https://www.facebook.com/kelemenhunor.rmdsz
Vasárnap, 2019. szeptember 22., 14.57

Elballagott egy újabb bartókos nemzedék

Az iskola kulcsának jelképes átadása (Pataki-fotók)
Az iskola kulcsának jelképes átadása (Pataki-fotók)

„tanulni kell magyarul és világul, 
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel: 
tanulni kell, szeretni kell.”

Nemes Nagy Ágnes

 

 

Temesvár – Pénteken elballagott egy újabb bartókos nemzedék, immár a 47., amióta 1972-ben újból létrehozták a temesvári magyar középiskolát. Egy XXI. századi nemzedék, amely előtt kinyílt a nagyvilág, lehetőségeiknek csak a csillagos ég szab határt, de közülük talán sokan mégis az itthon boldogulást választják, mint közel fél évszázaddal ezelőtt végzett elődeik.

A Bartók Béla Elméleti Líceumtól énekszóval búcsúzó, elegánsan öltözött, vándorbottal és batyuval felszerelkezett ifjakat a hátsó udvaron várta az iskola vezetősége, tanári kara és diáksága, a virágcsokrokat szorongató szülők és rokonok. A ballagási ünnepség meghívott vendégei között volt Farkas Imre temesvári alpolgármester, Halász Ferenc helyettes főtanfelügyelő, Kiss Ferenc tanfelügyelő (mindhárman volt bartókos diákok), Molnos András Csaba színművész, ft. Szilvágyi Zsolt józsefvárosi plébános és nt. Gazda István, az Új Ezredév gyülekezet lelkipásztora.

Dr. Erdei Ildikó iskolaigazgató Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című versével indította ünnepi beszédét. „A Tanulni kell-t bizonyára sokszor hallottátok és hallani is fogjátok a következő időszakban. Mégis ezt a Nemes Nagy Ágnes-idézetet hoztam ma el az ünnepségetekre, mert úgy gondolom, jól tükrözi azt, amit útravalóként ma ki tudnék emelni. Mert ez a tanulás egy másfajta tanulás, az a tanulás, amely a jelenben élésre tanít. Ez az a fajta tanulás, amit mi itt az iskolában tapasztalati tanulásként biztosítunk a mindennapi tananyag mellett. (...)  Hogy miért volt fontos mindez? Mert csak így alakulhatnak ki azok a meta-kompetenciák, amelyekre a jövőben (bármerre is fejlődne a világ, a technológia. akárhány új szakma jelenne meg) bárhol és bármikor szükségetek lesz: a problémafelismerő gondolkodás, az önfegyelem, a vállalkozói érzék és az önállóság. Ugyanakkor a vers azt is hangsúlyozza, hogy szeretet, azaz működő emberi kapcsolatok nélkül, nincs teljes élet.” (...) „Valami lezárul és valami új elkezdődik. Egy korábban kitűzött célt elérünk, és egy újat tűzünk ki magunk elé, amely fele elindulunk. De fontos, hogy tudatosítsuk, hogy nem a cél elérése az, ami igazán megváltoztat, ami kiteljesít, hanem az út, amelyet a cél fele haladva bejárunk. Az út valódi célja az utazás maga. A legnagyobb eredmény Te magad vagy: az az ifjú, az ember, akivé a céljaid felé haladva válsz. Közben tanulva és szeretve. Ebben a hitben engedjük útnak a 2019-es év ballagó diákjait” – mondta dr. Erdei Ildikó, aki megköszönte Floca Sarolta, Oláh Katalin, Mauzer Erika és Baruta Kriszta osztályfőnököknek és a többi kollégának az elmúlt esztendőkben kifejtett áldozatos munkát, melynek eredményeként itt állnak a végzősök, majd, mint minden évben felkérte az ünneplő közösséget, hogy fogadják be a végzős diákokat nemzeti közösségünk felnőtteinek sorába, segítsék őket magyarnak maradni és értékalkotó embernek lenni. „Az ő jövőjük a közös jövőnk záloga is” – mondta befejezésül dr. Erdei Ildikó.

