JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.14
Szövetkezeti rendszerek és intézmények a gazdák érdekében

Hatékonyan érvényesíteni a magyar–magyar összefogást!

Bár maga mindig a háttérben marad, a pécskai sikeres gazdafórumnak is Kocsik József AMMGE-elnök volt a kovásza
Bár maga mindig a háttérben marad, a pécskai sikeres gazdafórumnak is Kocsik József AMMGE-elnök volt a kovásza

Amint azt a szombati lapszámunkban megígértük, visszatérünk a pénteken a Pécskai Polgármesteri Hivatal dísztermében Szövetkezeti rendszerek és intézmények a gazdák érdekében címmel megszervezett nemzetközi gazdafórum részletes ismertetésére.

Az egybegyűlt helybeli és megyebeli gazdálkodókat, gazdasági szakembereket Horváth Imre, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületének az alelnöke, programvezető köszöntötte, majd szólásra kérte Antal Pétert, Pécska Város polgármesterét, aki házigazdaként üdvözölte az egybegyűlteket. Örömének adott hangot, amiért másodszor szervezhetik meg itt a nemzetközi gazdafórumot, aminek továbbra is szívesen lesznek házigazdái. Kiemelte a pécskai mezőgazdaság fontosságát, az itt sütött finom kenyér nemzetközi hírnevét, majd sok sikert kívánt a fórum munkálataihoz.

 

 

Köszöntők, előadások

 

Dr. Torda Márta, a Magyar Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztályának az osztályvezetője tolmácsolta Tóth Katalin államtitkárnak a fórumhoz intézett üdvözletét. Miután köszönetet mondott a részvételért a fórumon jelen lévő magas rangú szakembereknek és politikusoknak, előadásában ismertette a 2012-ben elkezdett küldetésének a hozadékait, a külhoni magyar gazdaszervezetekkel történő kapcsolattartás eredményeit. Ebben kiemelt helyet szánt az AMMGE elnökével, Kocsik Józseffel kiépített jó kapcsolatoknak, az itt elért kiváló eredményeknek, ismertette a Kárpát-medence szerte beindított magyar nyelvű gazdaképzés eredményeit. A magyar kormány jóvoltából a Vajdaságban már beindult fiatal magyar gazdák támogatását a továbbiakban Erdélyben, a Bánságban és a Partiumban is szeretnék beindítani. Előadásának második részében kitért a gazdaszövetkezetek létrehozásának a fontosságára az anyaországi, főként a nyugati gazdasági életben betöltött fontos szerepüknek az értékelésére.

Horváth Imre programvezető összekötő szövegében nagyra értékelte az anyaországban jól működő, nálunk viszont hiányzó mezőgazdasági szakképzést. Itthon szakképzetlen mezőgazdászok dolgoznak, ezért a számítógép-vezérlésű korszerű gépekkel nem tudnak bánni. Éppen ezért életbevágóan fontos volna visszaállítani azokat a mezőgépész szakiskolákat, ahol a diákok a korszerű technológiák mellett megtanulhatnák a számítógépes vezérlésű gépeknek a kezelését is.

A továbbiakban dr. Laczkó András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Külkapcsolati Igazgatóságának a főtanácsosa tolmácsolta Györffy Balázs NAK-elnöknek a fórumhoz intézett üdvözletét, majd a NAK legfőbb célkitűzéseit, a gazdatársadalom minden rétegének a felkarolását, a támogatását járta körül. Legfontosabb célkitűzésük mindenkit hozzájuttatni az információkhoz, a szaktudáshoz, ugyanis az EU által kiírt pályázatok elnyerésének a követelményeit csakis magas fokú szakképzéssel, széles körű tájékozottsággal lehet teljesíteni. Ezt szolgálja a falugazdász-hálózatnak az anyaországban történt teljes kiépítése, ami folytatódik a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom körében is. Ehhez azonban a külhoni magyarság részéről szükséges a Pártolói tagság státusának az elnyerése, ami jelképes tagsági díj fejében ugyanazokat a kamarai jogokat biztosítja számukra, mint az anyaországi gazdálkodóknak. Előadásának a végén kitért a jégkár-elhárító rendszernek az anyaországban történt kiépítésére, a folyamatos működtetésére, illetve az általa képviselt Külkapcsolati Igazgatóságnak a szándékára, miszerint minden kérdésben a határon túli magyar gazdák rendelkezésére állnak.

Horváth Imre programvezető a továbbiakban az itthon létrehozott mezőgazdasági kamara-rendszernek a működésképtelenségét körbe járva, feldobta a labdát Sebestyén Csaba RMGE-országos elnöknek, parlamenti képviselőnek. Az országos elnöknek a hazai mezőgazdaság intézményes rendszeréről, illetve a pécskai fórum alaptémáját képező hazai szövetkezeti formákról A román mezőgazdaság lehetőségei címmel megtartott, közel 40 perces előadására bővebben visszatérünk.

 

 

Szakmai előadások

 

Ezt követően Somogyi Norbert PhD, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) stratégiai főigazgató-helyettese a Fűszerpaprika a nagyvilágban – hogyan szervezik mások a promóciót? címmel, kimerítő előadást tartott a Franciaországban a XIX. század végétől meghonosodott szövetkezeti rendszerekről, azok intézményeiről, az ottani nemzetgazdaságban játszott, illetve a nagy élelmiszerláncok ellátásában gyakorolt megkerülhetetlen szerepéről.

