JelenHaz
Vasárnap, 2019. február 24., 03.51
A Szabadság-szobor Egyesület közgyűlése

Érdekfeszítő ifjúsági programok terítéken

A székház nagytermét csaknem megtöltötték a tagok és a szimpatizánsok
A székház nagytermét csaknem megtöltötték a tagok és a szimpatizánsok

Csütörtökön az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a székházában tartotta közgyűlését az Aradi Szabadság-szobor Egyesület. A termet szinte megtöltő tagságot és szimpatizánsokat Király András elnök üdvözölte, miután ismertette a napirendet, szólásra kérte Faragó Péter RMDSZ-megyei elnököt, parlamenti képviselőt.

 

 

Múltba tekintő, jövőbe mutató beszédek

 

Faragó Péter köszöntőjét követően elégedettségének adott hangot az Egyesület munkájával kapcsolatban, amin szerinte jól érzékelhető a tenni akarás. Az találkozik a magyar közösség igényeivel, a civilszervezetek által szervezett változatos tematikájú programok iránt. Az idei különösen nehéz, bonyolult év nemcsak az erdélyi, de az Arad megyei magyarság számára is, hiszen az ország a 100 éves fennállását kívánja megünnepelni. Az idei év számunkra is alkalmat teremt arra, hogy beszámoljunk, elszámoljunk magunk felé: nemzeti közösségünk az eltelt évszázadban hova jutott, mivel járult hozzá az ország fejlődéséhez? Ebben a munkában keresünk partnereket, társakat, hogy idén minél több és sikeresebb, a közösségünket megerősítő programunk legyen. Meg kell mutatnunk magunknak is, de a többségi nemzetnek is, hogy mi, magyarok 100 év múlva is számítunk és a következő évtizedekben, évszázadban is számítani fogunk nemcsak Aradon és a megyében, hanem Erdélyben, Romániában is. Végszavában a Szabadság-szobor Egyesületnek és az Arad megyei magyarságnak is azt kívánta: 2018-ból ne megtörve, hanem bízva önmagában és a jövőjében lépjen tovább. Ebben az RMDSZ minden partnerére számít – zárta múltba tekintő, illetve jövőbe mutató beszédét Faragó Péter RMDSZ-megyei elnök, parlamenti képviselő.

Bognár Levente RMDSZ-aradi elnök, alpolgármester köszöntő szavait követően visszatekintett az Egyesület által megtett 15 évre, amikor a tevékenységével az aradi és a megyei magyarság legújabb kori történetét írta. Mert az alapítás eredeti célja, a Szabadság-szobor újraállítása, megtörtént. Az 2004. óta a világ magyarságának a zarándokhelyévé vált. Ezzel együtt az eltelt 15 évnek voltak pozitívnak nem nevezhető periódusai is, de a szobrot az ármánykodók dacára, sikerült biztonságba helyezni. A Szabadság-szobor identitásunknak a részévé vált. A Szabadság-szobor Egyesületnek sikerült új célkitűzést, nemzetépítő tevékenységet találni, de a hatékonyság növelése érdekében, a megyei magyar civilszervezetek munkájának a szinkronizálására, le kell osztani a feladatokat. Ehhez kívánt további sok sikert az Egyesület vezetőségének, tagságának és a szimpatizánsoknak.

 

A megalapozott jelen a záloga a biztos és folytonos jövőnek

 

Miután Király András köszönetet mondott Faragó Péternek és Bognár leventének az elismerő, biztató szavakért, röviden ismertette az Egyesület létrehozásának a történetét, a 109-ből néhány alapító tag nevének a megemlítésével. Az Egyesület megalapítását nagyon sok hazai és külföldi civilszervezet és magánszemély támogatta. Első és legfontosabb célkitűzés a Szabadság-szobornak köztéren történő újraállítása volt. Nem az Egyesület, hanem megfelelő politikai egyeztetés és háttér jóvoltából áll újra immár 15 éve köztéren a Szabadság-szobor – szögezte le Király András elnök. Az Egyesületnek is fontos szerep jutott, hiszen egyik legfontosabb elemet, a pénzt mozgatta, ugyanis a restauráláshoz, illetve az újraállítási munkálatokhoz a magyar kormány által nyújtott támogatás a Teleki Alapítvány közvetítésével jutott el a Szabadság-szobor Egyesülethez.

