MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 11.52
Bölcsődeavató Déván

Az életre mondtunk IGENt

A zimankós időjárás ellenére a reménység melege, fénye töltötte be a szíveket a dévai magyar bölcsőde épületének avatásán. A magyar kormány óvodafejlesztő programja keretében megvásárolt, felújított ingatlan átadásán beszédet mondott ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Szabolcs Attila magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, Ovidiu Moş, Déva alpolgármestere, Zsargó János Hunyad megyei esperes, Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke, valamint Rátoni Csaba dévai református lelkipásztor.

A felavatásra került, nagyszerűen rendbetett és felszerelt Május 1. utcai háromszintes épület kapcsán valamennyi felszólaló köszönettel fordult a magyar kormány felé, amely jelentős anyagi támogatást biztosít a Kárpát-medencei magyar óvoda- és bölcsődehálózat kiépítésére, megerősítésére. A program részleteiről Szabolcs Attila országgyűlési képviselő tájékoztatott: – A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első ütemében 76 új óvoda és bölcsőde épült. Ezek közül Erdélyben és Felvidéken 11 új bölcsőde és 13 új óvodai és bölcsődei komplexum megépítése valósul meg. A programnak köszönhetően több mint 200 bölcsődei és óvodai intézmény megújul, bővül, és a korszerű működést eszközfejlesztések segítik. Az infrastrukturális fejlesztések mellett a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program nagy figyelmet fordít a külhoni óvodapedagógusok szakmai és módszertani továbbképzésére, valamint a külhoni óvodáknak módszertani csomagokkal (Magyar Sarok) való felszerelésére – 1664 külhoni magyar óvoda részesül ilyen fejlesztőcsomagokban. Mindezzel a lényeget segítjük, a családokat, akik őrzik, fenntartják nyelvük, kultúrájuk összességét. Ez a program Trianon óta a legjelentősebb rendszerszintű nemzetpolitikai cselekvéssorozat a külhoni magyar közösségek megőrzése és megerősítése céljából. A gyökerek megőrzéséért és megerősítéséért. Mert a gyökerek legfontosabb őrzője mai világunkban: a család, és a családban élő gyermekek szeretetteljes óvása, nevelése – fogalmazott a képviselő, majd Márton Áront idézve mutatott rá a család mindenkori szerepére és úgy vélte, Déván értik ezt az üzenetet, az itt élő közösség figyelni kíván a gyermekekre és élni akar.

Zsargó János esperes Márk evangéliumának verseire alapozva – Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket! – megerősítette: e bölcsőde nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek lelkében már egészen korán helyet kapjon az Isten iránti szeretet. A mai világban, amikor a külsőségekre való figyelés elidegenedéshez vezet és az anyagiak utáni hajsza miatt megfogyatkozik az egymásra szánt idő, a gyermekek, fiatalok lelkéből kiesik a hit és helyét azonnal elfoglalja a világháló a maga üzeneteivel. A szülők pedig sokszor nem is értik, hogyan mélyülhetett el annyira a szakadék köztük és gyermekeik között, hogyan kerülhetett olyan mély lelki válságba a család. Nem veszik észre, hogy hiányzik az életükből az Isten, úgy gondolják, a hit az idős kor tartozéka. Ezért olyan fontos e bölcsőde, ahol a gyermekek olyan lelki környezetben cseperedhetnek fel, ahol megismerhetik Krisztust, az ő szeretetét, és ha ezt az otthoni környezetben is megtapasztalják, akkor a későbbiekben elkerülhetik, illetve megtanulják kezelni a válságokat, mert tudják, hogy van kire építsenek – fogalmazott az esperes, Isten áldását kérve a  bölcsőde támogatóira, megvalósítóira, a gyermekekre, szülőkre és pedagógusokra.

