JelenHaz
Vasárnap, 2019. június 16., 21.42
Ismerkedés az öltönyös szenttel

Gyökereiből újjáéleszteni az Európai Közösséget!

Gyökereiből újjáéleszteni az Európai Közösséget!
Gyökereiből újjáéleszteni az Európai Közösséget!
Európának a kereszténységben gyökerező demokráciára épülve igazi nemzetközösségként kell újjáélednie – hangsúlyozta dr. Zbigniew Krysiak, a lengyel köztársasági elnök gazdaságpolitikai tanácsadója, a Robert Schuman Alapítvány elnöke, aki három társával, útban Tusványosra, Déván is találkozott a helyi magyar közösséggel.

Dr. Zbigniew Krysiak, az öltönyös szentként tisztelt Robert Schuman francia–német politikus Európa-koncepciójára építve indította el Lengyelországban a Schuman-csoportot, egyfajta civil kezdeményezést a névadó eszméinek felélesztésére.
Robert Schuman 1886-ban született Lotharingiában. Neves német egyetemeken tanult közgazdaságtant, politikai filozófiát, teológiát és statisztikát. Az első világháború idején, egészségi gondjai miatt polgári szolgálatot teljesít, majd 1918-ban önálló ügyvédi irodát nyit Metzben. Egy évvel később a versailles-i békekötéssel Franciaországhoz csatolt Lotharingia képviselőjeként kerül a francia parlamentbe. Már a húszas években szoros kapcsolatokat épít ki európai kereszténydemokrata politikusokkal, köztük az olasz Alcide de Gasperivel és a német Konrad Adenauerrel. Ezek a kapcsolatok váltak 1945 után az európai integráció csírájává. 1940-ben a Gestapo börtönébe kerül, ahonnan két évvel később sikerül megszöknie és aktívan részt vállal a francia ellenállási mozgalomban. 1947–53 között tagja volt az egymást gyors ütemben váltó kormányoknak – előbb mint pénzügyminiszter, később kormányfő, végül külügyminiszter. Nagy körültekintéssel és energiával munkálkodott az európai egység és a francia–német közeledés előmozdításán. Az ő nevéhez fűződik az első nemzetek feletti európai intézmény, az Európai Szén- és Acélközösség megteremtése, mely a mai Európai Unió csíráját jelentette. A háború utáni feszültségben Schuman meggyőződéssel hirdette: A világbékét csak úgy lehet megőrizni, ha az azt fenyegető veszélyekkel arányban álló kreatív erőfeszítéseket teszünk.
E gondolat jegyében indult el tavaly Lengyelországban a nevéhez fűződő kezdeményezés, melyben kulcsszerepet vállalt a köztársasági elnök gazdasági tanácsadója, dr. Zbigniew Krysiak. Dévai előadása alkalmával elmondta: a Schuman-csoportok célja nem az Európából való kiszakadás vagy a jelenlegi intézményrendszer megreformálása. Mi emberközti kapcsolatokra építve kívánjuk megvalósítani a schumani eszmét – magyarázta a lengyel előadó. Elmondta: a lengyelországi Schuman-csoport egy éve alakult és már számtalan projekt áll a hátuk mögött, melyek mind a névadó eszméjének gyakorlati alkalmazásáról szólnak. Konkrét példaként említette a tavaly megrendezett határok nélküli karácsonyt. – Mivel Varsóban meglehetősen sok külföldi él, az egyetemekre távol-keleti diákok is járnak, akik nem utaznak haza karácsonyra, létrehoztunk egy közösségi oldalt, ahol a lengyel családok meghívhatták ezeket az embereket magukhoz karácsony estére. A projekt nagy sikernek örvendett. A lengyel családoknak különösen szép lett az ünnepük, a meghívottak pedig teljesen el voltak bűvölve a helyi szokásoktól, az ünnep keresztény vonatkozásaitól, melyekről korábban semmit sem tudtak. Külföldi diákjaim azóta már többször érdeklődtek, mikor lesz újra karácsony? – mondta mosolyogva dr. Zbigniew Krysiak, hozzátéve, hogy e projektet idén szélesebb körben kívánják megvalósítani, akár bevándorlók bevonásával is.
