JelenHaz
Hétfõ, 2019. június 17., 12.50
Dévai megemlékezés a madéfalvi veszedelem évfordulóján

Csak itt lelhetsz házat, hazát

Csak itt lelhetsz házat, hazát
Csak itt lelhetsz házat, hazát
A madéfalvi veszedelem 255. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést a Dévára telepített bukovinai székelyeket tömörítő Páduai Szent Antal plébánia. A rendezvényben aktív részt vállalt az RMDSZ dévai Nőszervezete, valamint az 55-ös Számú Kőműves Kelemen Cserkészcsapat is.

Fr. Főcze Bonaventúra plébános szentmise keretében emlékezett meg az ősi jogaikért kiálló székelyekről, akik a halált vagy a menekülést választották a kényszerű besorozás helyett. – Bár 1764. január 7-e gyásznapként íródott be a történelembe, mégis ezt a napot tartjuk a bukovinai székely népcsoport születésnapjának, és az emlékezés mellett hálát adunk Istennek, hogy a menekülés, bujdosás, áttelepítések mellett is megőrizte e maroknyi közösséget, megerősítette őket hitük, nyelvük, kultúrájuk megtartásában. A szentmise után a Dévára telepedett bukovinai székelyek állította templomkerti emlékkeresztnél folytatódott a rendezvény, ahol Domokos Hunor, Osváth Mihály téglásbeli diákok és Judt Borbála, a Szivárvány Nyugdíjasklub vezetője szavalt alkalomhoz illő verseket. Fr. Főcze Bonaventúra plébános történelmi visszatekintésben elevenítette fel a madéfalvi vérengzést, a menekülést, az öt bukovinai székely falu – Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva – megalapítását, valamint a magyar állam révén a múlt század fordulóján indítványozott hazatelepítést, melynek során többek közt Dél-Erdélybe is érkeztek bukovinai székely családok. Dévára 1890 és 1910 között több hullámban 134 család érkezett, összesen 580 lélek. A betelepítés részleteiről László János hajdani telepes gazda feljegyzéseiből idézett a plébános. A megemlékezésen koszorúzásra is sor került. A betelepítés 100. évfordulója alkalmából emelt emlékkeresztnél koszorút helyezett el a bukovinai székely hagyományokat őrző dévai Szivárvány Nyugdíjasklub, Pogocsán Ferdinánd dévai alpolgármester és az 55-ös Számú Kőműves Kelemen Cserkészcsapat. A magyar és székely himnusz eléneklését követően fr. Főcze Bonaventúra plébános Isten áldását kérte az egybegyűltekre, majd a dévai RMDSZ Nőszervezete a cserkészek segítségével mindenkinek emléklapot adott át Zöld Attila Siculicidiumcímű versének részletével: (...) Erdélyország lelke ősi, bennünk tovább él.

A rendezvény a Szent Antal Közösségi Házban jó hangulatú agapéval folytatódott, ahol forró tea és zsíros kenyér mellett folyt a beszélgetés, a Szivárvány Nyugdíjasklub énekkara pedig spontán dalolással gazdagította az együttlétet.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'