Az újraállítás után felvetődött a kérdés: Hogyan tovább? Szerencsére az alapszabályzat I. pontjában rögzítették: a visszaállítás kérdései mellett felvállalja a történelmi múlt, a hagyományok ápolását és a műemlékvédelmet is. Az eredeti háromtagú igazgatótanács helyett, manapság héttagú vezetőtanácsa van az Egyesületnek: Nagy Gizella, Horváth Levente, Cziszter Kálmán, Módi József, Ujj János, Bölöni György és jómaga.

Nem véletlenül van jelen ilyen sok pedagógus, illetve az iskolát képviselő személy, hiszen az Egyesület széles körben felvállalja az ifjúság nevelésével kapcsolatos tevékenységeket, amelyeket az RMDSZ Megyei Szervezetével teljes egyetértésben, közreműködésével folytat. Ezzel együtt, hiányolják a megyebeli 35 magyar civilszervezettel való együtt-gondolkodást, közös programoknak a szervezését. Az Egyesületnek sikerült megvalósítania két évvel ezelőtt, hogy március 15-én a megye minden magyar nyelvű iskolája részt vegyen az aradi ünnepségen, ugyanakkor megtekintették az akkor megnyílt Ereklyemúzeum kiállítási anyagát is. Tehát a tanórákon kívül, más módszerekkel próbálják a magyar ifjúságba táplálni az identitás-tudatot és az anyanyelvű kultúrát. Mert múltunknak az ismerete és a megalapozott jelen, záloga lehet a biztos és folytonos jövőnek.

Természetesen, a szervezett programok pénzbe kerülnek. Eleinte több pénz volt, de a civilszervezetek programjainak a gyarapodásával, egyre kevesebb az egyeseknek jutó pénz. Így aztán az Egyesület is pályázati támogatásból működik: a Communitas Alapítvány, az Arad Megyei Kulturális Központ, illetve néhány éve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatására számíthatnak. A rendelkezésre álló pénzből sportrendezvényektől, identitástudat erősítő rendezvényekre, továbbá a múltunkkal kapcsolatos könyveknek a kiadására fordíthatnak. Az Aradi Magyar Napokon rendszeresen megszervezik az Ifjú Történészek Találkozóját, ami helyismereti körök formájában működik, a megye szinte minden magyar általános iskolája vesz részt rajtuk. A legutóbbi rendezvényük a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódott. Az Egyesület felvállalta dr. Kovách Géza hagyatékának az ápolását, melynek köszönhetően igen jó kapcsolatot alakítottak ki a Békés Megyei Levéltárral, amelyre a hagyatékot bízták. Ők két kötettel jelentkeztek, az egyik Kovách Géza történelmi tanulmányait, míg a másik Kovách Géza színes írásait tartalmazza Arad megye kulturális örökségéről.

A Szabadság-szobor 125. évfordulóján emlékérmét adtak ki az RMDSZ országos elnökségével közösen. Ugyanakkor Puskel Péter, Ujj János, Muntean Tibor és Lehoczky Attila történészek közreműködésével összeállítottak egy kötetet Arad halad címmel a régi Arad történetéről, ami az 1831–1918 közötti időszakot szemléltetve mutatja be a várost. Most a második kötet kiadásán dolgoznak, ami a magyar közösségnek a két világháború közötti történetét szemléltetné. Minden évben a Magyar Nyelv Napján megszervezik a megyei magyar általános iskolák versenyét, illetve a Magyar Általános Iskolások Futballkupáját, ami az V. rendezvényéhez közeledik. Eddig rendszeresen az erdőhegyi csapat nyert, de a többiek is fejlődnek.

