Hétfõ, 2018. december 17., 20.12
Eredményes esztendő az Aradi Kölcsey Egyesület mögött

Hass, alkoss, gyarapíts – amennyire lehet

Fekete Károly és Simó Margit
Fekete Károly és Simó Margit

Hétfő délután tartotta szokásos évi beszámoló közgyűlését az Aradi Kölcsey Egyesület, amelynek vezetősége az utóbbi évben, 2017. február 15-től új felállásban tevékenykedik.

Hadd kezdjem a végéről, az utolsó napirendi pont során elhangzott véleménnyel.

A hozzászólásokat megnyitó Király András ny. tanár, az Aradi Szabadság-szobor Egyesület elnöke, volt oktatásügyi államtitkár így kezdte mondandóját: „Örömmel nyugtázom a pozitív változásokat, azt, hogy a Kölcsey betölti szerepét, amelyet felvállalt”.

Ez a szerep pedig, teszem hozzá, sokrétű és nehéz, magam (nem egyedül) többször elismeréssel adóztam annak a maroknyi – pontosabban csak 3-4 – embernek –, aki teljesen ingyen, szabadidejét feláldozva, fáradságot nem kímélve és (bizalmas, csak  nagyon kevesen tudják!) olykor saját zsebükbe nyúlva munkálkodott az Egyesület érdekében.

„Fizetünk, hogy szolgálhassunk” – mondta volt az egyik fő tisztségviselő humorosan, de nem alaptalanul.

Vannak-e még manapság ilyen emberek?

Vannak! Le a kalappal előttük!

A közgyűlés szavalattal indult, Kölcsey Ferenc, a Himnusz szövegének szerzője, az Egyesület névadójának költeményével, amelynek utolsó, közismert sora így hangzik: Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül.

Az egykori, ma már „határon túli” nyelv, identitás, kultúra megőrzése érdekében mind nagyobb a szükség a hatásra, alkotásra, gyarapításra. Aki csak akár kicsit is hozzátesz e nemes ügyhöz, elismerést érdemel.

Az Aradi Kölcsey Egyesület az elmúlt évben minden kétséget kizáróan

elismerésre méltóan teljesítette feladatát. Szolgáljon e kijelentés érveként az alábbi, az Egyesület ügyvezető elnöke, Berecz Gábor által előterjesztett beszámolójából kivont statisztika. (A teljes anyag közlése terjedelmi okok miatt lehetetlen.)

Ha jól számoltam, 37 rendezvény szervezője, társszervezője vagy aktív résztvevője volt a Kölcsey. Köztük szerepelnek könyvbemutatók – öt közülük saját kiadvány a Fecskés könyvek sorozatban, meg egy album, egy, a 2015–2016-os esztendőre szóló évkönyv, plusz leporellók, kiállítási katalógus –, irodalom- és történettudományi, ismertterjesztő előadások (köztük egy, a Bánság és a Partium határán elnevezésű nagyobb szabású konferencia), képzőművészeti és fotókiállítások, kirándulások, kórustalálkozó. Döntő többségükről az adott pillanatban a Nyugati Jelen beszámolt.

Amivel jórészt adósok maradtunk, az a tavaly november végén (26-án) a budapesti Erdélyi Gyülekezet, a Reménység szigete rendezvénye.

Kevesen tudják, hogy egy újkeletű hagyományhoz csatlakozva a Kölcsey „örökbe fogadta” Arad szülöttét, Kuncz Aladárt, és (Fekete Károly, a Kölcsey alelnökének a gyülekezet kertjében elmondott remek beszéde után) az arad-belvárosi református tiszteletes, Baracsi Levente közreműködésével ünnepi istentiszteletet tartottak. Utána pedig leleplezték a dr. Konthur Bertalan Berlinben élő sebészorvos (?!) alkotta gyönyörű bronzplakettet, amelynek hű (a Kölcsey közgyűlésén bemutatott) mása Aradra került. Felirata (talán a mellékelt fotón nehezebben olvasható): 

KUNCZ ALADÁRíró, tanár, szerkesztő

Arad 1886–Budapest 1931

az erdélyi irodalmi élet legendás személyisége, az Erdélyi Helikon szervezője, szerkesztője, a világháborús franciaországi internáltságnak emléket állító Fekete kolostor szerzője, a nagy és még nagyobb szenvedésben is mély humánummal élő és azt megíró ember

Állította: Kölcsey Egyesület, Arad

Az elnöki beszámolót a pénzügyi követte.

A Kölcsey az elmúlt egy évben kicsivel több, mint 56 ezer lej bevételből gazdálkodott, az összeg nagyobbik (41 ezret meghaladó) része pályázatokból származott, ezekből kb. 36 ezer Arad városi forrásokból származott. A tagsági díjak, adományok következésképpen a működési költségeknek csak csekély hányadát fedezték.

Ha valakiben felmerülne a kérdés a működési költségeket illetően, azoknak tudniuk kell: könyveket, leporellókat adtak ki, (ingyen messziről eljött) előadók szállodaköltségét fizették (legalább annyit!), és így tovább.

A közgyűlés egyik kivételes mozzanata Dante: Divina commedia című, a Kölcsey Egyesület által kiadott, Simó Margit aradi képzőművész alkotásait tartalmazó album „hivatalos” szárnyra bocsátása volt.

A Kölcsey Egyesület (viszonylag szerény) évi tagságdíját rendszeresen fizető „rendes” tagjai ingyenesen vehették át példányukat.

Amúgy: ezúttal is jól érezhették magukat az ülést követően, egy pohár bor és baráti beszélgetés mellett a résztvevők.

Talán szentségtörés arra gondolni, hogy mi lesz 15-20 év után?


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: H / Kedd, 2018. február 27., 20.53 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Konthur Bertalan - bar
Hozzászólt: H / Kedd, 2018. február 27., 20.52 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Dr Konthur Bertalan - bar

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'