Vasárnap, 2018. december 16., 09.55
Királyné kerestetik – 1/4.

Erzsébet és Anna

Erzsébet és Anna
Erzsébet és Anna

A középkorban a szerelem és a házasság fogalma alatt nem teljesen azt értették, mint amit a mai világ elfogad. A tiszta, eszményített szerelem, a lovagi vágyódás dívott a megközelíthetetlen nemes hölgy után. Abban az időben a keresztény házasságot a hit megélésének és a túlvilági boldogság elnyerésének eszközeként értelmezték, míg a főúri és királyi frigyek elsősorban politikai és vagyoni érdekek mentén kötődtek.A családfők az utódaik házasságáról már gyermekeik totyogó korában gondoskodtak. Természetesen akkoriban első látásra is lobbantak fel szerelmek, voltak sikerek és kudarcok, titkolt viszonyok, rangon aluli románcok, gyakori félrelépések. Az is megesett, hogy a gyermekként egymáshoz kényszerített fiatalok, idővel egymásba habarodtak, és síron túli szerelem és hűség tette emlékezetessé frigyüket.

Mátyás még 12 éves sem volt, de már volt jegyese, azonban nem ő a magyar csúcstartó, hanem II. Lajos királyunk, aki még meg sem született, de már el is volt jegyezve Habsburg Máriával.

Galeotto Marzio leírása szerint Mátyás nem volt éppen adoniszi szépség. Kedvelte a lovagi tornákat, érdeklődött a kocsi- és lóversenyek iránt. Szerette a táncot, a kockázást, a társasjátékokat. Valószínűleg alig 170 centis magasságához zömök, erős testalkat, széles váll és nagy orr társult, de rendkívüli műveltsége és szellemes humora egy fejjel a kor uralkodói fölé emelték. Bár a szemei szépek, tekintete pedig tiszta volt, összességében nem számított a kor férfiideáljának.

Mátyás egész életében élénken érdeklődött a női nem iránt, és ezt a környezete is érzékelte. Janus Pannonius egy epigrammájában az 1462-es havasalföldi hadjárata idejénígy írt erről:

„Bölcs a király, ha a harc mezején se felejt el ölelni,
Vénusz a csóknak örül, s megnyeri Mars kegyeit.”

Később, a nyugati hadjáratai során sem kerülte a kalandokat. Több sziléziai városban is zúgolódtak a polgárok hogy a király a lányaikra, sőt feleségeikre is túlzott figyelmet fordít.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy szexuális ragadozó lett volna, mint Erős Ágost, sőt kora számos királyához, például a hírhedten kicsapongó Luxemburgi Zsigmondhoz viszonyítva ő kifejezetten tisztességes életet élt. Nem csalta feleségeit, és más szaftos pletykák sem terjedtek róla az ilyesmire mindig fogékony udvari követek körében, pedigMátyás életében megvolt minden, ami felkeltheti a pletykára éhes udvaroncok figyelmét: első jegyese még a házasság elhálása előtt, első felesége pedig első szülésekor gyermekágyi lázban hunyt el. Aztán a 13 évi özvegység alatt jött az egyetlen, hosszú távú szerető, s a törvénytelen fiúgyerek, majd még egy, de terméketlen, holtáig tartó házasság.

Mátyás, akaratán kívül korán részese lett az országos politikai játszmáknak, hiszen apja, Hunyadi János hatalma stabilitása érdekében megegyezett legerősebb ellenlábasával, Cillei Ulrikkal, hogy kisebbik fia feleségül veszi a hatalmas vagyon egyedüli örökösét, a szintén kiskorú Erzsébetet. A Hunyadiak és a Cilleiek között ugyanis régóta kibékíthetetlennek tűnő ellenségeskedés dúlt, és a két család jobb ötlet híján egy ilyen szerződéssel kívánt pontot tenni rivalizálásuk végére. A tervezett házasság az egyház áldását is elnyerte, de tekintettel a házasulandó felek fiatal korára az egybekelést elhalasztották.

A kor szokása szerint Cillei Erzsébet jövendőbelije családjához, Hunyad várába költözött, Mátyást pedig a király belső kamarásai sorába emelte és a budai udvarban tartotta. A látszólagos kegy hátterében az lappangott, hogy a „kitüntetett”, Cillei (aki egyébként a király nagybátyja volt) túszaként a Hunyadiakkal kötött szerződés biztosítéka legyen, Erzsébet pedig a szerződés kezese szerepére volt hivatva a Hunyadiak várában.

A frigy kötelékei azonban csak rövid ideig csatolták egymáshoz a két hatalmas családot, mert Erzsébet pár hónapra rá váratlanul meghalt, és így a viszály tovább folytatódott.

Mátyás következő jövendőbelijét is a hatalmi érdek választotta. Édesanyja és nagybátyja 1458 januárjában Szegedenmegegyezett a rivális Garai család fejével, az ország nádorával, hogy hathatósan közreműködik a Prágában raboskodó Hunyadi Mátyás kiszabadításában és királlyá választásában. Hunyadi Jánosné és Szilágyi Mihály ellentételezésként esküvel fogadták, hogy a nádorral, nejével és párthíveivel örök békét, felbonthatatlan szövetséget kötnek, a tőlük bármily időben – különösen Hunyadi László kivégeztetésével – elszenvedett sérelmekre és bántalmakra a feledés fátylát borítják, mely zálogaként Mátyás feleségül veszi Annát, a nádor lányát. A tervezett frigy a két befolyásos családot azonos érdekközösségbe terelhette volna, s a társadalmi hatalommegosztást családon belül lehetett volna intézni. Csak egy apró kis probléma volt ezzel tökéletesnek tűnő stratégiával, éspedig, hogy Mátyásnak ekkor már volt menyasszonya!

 

                                                                             Murvai Miklós

o0o

 

Az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete a jubileumi Mátyás király-emlékév keretében tartandó rendezvénysorozat indító előadását 2018. február 28-án, szerdán 17 órakor a Jelen Ház nagytermében tartja.

A videóvetítéssel egybekötött, Mátyás a győzhetetlen címűrendezvény meghívott előadója Olasz Angéla történelemtanár, közreműködik Tóthpál Eszter, a Csiky Gergely Főgimnázium tanulója.

Házigazda: Murvai Miklós.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'