MOL Winter EVO
Csütörtök, 2019. január 24., 08.23

Elkezdődtek a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program erdélyi szakmai-módszertani képzései

Elkezdődtek a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program erdélyi szakmai-módszertani képzései
Elkezdődtek a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program erdélyi szakmai-módszertani képzései

A Magyarország Kormányának támogatásával tavaly elindított Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program egyik lebonyolító partnere a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A program keretében az ingatlan-beruházások és fejlesztések, külső játszóterek, zöldövezetek kialakítása mellett hangsúlyos szerepet kap az óvodapedagógusok képzése, módszertani kiadványok készítése, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések szervezése.

Az erdélyi szakmai fejlesztési program 2017 decemberében az Óvodapedagógus a gyermekközpontú óvodában címmel szervezett nyitókonferenciákkal vette kezdetét, ahol a résztvevők a program keretében tervezett módszertani továbbképzések tartalmi felépítésével ismerkedhettek meg.

2018. február 5–10. között két akkreditált képzésre jelentkezhettek az erdélyi óvodapedagógusok. Csíkszeredában az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában Kompetenciafejlesztés népi hagyományok általcímmel, mígSzékelyudvarhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon a Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában címmel tartanak 5 napos képzést.

 

A program keretében az RMPSZ gondozta fejlesztések megvalósítására előirányzott támogatás összértéke közel 5,2 milliárd forint, melyből több mint 450 milliót fognak szakmai képzésekre, eszközfejlesztésre fordítani – hangzott el Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök köszöntőbeszédében a csíkszeredai továbbképzés megnyitóján. Az elnök hangsúlyosan megköszönte Magyarország Kormányának a támogatást, melyet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. folyósított. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, Soós Zoltán is jelen volt a megnyitón, aki 2011 novemberében a Magyar Állandó Értekezlet X. ülésén a tagszervezetek elfogadta Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete című stratégiai dokumentumban elfogadott a külhoni magyar közösségek, illetve összmagyarság jövője kapcsán megfogalmazott célokat ismertette. A stratégiai dokumentumban lefektetettek alapján kiemelt helyet foglalnak el az éves tematikus programok, a külhoni magyar oktatási intézmények megerősítése is. 2012-ben az intézményi oktatás első láncszemét, az óvodák fejlesztését helyezte a középpontba. A gyermekek nemzeti identitásának erősítésében, a minőségi oktatás megteremtésében mindannyiunknak fontos feladata van – hangsúlyozta a konzul.

„A képzés módszertani, elméleti iránymutatást ad a néphagyomány különböző területeinek alkalmazására az óvodai nevelés intézményes kereteinek és az óvodás korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével. Ugyanakkor a képzés során a résztvevők megismerhetik az egyszerű kézműves tárgyak elkészítésének folyamatait, jártasságot szereznek a különböző technikák alkalmazásában: nemezelés, csuhézás, fonástechnikák, maszkkészítés, a jeles napokhoz kapcsolódó népi gyermekjátékokat, népdalokat és felcsíki táncokat tanulhatnak.” – foglalta össze a Csíkszeredában zajló 60 órás 15 kreditpontot biztosító továbbképzés módszertanát a program szakmai irányítója, gondozója, Galaczi Hajnalka szakfelügyelő.

Bemutatta a Kompetenciafejlesztés népi hagyományok által képzés előadóit, képzőit, tevékenységvezetőit is. Szász Csilla pedagógus Óvodai nevelés jeles napjaink tükrében címmel tart előadást. Antal Rozália fogócskázós és párválasztós gyermekjátékokat fog ismertetni. Ádám Katalin Fonjunk, fonjunk, játszadozzunk címmel szövéssel, fonással kapcsolatos népi gyermekjátékokat válogatott össze a fonók időszakából. Ádám Rebeka az óvodásokkal való csuhézás, nemezelés titkaiba vezeti be a résztvevőket, ujjbábok, nemezelt játékok készítésével.

Roth Erzsébet népdalokat fog tanítani. Előadásában pedig ahhoz keresi az utat és nyújt néhány alternatívát, hogy miként lehet továbbéltetni, esetleg visszahozni egy eltűnőben levő népdal-repertoárt. Haáz Margó Személyiségformálás énekes játékokkalcímmel tart foglalkozást.

A Máthé Tünde vezette Nyitva van az aranykapu csoportmunkában a résztvevőknek az évkör jeles napjaihoz kapcsolódó énekes népi gyermekjátékok gazdagságával ismerkedhetnek meg, Nyírő Ibolyától a bábozás varázsát, művészetét lehet megtanulni. Rabya Edit ritmushangszerek és maszkok készítését ismerteti. Szalay Zoltán felcsíki táncokat fog tanítani, kiemelten az óvodában tanítandó motívumokkal. A szervezők Ádám Gyula vetített fotókiállítással és jó hangulatú táncházzal is készülnek. A képzés 75 csík-körzetből résztvevő pedagógussal zajlik, melynek szakmai partnere a budapesti Hagyományok Háza.

 

Ugyanebben az időszakban, február 5–10. között a Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában címmel tartanak 44 órás, 11 kreditpontot biztosító képzést Kolozsváron, a Báthory István Elméleti Líceumban, Székelyudvarhelyen, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában, valamint Nagyváradon, az Ady Endre Elméleti Líceumban.  

 

A továbbképzés a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, a család és az óvoda kapcsolata, szakmai személyiségfejlesztés, illetve a kommunikáció problematikája kétnyelvű környezetben témákat dolgozza fel. A témák arra keresik a választ, hogy hogyan lehet minél eredményesebb differenciált nevelést folytatni az óvodapedagógusnak. A foglalkozásokat Kolozsváron Kovács Ildikó Katalin, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem kézdivásárhelyi kihelyezett tagozatának oktatója, Péter Izabella kőrösfői óvodapedagógus, és Végh Balázs-Béla, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szatmárnémeti kihelyezett tagozatának tanára tartják. A kolozsvári képzésre 49 óvónő iratkozott be. A továbbképzést Szurovszky Katalin konzul, Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes, Batiz Elly szakfelügyelő és Virág Erzsébet, az RMPSZ Közép-erdélyi alelnöke nyitotta meg.

 

Dr. Bartha Krisztina és Pásztor Rita Gizella, a Partiumi Keresztény Egyetem tanárai, valamint Vad Zoltán, a nagyváradi Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium tanára tartják a nagyváradi továbbképzést, melyre 45 óvodapedagógus iratkozott be. A továbbképzést Pető Csilla szakfelügyelő, Vad Márta iskolaigazgató és Demeter Emőke, a Partiumi Oktatási és Módszertani Központ vezetője nyitották meg.

 

Székelyudvarhelyen Márton Adél Hargita Megye Tanfelügyelősége szaktanfelügyelő, Csetri Enikő székelykeresztúri, Fancsali Éva, Koncz Melinda és Nagy Enikő (Kriszta nővér) székelyudvarhelyi óvodapedagógusok 4 csoportban fogják oktatni a beiratkozott 95 hallgatót. A továbbképzés házigazdája Porche Éva iskolaigazgató, a megnyitón jelen volt Lukács Bence Ákos konzul.

 

A képzések díjmentesek, az év során Erdély más településein is megszervezik, amelyről bővebb információkat a www.rmpsz.rooldalon lehet találni. 

 

 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'