Az idei programok érdekessége, hogy a Communitas Alapítványnak van egy Nyári programok megszervezését támogató kiírása. Mivel Pécskán bejáratott Nyári Játszóház Program működik, az eredeti egyhetes, majd kéthetes program Nagy István közreműködésével háromhetesre bővült. Reméli, a programot idén is folytatják, de az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskolában a szabadidő programok mellett tehetséggondozó, vagyis informatikai, illetve helytörténet, magyarságtudat fejlesztését tervezik.

Az elnöki beszámoló után a pénzügyi beszámolót Horváth Levente tartotta meg.

 

 

Rendkívül vonzó cserkész-program

 

Ezt követően nt. Tóbiás Tibor-György nagy- és kisperegi református lelkipásztor beszélt az ugyancsak lelkipásztor feleségével együtt 2013-ban megszervezett első nyári szórványtáborról, aminek a szemlaki parókia adott otthont. A 2013-ban 18 gyermekkel indult szórványtábor létszáma folyamatosan növekedett olyannyira, hogy 2017-ben az 50 jelentkező mellett további 15-en szerettek volna részt venni, de helyszűke miatt, sajnos nem fogadhatták őket. Éppen ezért, Szemlakon a lakatlan parókiában szórványközpont kialakítását tervezik. Jelenleg 10 református gyülekezet tartja fenn a programot, innen érkeznek a gyermekek is, akikkel óvodás kortól VIII. osztályos korig bezárólag foglalkoznak. A jelzetteknél nagyobbak más bánásmódot igényelnek, ezért egyelőre nem vállalják. A lelkipásztor Kolozsváron cserkészparancsnok volt, ezért érdekli a cserkész-rendszer működése, szerepe a jövő generációjának a nevelésében. Éppen ezért, a szigorú parancsnoki módszert tanulta meg, amit a gyermekek nagyon élveznek. A reggeltől késő estig tartó programokon nemcsak egyházi dolgokkal, hanem mindazzal foglalkoznak, ami a magyar önazonosság-tudat kiépítését szolgálja. A szórványból érkezőkkel magyar írást és olvasást is gyakorolnak. Az egyházmegyében beindult ifjúsági program helytörténeti vetélkedőt is feltételez, több mint 60 résztvevővel. Sajnos, a szemlaki központot már sok gyermek kinőtte, ezért azt tervezik, hogy a lippai központot alakítsák át ifjúsági központtá. Ott a körülmények valamivel jobbak a szemlakinál, de fejlesztésre szorul, amit pályázati forrásokból kívánnak kivitelezni. A Communitas Alapítvány 500, illetve 1500 lejjel támogatta a tevékenységet. Nem sok pénz, de legalább ennyit megtakarítanak, azt fejlesztésre fordíthatják. Az egyházmegyében most már külön foglalkoznak a gyermekekkel, illetve az ifjúsággal évente júliusban és augusztusban. Szemlakon is, Lippán is a bővítési lehetőségeken dolgoznak – fejezte be igen érdekes tájékoztatóját nt. Tóbiás Tibor-György lelkipásztor.

Király András elnök is fellelkesült a hallottakon, megígértre, hogy több támogatást próbál kieszközölni a cserkész-programra, mert a jelzett központok feljavításával több gyermeket, jobb feltételek között lehetne elszállásolni, a szórványból érkezőkkel kiemelten foglalkozni. A Szent István-napi programra elkülönített összeget bárhol fel lehet használni a gyermekek és az ifjúság egészséges nevelése érdekében. Éppen ezért a lehetőséget felajánlotta nt. Tóbiás Tibor-Györgynek. Az egyén napirendi pontnál Erdélyi István és Nagy István adtak hangot a hallottakkal kapcsolatban kialakult véleményeiknek, majd Király András elnök mindenkinek megköszönte a részvételt. A közgyűlés résztvevőit elégtétellel töltötték el a nemzetünk jövőjét képező ifjúságnevelés terén tapasztalt érdekes programok.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'