JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.49
Szülőföldön magyarul

Elkezdődött az igénylések benyújtása

Elkezdődött az igénylések benyújtása
Elkezdődött az igénylések benyújtása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre. Az oktatási-nevelési támogatás összege 22 400 Ft, a hallgatói támogatás összege 2800 Ft. Az igényléseket január 31-től kezdődően lehet benyújtani március 14-ig.

„Az űrlapok megérkeztek, nálunk vannak, a vakáció alatt kiosztjuk a tanintézményekben, hogy rögtön a tanítás első napján az arra jogosult diákok hazavihessék kitöltetni” – mondta el a Nyugati Jelennek Matekovits Mihály, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Arad megyei fiókjának tiszteletbeli elnöke.

Az igényléshez csatolni kell az igénylő szülő érvényes személyazonossági másolatát, a gyermek érvényes személyazonossági másolatát vagy születési bizonyítványának másolatát, egy igazolást a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét, valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, az ezt indokló iratot is.

Az igénylő szülő minden gyermeket, aki után igénylést nyújt be, egy adatlapon feltüntethet. Adatlapokat az oktatási intézményektől kapnak az igénylők, illetve letölthetőek a pályázat honlapjáról.

Az utolsó határidő március 14. a postai bélyegző dátuma szerint.

 

Kik részesülhetnek támogatásban?

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek és,

bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'