Ilyen és ehhez hasonló, közvetlen emberközti kapcsolatokra épülő projektek mellett természetesen a politikai szférában is történnek lépések. A 2016-ban alakult, 12 közép-kelet-európai államot érintő Három Tenger Kezdeményezésben is jelen van a schumani eszme. – Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 12 ország varsói nagykövetével, de más európai állam képviselőivel is. A közép-kelet-európai államok erőssége, hogy ezek keresztény nemzetek, és olyan értékeket közvetítenek, amelyek megerősíthetik az egyre „hitetlenebbé” váló Nyugatot – fogalmazott dr. Zbigniew Krysiak.
„Aki nem ragaszkodik a szülőföldjéhez, nyelvéhez, kultúrájához, hazájához, nem tud építő jellegű áldozatot vállalni a közösségért”
Elmondta továbbá: a lengyel kezdeményezésre megalakuló Schuman-csoportok célja az Európai Közösség gyökerekből történő újjáépítése. Az ugyanis, amit Schuman megálmodott és amiért keményen meg is küzdött merőben eltér az Európai Uniótól, melyet ma már inkább Altiero Spinelli kommunista-föderalista olasz politikus eszméi határoznak meg.
Az eredeti schumani eszme öt sarkalatos pontját említve, a lengyel előadók elsőként a hazafiságot emelték ki. Schuman meggyőződéssel állította: ahhoz, hogy valaki jó európai polgár legyen, előbb jó magyarnak, lengyelnek, románnak stb. kell lennie. Az a fajta világpolgár, aki nem ragaszkodik a szülőföldjéhez, nyelvéhez, kultúrájához, hazájához, nem tud építő jellegű áldozatot vállalni a közösségért. Második sarkalatos pontként került terítékre a kereszténység, mely a schumani Európa értékrendjének alapja. A hit elhalása a társadalmak szét­eséséhez vezet. Jól példázzák ezt a nyugat-európai országok. Harmadik pillér a szabadság. A mai Európában a politikai korrektség álcája mögé bújva durván korlátozzák a gondolati és szólásszabadságot. Negyedik a másság elfogadása. Ez mai kóros értelmezésben az egyén identitásának feladását jelenti, holott eredetileg nem erről szól. – A karácsony határok nélkül projektünk rendkívül jól illusztrálta, hogy a másság elfogadásához nem kell feladnunk saját értékeinket. A külföldieket vendégül látó lengyel családok ugyanúgy imádkoztak szentestén, mint máskor, ugyanúgy énekelték a vallásos és népi énekeiket. És épp ez volt, ami vendégeik számára is széppé, bensőségessé tette az ünnepet, annak ellenére, hogy sokan korábban egyáltalán nem ismerték a karácsony lényegét – magyarázták a lengyel előadók. Utolsóként került említésre a szolidaritás. Dr. Zbigniew Krysiak hangsúlyozta, a schumani elképzelésben nem szerepelt az, hogy vannak nagy, erős, diktáló nemzetek és vannak jelentéktelennek minősített kicsi államok, akiknek hallgatniuk kell. A szolidaritás kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás, melynek egyéni és közösségi szinten is működnie kellene!
A lengyel Schuman-csoport képviselői arra biztatták dévai hallgatóságukat: igyekezzenek alaposabban megismerni és a maguk közösségében is megerősíteni a schumani eszméket. Kiemelte: Ez nem egy változékony politikai ideológia, amely elcsúszhat erre vagy arra. Ennek a mozgalomnak a vezéregyénisége Robert Schuman, akinek egész életét, politikai pályáját átszőtte a megbékélés és a közös építkezés irányába való elkötelezettség. Hívő, alázatos, békességre törekvő és áldozatvállaló ember volt. Ilyenekre van szükség ma is Európa újjáélesztéséhez – a mindennapokban, a közéletben, a politikában!

SK

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'