JelenHaz
Vasárnap, 2019. augusztus 18., 16.30
Pécskának, Szentannának a legsürgősebb

Fekete szemétkép

A Polaris szemétválogatóján kívül még egy kellene a megyében
A Polaris szemétválogatóján kívül még egy kellene a megyében
Arad – A megyei tanács elnöke szerint az ország talán legjobb, hulladékkezelési programokra szakosodott cége készítette el azt a bő százoldalas tanulmányt, amely az elkövetkező esztendőkben “bibliája” lesz a megye egyik legégetőbb gondjának, a szemétgyűjtés és -tárolás megoldásának.

A tanulmány rámutat, hogy tulajdonképpen senki sem tudja, mennyi a szemét a vidéki települések környékén található 111 “tárolóban” – ezek gyakorlatilag falu- vagy városvégi gödrök –, nem is beszélve az illegális “kupacokról”. Kiderült, hogy a környezetvédelmi hatóságnak (APM) leadott adatok kizárólag a becsült értékek alapján, hasra ütve kerültek papírra, mert a helyszínen soha senki nem mért, legalább hozzávetőleges pontossággal. Az általános szabvány pedig, hogy egy városi lakos napi 0,9, egy vidéki pedig 0,4 kg szemetet termel. Ezért aztán nem véletlen, hogy az APM úgy tudta, a megyében, például, 2002-ben vagy 2004-ben évi több mint 160 ezer tonna szemét keletkezett, miközben a valóságban 2002-ben mindössze 50 ezer, két évre rá pedig 70 ezer tonna. Ezzel ellentétben, a megyeszékhelyen lenyomták a mennyiségeket. A polgármesteri hivatal 2005-ben kb. 20 ezer tonna utcai szemét keletkezését továbbította a tanulmányt végző cégnek, miközben az APM-nek csak 18 ezret jelentett. Az anomáliák ellenére azonban, amióta a Polaris Holding Aradon átvette a szállítást, az ASA pedig mér, az adatok sokkal pontosabbak, megbízhatóbbak.
Még tervek sincsenek
Az elkövetkező évtizedben a megye polgármesterei számára a hulladékgazdálkodás legkevésbé mennyiségi kérdés, hisz a települések zöme még az erre vonatkozó szabályzattal is adós. A megyeszékhelyen kívül csak Menyháza, Kisiratos, Gyorok, Konop és Fönlak aktualizálta az erre vonatkozó okmányokat, a közüzemi szolgáltatásokat felügyelő hatóság, az ANRSCUP 110/2007-es határozata alapján. S habár Arad megye tíz városában – és néhány községben – már működik a szervezett szemétgyűjtés, a szolgáltatás vidéken mindössze a lakosság 4,1 százalékához jut el. A többiek égetnek, patak partjára borítják vagy a falu szélére, egy gödörbe hordják a háztartási hulladékot.
Nem véletlen, hogy a megyei hulladékgazdálkodási terv, mert mindenki körmére ég lassan a gyertya, rendkívül szigorú és szűk határidőket szab a megoldásokra. Az egyik legkeményebb, hogy 2009. július 16-ig be kell zárni és “ökologizálni” (=földdel letakarni, beültetni) 111 vidéki szemétgödröt, valamint a pécskai és szentannai telepeket. Ellenkező esetben a hatóság és a prefektúra drasztikus pénzbírságokat szab ki. A megoldási elv egyszerű: a megye szemetét az egyetlen EU-konform tárolóba, az aradi ASA-telepre kell szállítani direkt módon, vagy transzfer-állomásokon keresztül.
A konkrét tervek azonban mai napig ritkák. Kivétel, például, Borosjenő, amely az ECO elnevezésű, uniós alapokra is számító programon keresztül 876 ezer eurót költ egy komposztáló és transzferállomásra, nem véletlen, hogy 2016-ig kapott derogációt a hulladékgazdálkodás megoldására. A telep a környék papír- és műanyag-hulladékát fogja válogatni, összepréselni, értékesíteni. De pozitív példaként említhetjük Lippát, amely több szomszédos községgel, faluval egy 938 ezer eurós projekt keretében fogja megoldani a szemét-elhelyezést, vagy Székudvart, ahova szemétválogatót terveznek, több mint fél millió eurós költséggel. Kürtösön a szolgáltatást végző cég már nem használja a városi szeméttelepet, egyenesen az ASA-nál ürítenek, ezért annak bezárása, a szakemberek szerint, zökkenőmentesen megoldható, erre még öt évük van. Nagylaknak viszont 2012-ig kell környezetbarát módon lefedni a telepet, miközben Borossebes 2014-ig, Kisjenő és Pankota 2016-ig kapott haladékot.
Aradon a közelmúltban állította üzembe a Polaris az óránként 9 tonna kapacitású szemétválogató-állomását, ezzel is csökkentve az ASA-ra nehezedő nyomást, valamint, természetesen, saját költségeit. A szakemberek úgy vélik, egy hasonló válogatót kellene Borossebesben is építeni, csökkentve a szállítási költségeket. Transzferállomásra viszont, a borosjenőin kívül, még háromra lesz szükség, ezeket valamikor 2014–2016 között kell majd átadni.
Arad megyében jelenleg az ASA-n és a Polarison kívül még két magáncég végez hulladékgyűjtést: a G&E Invest 2003 Kft. és a RER Ecologic Service Rt. A vidéki városokon kívül szervezett lakossági hulladékgyűjtés Angyalkúton, Szépfaluban (Frumuşeni), Tótváradon, Ságon, Pélen, Menyházán, Apatelken, Mácsán, Bokszegen, Glogovácon és Hagymáson (Hăşmaş) folyik.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'