JelenHaz
Hétfõ, 2019. november 18., 16.47

Három törvénytervezet vár megvitatásra

Három törvénytervezet vár megvitatásra
Három törvénytervezet vár megvitatásra

Az idei esztendőt forradalminak nevezte Arion Vasile, az Aradi Helyi Lakó/Tulajdonosi Társulások Szövetségének (ULALA) alelnöke, a lakásokkal, a lakásalappal kapcsolatos jogalkotás tekintetében.

Nem kevesebb, mint hat törvénytervezet van készülőben, melyek közül hármat – az új lakástörvényt, a lakbérleti törvényt, valamint a lakásoknak használt ingatlanok státuszát, a tulajdonosi társulások megszervezését és működését szabályozó törvényt – már a parlament elé terjesztették megvitatásra. Hogy erre honatyáink mikor kerítenek sort, még nem tudni.

Az alelnök az új törvénytervezetek néhány lényegesebb aspektusára hívta fel a figyelmet. A lakástörvény tervezetével kapcsolatban elmondta, hogy ennek előírásai szabályozni fogják a lakásépítés és lakáshasználat szociális, gazdasági, műszaki és jogi vonatkozásait egyaránt. A lakásépítés minimum négy éves átfutású országos és helyi programok keretében történik majd. Lehetőség nyílik lakásépítési céllal telkek koncesszióba vételére. A lakbérleti törvény szabályozza a lakástulajdonos és a bérlő közötti viszonyt, a lakbérleti szerződésbe foglalt lakbér kvantumjának megállapítását, és azt is, hogy külön-külön kinek mekkora a felelőssége, mi a teendője a lakásalap karbantartásában, adminisztrálásában. E törvénytervezet tisztázni kívánja a tulajdonosok, a bérlők és a bérbeadásra szánt lakások menedzsmentjével, fejlesztésével foglalkozó helyi hatóságok közötti kapcsolatokat is. A törvénytervezetből nem hiányoznak a lakásbérlő védelmét biztosító előírások sem.

A harmadik említett törvénytervezet előírásai szerint egy tömbház társtulajdonosainak többek között írásos megegyezést kell készíteniük a közös részek (lépcsőház, szárító stb.) használatára vonatkozó szabályokról és feltételekről, a betartandó viselkedési normákról. A tervezet szerint a lakóépület tetőterének beépítéséhez (manzárdolásához) elegendő lesz a lakó/tulajdonosi társulás tagjai kétharmadának beleegyezése, azzal a kiegészítéssel, hogy ebben a kétharmadban benne kell legyen a negyedik emeleti lakások minden tulajdonosának beleegyezése. Abban az esetben, ha a tulajdonosi társulás elnöke, ügyvezető bizottsága, a cenzori bizottság nem gyakorolja hatáskörét, nem tesz eleget feladatainak és ezzel kárt okoz a lakástulajdonosoknak, felelősségre vonható(k). A törvénytervezet szabályozza a közös költségek kiszámítását, az ingatlan karbantartását, működését biztosító költségek megállapítását, tartalék pénzalap létrehozását az előre nem látott kiadások fedezésére stb. A lakóépületek társtulajdonosai számára kötelezővé teszik, hogy egyöntetű intézkedéseket hozzanak a teljes épület (és nem lépcsőházankénti vagy emeletenkénti) megerősítésére, korszerűsítésére, rehabilitálására, hőszigetelésére vonatkozóan.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'