JelenHaz
Kedd, 2019. július 16., 07.06
Beszélgetés Szász-Barra Zsófia informatikai és kisebbségi tanfelügyelővel

Idéntől román tanárok oktatják a kisebbségi elemistákat

Idéntől román tanárok oktatják a kisebbségi elemistákat
Idéntől román tanárok oktatják a kisebbségi elemistákat

Mintha nem lenne elég a szokásos tanévkezdési zűrzavar, tankönyvhiány és az iskolák működési engedélyének beszerzése, a kormány augusztus 23-án újabb rendelettel módosította a 2011-es tanügyi törvényt. A rendelet cikkelyei között szerepel, hogy idén ősztől román szaktanár kell tanítsa a román nyelvet a kisebbségi oktatás elemi osztályaiban. A rendelet alkalmazására vonatkozó minisztériumi átirat ráadásul pénteken érkezett meg a tanfelügyelőségekre – két nappal a tanévkezdés előtt! Az ebből adódó helyzetről Szász-Barra Zsófia, Hunyad megyei informatikai és kisebbségi tanfelügyelőt kérdeztük. Beszélgetésünk a rendelet kapcsán felmerülő szervezési kérdésekkel indult.

 

– Az augusztusi kormányrendelet Hunyad megyében három új román katedrát jelent. A Petrozsényi Mihai Eminescu Elméleti Líceumban egyet, a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban pedig két teljes katedrát. Más településeken, ahol csak tagozat illetve összevont elemi osztályok működnek, ott részkatedrákról beszélhetünk.

– Lehet, hogy véletlen, de a román nyelv tanítását érintő kormányrendelet éppen augusztus 23-án született. Sokak számára még emlékezetes ez a dátum. A kommunizmus legsötétebb éveiben már megélhettük, hogy a magyar elemikben román tanárok oktatták a román nyelvet. Most mivel indokolta a minisztérium erre vonatkozó döntését?

– Elsősorban azzal, hogy a kisebbségi oktatásban tanuló elemisták magasabb szinten sajátítsák el a román nyelvet már az elemi osztályokban. A gond azonban ott kezdődik, hogy a felsőoktatásban végzett román nyelv- és irodalomtanárok nem tanulták az elemi oktatás módszertanát. Hogy hogyan tanítsák az elemi osztályokban a román ábécét, a sajátos betűcsoportokat, írást, olvasást. Ráadásul kisebbségi oktatásban!

– Hogyan lehet akkor ezt megoldani?

– Az ideális az volna, ha lennének olyan tanítóink, akiknek van felsőfokú román nyelv- és irodalom képzése. Ez azonban nálunk a megyében nagyon ritka. A tanítóink többsége felsőfokú végzettséggel rendelkezik, de pedagógiát, pszichológiát, tanítói főiskolát végeztek. Így marad az a megoldás, melyet a minisztérium szeptember 7-i átiratában javasol, hogy az iskolák címzetes román tanárokat alkalmazzanak ezekre a katedrákra. Elsősorban olyanokat, akiknek megvan a címzetes vizsgája, de valamilyen okból nem kaphattak teljes katedrát. Illetve fel lehet kérni az utóbbi három évben nyugdíjba vonult pedagógusokat is. A gond ott van, ahol nincs magyar (vagy német) anyanyelvű román tanár, aki ezeket az órákat be tudná vállalni. Hiszen a kisebbségi oktatásban részesülő elemisták többsége nem fogja megérteni a román tanár román nyelven elhangzó magyarázatát.

– A tanítók viszont (a magyar oktatásban dolgozók is) mindannyian rendelkeznek a román nyelv és irodalom tanítására jogosító képesítéssel. Ők vizsgáztak ebből....

