt. Kelemen Gábor a Pécskán sorra kerülő csatornahálózat-építés és vízvezeték-bővítés során várható ásatások felől érdeklődött Antal Péter polgármesternél, aki készségesen felvilágosította.

Bognár Levente megyei elnök örömének adott hangot, amiért a pécskai önkormányzat és a magyarság helybeli érdekképviselete, illetve a civilszervezetei között harmonikus kapcsolat működik, ugyanakkor annak a reményének adott hangot, hogy a továbbiakban számos Pécskai Magyar Napon vehetnek még részt.

Bartok András miután mindenkinek megköszönte a részvételt, az Ipartestület székházába tervezett, esti bálon való találkozás reményében zárta az I. Pécskai Magyar Nap délutáni rendezvényeit.

 

Hajnalig tartó mulatság

Az esti bálra érkező vendégeket a Búzavirágos leánykák népviseletbe öltözve fogadták. A mulatságot Bartók András, a Búzavirág Egyesület elnöke nyitotta meg. A néptánccsoport egy rövid táncbemutatóval kedveskedett, melynek részleteit Engi Márta, a csoport vezetője ismertette. Utána kezdetét vette a bál, amelyen a talpalávalót a vajdasági Délibáb együttes szolgáltatta remek énekesnőjével és prímásával. A reggelig tartó mulatságból nem hiányozhatott a tombola sem az értékes nyereményeivel. A bálozók jól szórakoztak, amelyért köszönet illeti a rendezvény szervezőit, valamint a támogatóit. Mert a helybeli civilszervezetekkel összhangban, a Búzavirág Egyesület vezényelte le az I. Pécskai Magyar Napot, amely azonban nem jöhetett volna léte Pécska Város Tanácsának, illetve az RMDSZ helybeli szervezetének a hathatós támogatása nélkül, amiért köszönet jár nekik és vezetőiknek.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: mi a baj? / Kedd, 2013. április 16., 09.51 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Szép volt fiúk! Hajrá pécskai magyarok!Jövőre mégtöbben ugyanitt!
Hozzászólt: Mitrus bácsi / Hétfõ, 2013. április 15., 21.43 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Bisztos megint teccétt neki a előadás! :-DDD
Hozzászólt: Kárcsy / Hétfõ, 2013. április 15., 18.53 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Milyen jó, hogy Boknár Levénte városatya ismét le lett fényképezve és az újságba betették!!! Cukutyé..@@@@
Hozzászólt: Nagy István / Hétfõ, 2013. április 15., 15.34 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

A Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület nem segíthetett be, mert arra senki nem kérte, és semmilyen rendezéssel kapcsolatos előzetes eseményre nem kaptunk meghívást.
A rendező az RMDSZ-elnökség volt!
Annak tagja az MKIDSZ-elnök, ifj. Zágoni-Szabó András, városi képviselő, és a Búzavirág Egyesület elnöke Bartok András is.
A Kolping Egyesület és a katolikus Egyháztanács, előbbi elnökének fia és utóbbinak a tagja, Kocsik Imre városi képviselő személyében szintén tagja az RMDSZ-elnökségnek.
Egyébiránt külön köszönet illethette volna a 2-es számú Általános Iskolát is, hiszen helyet biztosított a délutáni programnak.
Hozzászólt: Kocsik Imre / Hétfõ, 2013. április 15., 13.21 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Az I Pécskai Magyar Nap megrendezését Bölöni György, Pécskai RMDSZ elnök javasolta. A szervezésbe besegített minden pécskai magyar civilszervezet. Külön köszönet illeti a Pécskai Kisiparosok Egyesületét. Az ő székházukban tartottuk meg a Magyar Bálat.
Hozzászólt: Kiváncsi / Hétfõ, 2013. április 15., 00.05 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Az ötletgazda hova lett, ki nem hagyta szerepelni
Hozzászólt: képek a jegyzőkönyvhöz / Vasárnap, 2013. április 14., 22.22 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Az \"előre elkészített (???) juharfák:
http://www.aradihirek.ro/wp-content/uploads/2013/04/S5001480.jpg

A faültetők:
http://www.aradihirek.ro/wp-content/uploads/2013/04/S5001490.jpg

Bognár fát ültet:
http://www.aradihirek.ro/wp-content/uploads/2013/04/S5001486.jpg

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'