Szerda, 2018. december 12., 13.41
Jakab István találkozója az Arad megyei gazdákkal

Az önkéntes kamarai tagság, a boldogulás záloga

Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, MAGOSZ-elnök – jobbról középen – találkozott az AMMGE szakembereivel
Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, MAGOSZ-elnök – jobbról középen – találkozott az AMMGE szakembereivel

Az október 6-i tudósításunkban megírtuk, hogy az arad-belvárosi katolikus templomban a vértanúk tiszteletére megtartott gyászmisén, továbbá a koszorúzáson is részt vett a magyar állami delegáció tagjaként Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, MAGOSZ-elnök is. A magas rangú államférfi az aradi látogatását meghosszabbítva, szombaton délelőtt a Jelen Ház vendéglőjében találkozott Kocsik Józseffel, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az elnökével, Horváth Imre alelnökkel, Nagy Zsolttal, az AMMGE falugazdászával, Pozsár Ibolya igazgatóval, dr. Zágoni Szabó András RMGE-ügyvezető elnökkel, Gáll Tamás Mihállyal, az Aradi Mezőgazdasági Szaktanácsadó Iroda főtanácsosával, továbbá Varga István nagylaki és Csipkár Imre fazekasvarsándi gazdálkodókkal.

Amint Jakab István a megbeszélésen előrebocsátotta, a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma a legmagasabb szinten képviseli a magyar gazdatársadalmat, hiszen a munkatársai nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió legmagasabb fórumaiban is jelen vannak. Kiss Miklós személyében a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara révén, Brüsszelben is jelen vannak. Vagyis a Kamara képviseli a magyarországi összes gazdaszervezetet a COPA, a termelők szövetségében, illetve a COGECA, a szövetkezeteknek a szövetségében is.

Tekintve, hogy Románia nem tagja a jelzett szervezetnek, miközben Magyarország a Kamara révén alelnököt ad, maga is a közelmúltban a COPA-COGECA főtitkárával tárgyalt Budapesten.

A legmagasabb szinten van rálátásuk, információjuk az Unióban működő gazdaképviseletekről, ezért hozták létre a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumát. Ha a különböző országokban élő magyar gazdáknak nincs lehetőségük bekapcsolódni a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe, ahol információkhoz juthatnak, átláthatják a gazdasági helyzetet, a jelzett szervezeten keresztül biztosítják számukra a lehetőséget. Cél: az információknak az eljuttatása, a működőképes partnerkapcsolatok kiépítése, a rendszer működtetése.

A kamarai választások után, elindítják az eljárást, amely lehetővé teszi az önkéntes kamarai tagságot a Kárpát-medence összes magyar gazdálkodója számára.

Az önkéntes kamarai tagság egy jelképes, mintegy 2000 forint tagsági díjjal jár, mert csakis tagsági díj ellenében lehet azt hivatalossá tenni. Az önkéntes tag a teljes kamarai tagsággal egyenértékű jogokat élvezhet, hozzájuthat minden információhoz, részt vehet a pályázatokon. Tehát a Kárpát-medence összes magyar gazdáját bekapcsolhatják abba a gazdasági vérkeringésbe, amiben Magyarország benne van.

A kapcsolatrendszer zökkenőmentessé tételét követően, elkezdődhet az érdemi gazdasági kapcsolatoknak a kialakítása. Attól kezdve, a határokon túl élő és a rendszerhez tartozó minden magyar gazda nagykövete lesz Magyarországnak, nem zárják ki a más nemzetiségű gazdáknak az érdekképviseletét sem.

Senkinek nem érdeke, hogy a magyar gazda földje mellett lévő román gazdának a földje lepusztult, a termése gyenge legyen.

November 3-án lesznek a megyei szintű kamarai választások, amelyeken remények szerint, Magyarország minden megyéjében konstruktív, a jövő kihívásaira érzékeny vezetőség kerülhet a döntéshozatalba.

A magyar kormány mindenképp Kárpát-medencei mezőgazdasági integrációban gondolkodik, aminek a sikeréhez fel kell ismerni a klímaváltozással adódó új követelményeket: a korszerű vízgazdálkodás, a legkorszerűbb talajművelési technológiák, a talaj- és vízviszonyoknak legmegfelelőbb műtrágyák alkalmazását. Mindehhez elkészült a digitális agrárstratégia, amely feltételezi minden táblának a tápanyagtérképét, a termesztett növényeknek a műholdas felügyeletét, tehát a XXI. század legkorszerűbb termesztési technológiáit kell alkalmazni. Mint ahogy az uniós támogatási rendszer megismertetése, ugyanúgy a legmagasabb színvonalú tudás átadása is nagyon fontos, ezért a Kamara mindkettőt felvállalja.

Mindent összevetve, a kor megköveteli a legkorszerűbb, a legmagasabb szintű tudásanyagnak az átadását, már csak azt kell együtt kidolgozniuk, hogyan lehet azt a legegyszerűbb módon átadni a gazdálkodóknak.

Az önkéntes kamarai tagság a legfontosabb kapocs, fontos lépés annak a hatalmas értéknek, amit termőföldnek hívunk a maximális hasznosításához, az ember javára történő fordításához.

Ezt a gazdálkodók egyénileg biztosan nem tudják elérni, mert ahhoz feltétlenül szükséges a Brüsszelből szerzett friss, hasznos információknak a birtoklása, az alkalmazásukhoz szükséges tájékozottság, mindezt a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tudja biztosítani a Kárpát-medencében nemcsak a magyar, hanem a velük együtt élő más nemzetiségű gazdálkodók számára is. A továbbiakban a MAGOSZ-elnök a génmódosítástól mentes gabonatermesztés előnyeit járta körbe, majd válaszolt a jelen lévő gazdálkodók, mezőgazdasági szakemberek kérdéseire. Az eszmecsere folytatódott az együtt elköltött munkaebéden is.

Jakab Istvánnak, a Magyar Országgyűlés alelnökének, a MAGOSZ elnökének az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete vezetőivel, tagjaival tartott eszmecseréje rendkívül fontos nemcsak az Arad megyei, hanem a Kárpát-medencei gazdák hatékonyabb munkája, a szülőföldön való boldogulása szempontjából is. 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'