https://www.facebook.com/kelemenhunor.rmdsz
Hétfõ, 2019. szeptember 23., 16.09
Mircea Moloţ kampánycélra használja a megyei tanács pénzét

Csúfot űzött a magyar egyházakból

Végül is a kialkudott összegnek a negyede jut(hat) a történelmi magyar egyházak kasszájába a Hunyad megyei tanács támogatásából.

Eredetileg ugyanis, kampányév lévén, a liberális tanácselnök azt ígérte a magyarság képviselőinek, hogy az egyházak támogatására elkülönített összegnek a 7,2%-át juttatják a történelmi magyar egyházaknak – állítja Gáll Sándor református esperes.  Természetesen ezt meg kellett pályázni, ami meg is történt. 8 református, 2 római katolikus és egy unitárius egyházközség tett le pályázatot, 100 ezer új lejt igényelve az egyezség értelmében. Ennek az összegnek azonban csak a felét ítélték végül is a magyar egyházaknak, összesen 47 000 lejt, ami eltörpül a többségieknek kiosztott pénzek mellett. Ráadásul ezen is tovább kellett osztózni: 26 000 lej jutott két római katolikus egyházközségnek, 6000 lej az unitáriusoknak és 15 000 lej a nyolc pályázó református egyházközségnek.

Persze ez csúfosan alacsony összeg, de mégis valami, úgy hogy a múlt héten elmentem a tanácshoz, hogy megkössük a szerződést – számol be Gáll Sándor, református esperes. Az igazi meglepetés azonban csak akkor érte az egyházi elöljárót, amikor kiderült, hogy pályázataik szinte felbontatlanul hevernek az elutasított pályázatok között. Még csak iktatószámuk sincsen – mondja jogosan felháborodva Gáll Sándor. Azt azonban nem mulasztották tudtára adni az esperesnek, hogy ez az aprópénz is csak akkor jár az egyháznak, ha a magyar közösségek megfelelően szavaznak. Persze ezt így nem lehetett szerződésbe foglalni, de azt beiktatták a szövegbe, hogy a tanácsi határozat alapján nekünk ítélt összegnek csak a felét kapjuk meg most, a másik felét majd egy költségvetés kiegészítés nyomán (persze ha lesz rá fedezet) – mutat a szerződésre Gáll Sándor. Ráadásul az elszámoltatás sem éppen törvényszerű. A szerződésben persze az, de szóban tudtára adták az egyházi képviselőnek, hogy ne is álmodjon arról, hogy a megítélt összeget átutalják a számlájára. Végeztesse csak el szépen a munkát és majd a kifizetetlen számlával jelenjen meg a tanácsnál. S azt majd törlesztik. Ez szintén törvénytelen dolog, akárcsak az, hogy Mircea Moloţ liberális tanácselnök egyszerűen kampánycélra használta fel az egyházaknak járó alapot – mondja felháborodottan Gáll Sándor esperes, megemlítve azt is, hogy a múlt napokban szétküldött ominózus sárga táblákon (mely a megyei tanács által kiosztott egyházi támogatásokat tünteti fel) a tanácselnök neve alatt úgy szerepel a megígért, időközben megnyirbált összeg, mintha azt teljességében átutalták volna már az illető egyházközségeknek.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'