Farkas Imre alpolgármester köszöntőjében egy Wass Albert-idézetet csempészett a ballagók batyujába: „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná: a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Ne keressétek az igazi munka és teljesítmények nélkül kiadott bizonyítványok csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni”. A köszöntők sorát rendhagyó módon Molnos András Csaba, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház művésze folytatta, aki színházi próbafolyamathoz hasonlította a diákéveket, amely után következik a nagy előadás – az ÉLET maga. „Ha most a próbák végén úgy érzitek, nem álltok készen a fellépésre, az természetes, soha nem leszünk készek a szerepeinkkel – mondta Molnos András Csaba. – Az a fontos, ha visszatekintünk a próbafolyamatra, minden nehézség, kudarc vagy éppen sikerélmény dacára azt érezzük, hogy megérte, büszkén tudjuk vállalni magunkat és partnereinket, amikor felgördül a függöny. Kívánom, hogy legyen jó nektek a játék, mert játék az élet, még akkor is, ha vérre megy és néha egy kicsit belehalunk, éppen ettől szép. Játsszatok hitelesen, legjobb tudásotok szerint, tiszteljétek a játszótársaitokat, legyetek kreatívak fáradhatatlanok, kellően alázatosak vagy szemtelenek, ha arra van szükség, de mindenek fölött legyetek emberek, a szó legnemesebb értelmében” – mondta útravalóul a jeles színművész, az iskola színjátszó csoportjának a vezetője.

Az elballagó XII. matematika–informatika és biológia–kémia osztály nevében Fodor Zsuzsanna, a XII. közgazdaságtan osztály képviseletében Halál Henrietta, a XII. társadalomtudomány osztály nevében Kozma Anita búcsúzott az alma matertől. A XI. osztályosok nevében Fazakas Bence búcsúztatta a végzős diákokat. Következett az iskola kulcsának, a jelképes stafétabotnak az átadása a következő nemzedéknek. A ballagók képviseletében Nyári Aida (XII. TT), Berta Cyntia (XII. KG) és Benedek Márk (XII. BK és MI) nyújtotta át a díszpárnára helyezett kulcsot a Szerencsi Krisztina, Halász Szabó Kevin és Ágoston Alex triónak, akik a XI. osztályosokat képviselték.

Végül ft. Szilvágyi Zsolt és nt. Gazda István adták át útravaló gondolataikat és áldották meg a ballagó diákokkal együtt az ünneplő közösséget. Ft. Szilvágyi Zsolt pünkösdi gondolatait osztotta meg a jelenlevőkkel, arra kérve Istent, hogy a bátorság, az erő, a szeretet és a józanság lelkével töltse el és vezesse az ifjakat, ők pedig engedjék magukat vezetni Istentől, mert ő az egyetlen biztos támpont ezekben a zűrzavaros időkben. Nt. Gazda István az alexandriai fároszhoz, tornyos sziklaszálhoz hasonlította Istent, aki bárhol legyünk is, megmutatja a helyes utat, akár a templomtornyokon levő kereszt vagy csillag: „Kívánom, hogy mindig lássátok a tornyos sziklaszálat, a templomaink tornyát, kövessétek Őt és akkor nem járhattok sötétségben”.

Az ünnepséget énekkel színesítette Stan Lilla Aliz, aki az Idegen földre ne siess című népdalt adta elő és Szabó Abigél, aki a Margaret Island Útravaló című dalát énekelte, König Dávid és Kelemen Márk hangszeres kíséretével. Győrfi Krisztina kiválóan adta elő Kántor Péter Megtanulni élni című versét. A szép ünnepséget a ballagó diákok háromszólamú Gaudeamusa zárta, amit Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karmester dolgozott át.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'