A francia szövetkezeti formák kiváló működéséről hallott magvas előadás kapcsán Horváth Imre a hazai vérszegény szövetkezeti életet, a nálunk fél évszázadig uralkodott kommunizmus utóhatásának minősítette. A vetőmag, illetve a műtrágya nagybani beszerzésében történő szövetkezés bizonyára komoly előnyökkel kecsegtetne a hazai gazdálkodók számára.

Ezt követően Kranowszky Nagy Andrea, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Aradi Regionális Irodájának a vezetője tartott érdekfeszítő előadást, Gazdasági kapcsolatépítés a régióban címmel. Abban kitért a 2015-ben létrehozott aradi iroda munkájára, ami bekapcsolódik a környező országokban működő 22 hasonló iroda összehangolt tevékenységébe. Az irodák erősítik a magyar–magyar gazdasági kapcsolatokat, kiemelt feladatuk a magyarországi vállalatok termékeinek, üzleti lehetőségeinek harmadik piacra történő kikínálása. Ismertette az aradi iroda programjait, köztük a Kárpát Expo lehetőségeit, ahol bemutatják mindazokat a termékeket, amelyeket a Kárpát-medencében magyar emberek állítanak elő. A résztvevők figyelmét felhívta a Temes megyében működő, nagybani gyökérzöldség felvásárlására szakosodott vállalatra. Mindenkit meghívott a május 22–25-én sorra kerülő kiállításra, valamint a szeptember 13–16. között tervezett hagyományos, AGROMALIM nemzetközi kiállításra és vásárra. Ugyanakkor felkérte a résztvevőket: bármilyen üzleti ügyeikben forduljanak bizalommal az Aradi Regionális Iroda munkatársaihoz!

Ezt követően az UMWELT Kft. vezetője, Pigniczki Zoltán nevében Sallai Viktória tartott termékbemutatót az általuk forgalmazott korszerű gépekről.

 

 

Hozzászólások

 

A jelzett gépekkel kapcsolatban Horváth Imre hozzáfűzte: jó lenne, ha azokat nem katalógus alapján, hanem munkavégzés közben népszerűsítenék.

A felvetésre Pigniczki Zoltán cégvezető hozzáfűzte: a bemutatott gépeket munkavégzés közben is meg lehet tekinteni.

Állítását Kocsik József AMMGE-elnök is alátámasztotta, kifejtve: a gépbemutatókra rendszeresen meghívják a magyar gazdákat, ezeken maga és Nagy Zsolt falugazda rendszeresen részt is vett. Akiket komolyan érdekel, azokkal közlik a bemutatók helyét és időpontját. Ugyanakkor a Nyugati Jelenben is napvilágot látnak hasonló hasznos információk, ha a gazdák rendszeresen olvassák. Minden lehetőség adott a kapcsolatfelvételhez a mezőgazdasági gépeket forgalmazó vállalatokkal.

Pallér István újkígyósi gazda megtiszteltetésnek érezte, amiért részt vehetett a magas színvonalú gazdafórum munkálatain. Fontosnak tekinti a gazdák közötti szakmai és érdekszövetkezést, ami több változatban is elhangzott a fórumon, ahonnan igen hasznos tapasztalatokkal távozhat. Szerinte mindenképp a fiatal gazdáké a jövő, ezért támogatni kell őket!

Egy nagylaki gazdálkodó a mezőgazdasági öntözőberendezéseknek a hiányát sérelmezte, amire Sebestyén Csaba pozitív választ adott, ugyanis a Maros völgyében is lesznek hasonló beruházások. Az itt elhangzott észrevételeket a 22 tagú Mezőgazdasági Bizottságba továbbítja, azt viszont nem ígérheti, hogy a sérelmek ügyében pozitív döntés fog születni. Véleményéhez dr. Torda Márta osztályvezető is csatlakozott, kifejtve: a magas beosztású tisztségviselők azért vesznek részt a gazdafórumon, hogy az itt elhangzó észrevételeket, gondokat továbbítsák a magasabb fórumokhoz, ahol pozitív döntések születhetnek.

Kocsik József AMMGE-elnök felszólalásában kijelentette: gazdaszervezeti szempontból a 2017-es év minden idők legsikeresebb éve volt, mert a Kárpát-medencei Egyeztető Fórum megalakulásától folyamatos volt a haladás. A Magyarországtól kapott hatékony támogatásnak egyik vetülete az is, hogy az RMGE elnöke nálunk parlamenti képviselő lehet, a legmagasabb szinten képviselheti a hazai magyar gazdatársadalmat. Az elért eredményekért köszönet jár a támogatóknak.

A továbbiakban Farkas Viktória gabona minőségi ellenőr, a munkája ismertetésével párhuzamosan, a fiataloknak a szakma iránti érdektelenségét emelte ki; dr. Somogyi György fűszerpaprika-szakértő, a kiváló magyar termékek Hungarikummá való előléptetésének a fontosságát ecsetelte; egyik pécskai gazda a vissza nem kapott földje miatt emelt szót, de mivel ez nem a fórum hatáskörébe tartozott, a megvitatásáról lemondtak.

A gazdafórum szervezői minden résztvevőt a közeli vendéglőben adott munkaebédre hívtak, ahol tovább vitatták a gazdálkodás hatékonyságának a növelésére, a magyar gazdák összefogásában rejlő komoly erő érvényesítésének a lehetőségeit.

A sikeres gazdafórum szervezői, támogatói minden elismerést megérdemelnek.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'