Szombat, 2018. október 20., 08.33

Emléktáblát lepleztek le Nagyzerinden

Az emléktáblát nt. Dénes József lelkipásztor és Papp Sándor főgondnok leplezte le
Az emléktáblát nt. Dénes József lelkipásztor és Papp Sándor főgondnok leplezte le

Amint azt meghirdettük, a nagyzerindi reformátusa imateremben vasárnap 10.30 órakor kezdődött istentiszteleten nt. Módi József esperes hirdetett igét Ezsaiás próféta könyvének (40 rész, 1–5 verse) alapján. Az esperes úr kifejtette: saját tapasztalatból mondja, hogy ilyenkor, karácsony előtt eltereli minden a figyelmünket a hozzánk visszatérő Krisztusról. „Minden más fontosabb – ezért imádkozzunk, hogy Isten készítsen fel bennünket arra, hogy Krisztushoz visszatérjünk. Nemcsak 4 hét a várakozás időszaka, hanem egy hívő ember egész élete, mert az Úrban van a megoldás, merjük hinni, hogy aki a Földön rábízza életét, annak megmutatja majd a szabadítást. A mai napon azért jöttünk, hogy hálát adjunk, és megköszönjük az élő Istennek azokat az elődöket, akik Isten felé irányították a gyülekezet tekintetét. Akik kiáltó szóként merték hirdetni az igét, akkor is, amikor nem volt szabad. Megértették, hogy a legfontosabb feladatuk az út készítése.” Ezután Dénes Erzsébet tiszteletes asszony közreműködésével a gyermekek meggyújtották a harmadik gyertyát, majd énekekkel szolgáltak. Dénes József lelkipásztor felolvasta ez alkalomra írott versét, Emlékezzünkcímmel.

Ezután átvonultak a templomba, ahol nt. Dénes József lelkipásztor és Papp Sándor főgondnok leleplezték az 1802-től napjainkig itt szolgált 20 lelkipásztor és 92 gondnok nevét viselő emléktáblát, amit Kátai Sándor presbiter készített. Ami a márványtáblán is áll, nt. Dénes József versének utolsó szakaszában is olvasható:

„Református magyar vagyok,

Az egy Istent félem.

Legyen ez életed mottója testverem,

Maga a szeretet és az örök béke,

Őrizzen, tartson meg soká Zerind népe!

Úgy legyen!”

Kép és szöveg:

Kiss Csilla


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'