A gyermekekre, a gyermekáldás elfogadására és az ezt megerősítő hitre fordította a hallgatóság figyelmét Kató Béla erdélyi református püspök. Ézsaiás próféta szavaira építve beszédét, rámutatott: 2500 évvel ezelőtt egy gyermek születése jelentette a reménységet. Nem az emberi bölcsességben bíztak, nem a társadalmi berendezkedésben, nem egy különleges képességekkel megáldott emberben, hanem egy gyermekre vártak. Úgy gondolták, egy gyermek által meg fog változni az ő életük. És igazán hittek ebben – utalt Jézus születésére a püspök. Majd elmondta: Európának, kereszténységünknek csak abban az esetben van esélye megmaradni, ha gyermek születik és ezek a gyermekek átadják azt az örökséget, kultúrát, értéket, amit mi is fontosnak tartunk. Ha e gyermekek nem születnek meg, nem neveljük fel őket, el fogunk veszni. Semmilyen hatalom ezen a földön nem tud minket megtartani. Amikor 4,5 millió ember elhagyta ezt az országot (magyar és román egyaránt), nagy kérdés mi lesz velünk, ha nem születik gyermek? Hiszen Isten e gyermekek által akar megtartani minket – fogalmazott a püspök, majd elmondta: Ez a bölcsőde a legelőremutatóbb cselekedet, amit megtehetünk. Megmaradásunknak ez a kapuja, záloga, ha ezt együttesen megteremtjük és megtöltjük élettel. Ha gyermekeinket Isten szeretetére tanítjuk, ők is fel tudják majd vállalni az áldozatot azért, hogy e közösség, e nép megmaradjon.

Márpedig Isten reményteljes jövőt ígért nekünk – idézte Jeremiás próféta szavait Rátoni Csaba lelkipásztor, arra biztatva mindenkit, hogy a jövő találgatása és a múlt siratása helyett emeljük fel tekintetünket Istenre, bízzunk az ő ígéretében. – Ez a bölcsőde azt hirdeti, hogy hiszünk abban, hogy nemcsak dicső múltunk volt, de reményteljes jövőnk is lesz. Amikor igent mondtunk a kárpát-medencei óvodafejlesztő programra, az életre mondtunk igent – fogalmazott a lelkipásztor, majd köszönetet mondott a magyar kormánynak e nemes kezdeményezésért és a támogatásért, a program megvalósítását felvállaló Erdélyi Református Egyházkerületnek, mert Istentől kapott bölcsességgel  a szórványra is gondolt, a dévai önkormányzatnak, mely pozitívan állt e nemes ügy mellé, a Téglás Gábor Elméleti Líceum vezetőinek és tanári közösségének, akikkel nagyon jó együttműkődést sikerült kialakítani, az RMDSZ tanácsosoknak, akik hathatósan segítették az ügy előmenetelét, az egyházközség tagjainak, akik kétkezi munkával is segédkeztek és mindenek előtt a jó Istennek, aki olyan sok embert felhasznált tervéhez, hogy megcsillantsa a dévai magyar közösség előtt a reményteljes jövőt.

Biztató szavakkal fordult a közösséghez Széll Lőrincz megyei RMDSZ ügyvezető elnök is, aki rendkívül fontosnak nevezte a dévai magyar oktatás új láncszemét, valamint Ovidiu Moş dévai alpolgármester, aki hangsúlyozta: az új bölcsődébe íratott gyermekek számára nagy lehetőség a magyar nyelv és kultúra elsajátítása, hiszen ez gazdagítja őket és lépéselőnyt jelent további nyelvek megtanulásában is. A dévai önkormányzat pozitív hozzáállását amúgy több felszólaló is példaértékűnek nevezte, hiszen csak ilyen nyitottsággal lehet komolyan beszélni a békés együttélésről, közös építkezésről.

Az ünnepi alkalmat a dévai református egyházközség kórusának előadása, valamint Csatlós Erzsébet Zsófia szavalata gazdagította. Egyed Emese Ébredés című verse további megerősítést hozott az elhangzottakhoz.

Persze szép beszédek mindig mindenhol elhangzanak, a dévai bölcsőde udvarán azonban komolyan is lehetett venni e szavakat, hiszen a lucskos hóban ott tipegtek a bölcsőde jövendőbeli növendékei. Sőt volt, aki az épületlátogatás alkalmával már ki is próbálta a kedvesen hívogató kiságyat. – A dévai tanács február végi ülésén fogadta el a magyar bölcsőde működését és jelenleg az állások betöltése van folyamatban. Az 500 négyzetméter felülettel bíró épület teljesen készen áll, az udvaron szeretnénk még játszóteret kialakítani és reménységünk szerint május elején már beindul a tevékenység. Alapállásból 20 gyermek befogadására van lehetőség, de szükség esetén akár harmincas létszám is befér a képbe. Eddig 14 kisgyermeket írattak be. A Szent Ferenc Alapítványtól is lesznek gyermekek. Úgy gondolom, hogy sok család számára valós segítséget jelent majd e bölcsőde és közösen tudunk folyamatosan igent mondani az életre – összegzett Rátoni Csaba lelkipásztor.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'