JelenHaz
Kedd, 2019. július 16., 07.36

Fehér karszalaggal, de bizakodóan indult a tanév Déván

Az elsősök vers és dal kíséretében adták át az iskola-nyakkendőt legifjabb diáktársaiknak
Az elsősök vers és dal kíséretében adták át az iskola-nyakkendőt legifjabb diáktársaiknak

A kisebbségi oktatást negatívan érintő kormányrendelet a Dévai Téglás Gábor Elméleti líceumban is beárnyékolta a hétfői tanévkezdést – a pedagógusok fehér karszalaggal jelezték tiltakozásukat, a felszólalók többsége is hangot adott felháborodásának. Az általános hangulatot azonban a bizakodás és évkezdési lendület, tenni akarás jellemezte.

Kocsis Attila-Levente iskolaigazgató, egy Amerikában élő kínai filozófus gondolatát idézve, úgy fogalmazott: „néha a legborzasztóbb dolgokból is születhet valami csodálatos”.  A „borzasztó” jelző egyértelműen a kisiskolások román nyelvoktatását megbolygató kormányrendeletre vonatkozott, hiszen ezáltal a jól képzett, lelkes tanítók kezéből vennék ki a kisdiákok oktatását, és adnák át esetenként olyan pedagógusoknak, akik nem tudnak kommunikálni a gyermekek anyanyelvén, megnehezítve a tudásanyag átadását. A magyar iskolaközpont igazgatója azt reméli, a Románia valamennyi kisebbségét érintő, utolsó percben hozott döntés, az ezzel kapcsolatos ellenállás egyfajta katalizátor lesz, amely fokozott mértékben hívja fel a figyelmet a kisebbségi oktatásban történő román nyelvtanítás, illetve a tanügy egyéb égető problémáira, és jelzi, hogy ezeket nem bársonyszékben, utolsó percben meghozott önkényes döntésekkel kell kezelni, hanem reális érvek mentén folyó vitákra, tárgyalásokra alapozva kell keresni a megoldásokat. Ebben nagymértékben számítanak a magyar érdekképviselet támogatására is – hangsúlyozta Balogh Botár Károly Csaba igazgatóhelyettes, aki szerint a román nyelv oktatására vonatkozó cikkely előírásait pillanatnyilag lehetetlen gyakorlatba ültetni. Annál is inkább, mivel az erre vonatkozó metodológiát tanévkezdés előtt két nappal küldték ki az iskoláknak, amikor már az órarendek véglegesítésén dolgoztak.

A tanévnyitón meghívottként jelen lévő Széll Lőrinc Hunyad megyei RMDSZ-MKT-elnök, megyei ifjúsági és sportigazgató felszólalásában elmondta: „(...)Az RMDSZ támogatja azokat a pedagógusokat, akik a szóban forgó kormányrendelet ellen tiltakoznak. Mellettük állunk és arra biztatunk mindenkit, hogy gyakoroljanak nyomást a Tanügy-minisztériumra. Ezen a héten az RMDSZ vezetői azt kérik a kormánykoalíciótól, hogy módosítsák a kormányrendeletet, és töröljék az elemi osztályosokat hátrányosan érintő cikkelyt. Mindanyiunknak az az érdeke, hogy a magyar gyermekek megtanuljanak rendesen románul, de ezt ez a kezdeményezés nem segíti, épp ellenkezőleg: súlyosbítja a helyzetet, és gátolja a román nyelvoktatást.”

Dr. Máté Márta főtanfelügyelő-helyettes is hangsúlyozta: az oktatás és a társadalom minden szintjén úgy kellene meghozni a tanüggyel kapcsolatos döntéseket, hogy azok a diákok érdekeit szolgálják. Az augusztus utolsó hetében született kormányrendelet kapcsán még elmondta: a román nyelv oktatására vonatkozó cikkely mellett számos más fontos döntés is helyet kapott a rendeletben, többek között a napközik fenntartására, finanszírozására vonatkozó kitétel, mely kivonja a bölcsődéket az önkormányzatok hatásköréből és a Tanügy-minisztérium égisze, illetve finanszírozása alá helyezi azokat. Ez azt is jelenti, hogy a napokban beinduló dévai magyar napközi hamarosan a Téglás Gábor Elméleti Líceum kötelékébe tartozhat.

A dévai magyar oktatási központ tanévnyitóján jelen volt Szász-Barra Zsófia informatikai és kisebbségi tanfelügyelő is, aki köszöntőjében rávilágított: a jó iskolához három dologra van szükség: diákra, tanárra és megfelelő anyagi feltételekre. Utóbbi idén maximálisan adott, hiszen a tanintézmény vezetőinek – Kocsis Attila Levente igazgatónak és Balogh-Botár Károly Csaba igazgatóhelyettesnek – felszólalásaiból kiderült: az iskola épülete, sportpályája a szülők, a helyi önkormányzat, valamint a Bethlen Gábor Alap és további támogatók segítségével nagymértékben megújult. Emellett a délutáni foglalkozásokra, ingázási költségek fedezésére, informatikai fejlesztésre is jelentős támogatást kapott az iskola. A gyermekek számára azonban a BGA-támogatásból megvásárolt iskolabusz jelentette a legnagyobb örömet. Kicsik és nagyok lelkesen tapsoltak, amikor az intézményvezetők bemutatták az iskolaudvar mellett várakozó buszt, amely kényelmesebb és biztonságosabb napi ingázást tesz lehetővé, lényegesen megkönnyítve az osztálykirándulások szervezését. – Az anyagi feltételek tehát adottak. Ehhez már csak a gyöngyhalászként dolgozó pedagógusok és a tudásra szomjazó diákok munkájára van szükség ahhoz, hogy a most kezdődő tanév sok és jó gyümölcsöt teremjen – fogalmazott Szász-Barra Zsófa tanfelügyelő.

Palkó Cecília, a dévai Szent Ferenc Alapítvány igazgatója, egy fiatalon elhunyt lengyel lány gondolatait tolmácsolva válaszolta meg a sok diákban felvetődő kérdést: hogy mire is jó az iskola? Elsősorban arra, hogy megtanítson figyelni egymásra, a tanárokra, a körülöttünk lévő világra. Az alapítvány igazgatója azt is elmondta: a dévai Szent Ferenc Alapítvány 25 évvel ezelőtt kezdte el gyermekmentő munkáját és az évforduló kapcsán szeptember 13-án Budapesten, október 7-én pedig Déván mondanak köszönetet minden támogatónak.

A tanévnyitó kedves és reményt hordozó momentuma volt az előkészítősök ünnepélyes bevonulása. Az idei első osztályosok verssel, dallal köszöntötték kisebb társaikat, és átadták nekik a tanintézmény jelképével ellátott nyakkendőt.

Az iskolahimnusszal kezdődő tanévnyitó ünnepség imával és áldással zárult. Rátoni Csaba református lelkipásztor röviden bemutatta az idén induló magyar napközit is, ahol a szeptember 17-i megnyitót követően 17 kisgyermeket fognak ellátásban, nevelésben részesíteni. Koppándi Zoltán unitárius lelkész pedig útravaló gondolatként idézte Pál apostol biztatását: A rád bízott drága kincset őrizd meg! – majd közös imával, Isten áldását kérve nyitották meg az új tanévet.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'