Csütörtök, 2018. december 13., 09.15

Déván mozgalmas évet zár a városi tanács

Déván mozgalmas évet zár a városi tanács
Déván mozgalmas évet zár a városi tanács

A lakosság ősszel előrehozott polgármester-választásra kényszerült, ám a tanácsosi testület így is eredményes időszakot tud maga mögött. A két RMDSZ- tanácsosnak köszönhetően a magyar közösség is komoly támogatást élvezett a város részéről. Erről kérdeztük dr. Máté Márta főtanfelügyelő-helyettest, aki Pogocsán Ferdinánd tanácsos kollégájával lobbizott a testületben a magyar érdekekért.

– A legnagyobb megvalósításnak mindenképp a Hunyad megyei magyar oktatási központunk ISU-engedélyének megszerzését tartom. Pontosabban az ehhez szükséges anyagi támogatás hiányzó részét sikerült idén kilobbiznunk a dévai önkormányzattól. Nem kis összegről van szó, a huzavona régóta tart, hiszen az épület tulajdonjoga hármas megosztású, s ebből az önkormányzat egyharmaddal bír. A tanfelügyelőségen azonban sikerült bebizonyítanunk, hogy az ISU-engedély megszerzése működési költségnek minősül, így ennek fedezése az önkormányzatra hárul. Most már sikerült megszerezni a pénzt, elvégezni a szükséges munkálatokat, úgy hogy csupán egy utolsó átfogó felmérésre vár az iskola, hogy megkapja a teljes körű működési engedélyt. Remélhetőleg nem bukkan fel valami újabb hiányosság. Ha azonban mégis, tanácsos kollégámmal azon leszünk, hogy azt is rövid időn belül orvosoljuk, természetesen önkormányzati hozzájárulással. Idén amúgy az ISU-engedélyhez szükséges anyagi juttatáson túl is sikerült támogatnunk a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumot, a szükséges javítások, fejlesztések terén.

– Az iskola mellett másik fontos megtartó bástyaként szoktuk emlegetni történelmi magyar egyházainkat. Idén számukra is komolyabb támogatást sikerült kilobbizni…

– Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy az első lépés: időben értesíteni az egyházi képviselőket az őket érintő önkormányzati pályázat kiírásáról, segíteni az űrlapok kitöltésében és ezután jön a tanácson belüli lobbi. Hál’istennek idén ez a folyamat szépen működött: a lelkészeket időben értesítettük, a pályázatokat megírták és a tanácsos kollégákkal, polgármesterrel történő egyeztetés is eredményes volt. Így az egyházaknak elkülönített 500 000 lejből 179 000 lejt sikerült a magyar közösségeknek juttatni. Az összeg arányosan oszlik meg a dévai református, a két római katolikus és az unitárius egyházközségek, illetve a csernakeresztúri római katolikus és a kisbarcsai református egyházközségek között. Valamennyien templomjavításra, fejlesztési munkálatokra igényelték a pénzt, az egyetlen feltétel az volt, hogy idén fel is használják a kiutalt összeget.

– A A dévai református egyházközség idén napközi beindítását is megcélozta. Az ingatlan megvan. Hogyan viszonyul ehhez a tanács?

 

– A református egyház irányába történt lépések közt meg kell említenem, hogy a dévai önkormányzat kitartóan bérli az egyházközség egyik városközponti ingatlanát, ami szintén stabil bevételt jelent a közösségnek. Ami a napközit illeti, ugyancsak pozitív hozzáállásról számolhatok be. Az ingatlan megvásárlásának idején egyeztetés történt a polgármesterrel, a tanfelügyelőséggel, az egyetlen dévai városi napközi igazgatójával és mindannyian jó lépésnek vélték egy magyar napközi beindítását. Tudtommal pillanatnyilag az épület rendbetétele, az intézmény engedélyeztetése van folyamatban. Ha ez megtörténik, úgy gondolom, a város részéről nem lesz akadálya az e téren való együttműködésnek sem.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'