– Igen. A címzetes vizsga alkalmával mindannyian vizsgáztak a román nyelv és irodalom tanítás módszertanából. Ennek ellenére a jelenlegi kormányrendelet nem teszi lehetővé, hogy ők tanítsák a román nyelvet az elemikben. Ha pedig tanárokra bízzák azt, akkor meg kellene oldani, hogy a román szaktanárok az egyetemi oktatás közben vagy előtt, után végezzenek egy olyan pedagógiai modult, amelyben elsajátítják a kisiskolások oktatásának módszertanát.

– Az utóbbi években a romániai oktatás folyton a leépítésekről, személyzeti karcsúsításról szól. Most azonban hirtelen több tucatnyi katedrát kell beépíteni a rendszerbe...

– Nem egészen. Ezek a román órák, melyeket most a szaktanárok kell átvegyenek eddig is léteztek. Egy hazai tanító heti normája 20 óra. A kisebbségi oktatásban dolgozó pedagógusok azonban ezen felül tartották meg a heti 4-5 román órát, amit természetesen katedrakiegészítésként béreztek is. Ez a bérezési alap most átszerveződik, a továbbiakban nem a tanítók, hanem a román tanárok fizetését biztosítja.

– Az új rendet bevezető kormányrendelet augusztus 23-án jelent meg, ám a minisztériumi átirat, amely e cikkely pontos alkalmazását írja le, szeptember 7-én (pénteken!) érkezett meg a megyei tanfelügyelőségekre. Így nyilvánvalóan hétfőre, szeptember 10-ére nem lehetett megoldani az új katedrák betöltését.

– Valóban a rendelet augusztus 23-án jelent meg és 28-án került a Hivatalos Közlönybe. A szóban forgó cikkely alkalmazását azonban halogatták, hiszen az RMDSZ, RMPSZ, illetve a parlamentben jelen lévő kisebbségi képviselők számos javaslattal próbálták módosítani azt. Sajnos ezek a próbálkozások nem érték el céljukat, és a tanévkezdés előtti utolsó pillanatban tisztázni kellet, hogy az iskolák hogyan töltsék be ezeket az állásokat. Ezért jött szeptember 7-én a minisztériumi átirat, amely pontosan megszabja, hogy kik tölthetik be az új katedrákat. Elsősorban mint említettem az idei címzetesi vizsgán sikeresen szereplő pedagógusok, akik valami okból katedra nélkül maradtak, illetve olyan kollégák, akik a korábbi években vizsgáztak sikeresen és leépítés vagy egyéb ok miatt maradtak órák nélkül. A sor végén szerepelnek az utóbbi három évben nyugdíjazott pedagógusok is, illetve azok a tanítók, akiknek felsőfokú román nyelv és irodalom végzettsége van.

– A tanügyi állásokat hosszú idők óta a tanfelügyelőségen megszervezett versenyvizsgák során töltik be. Most ki fogja eldönteni, hogy ki kapja meg a hirtelen felkínált román katedrákat?

– Amennyiben az iskolák meg tudják ezt oldani, akkor szabad kezük van rá. Ha azonban nem sikerül megfelelő pedagógust találniuk intézményen belül vagy akár azon kívül is, akkor a tanfelügyelőség fog a fent említett kritériumok alapján megfelelő pedagógust keresni.

– Erre az iskoláknak egy egész hétvége (!!!) állt rendelkezésére. A pénteki átirat alapján hétfőtől, legkésőbb keddtől az új román tanároknak be kell menniük az elemi osztályokba. Ki fogja megtartani az e heti román órákat?

– Ahol csak katedratöredékről van szó, ott valószínűleg az iskoláknak sikerül intézményen belül megoldani a helyzetet. Ahol teljes katedrákat kell betölteni ott minden bizonnyal nem lesz még hétfőn megoldás. Sőt valószínűleg kedden sem. A rendelet alkalmazása végett feltehetően a tanintézmény román szakos oktatói tartják majd meg ideiglenesen az órákat. Tény, hogy ez a helyzet jelentős bonyodalmat okoz az órarendek megszerkesztésében is és megbolygatja a tanintézmények rendjét. Remélhetőleg sikerül valamennyi iskolában optimális megoldásokat találni.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'