MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 16., 18.08

Idősek napja Végváron

 
2017. szeptember 17., 18.36
Vasárnap

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” I. Thess. 5 : 16.
2017. szeptember 24-én, vasárnap, a 70 évet betöltöttek és azon felüliek számára szervez ismét találkozót a Végvári Református Egyházközség.
Várják nem csak a helyben lakó, hanem a Végvárról elszármazottak jelentkezését is. A Végváron élő moz­gás­korlátozottak számára szállítást bizto­sítanak, kérik, jelezzék a körzetes presbitereknek, ha igényt tartanak rá. Az elszármazottak esetében az a ké­ré­sünk, hogy mihamarabb jelezzék rész­vételi szándékukat, de nem ké­sőbb, mint szeptember 19-e, keddig. A találkozónak részvételi díja nincs, de a költségekre való tekintettel há­lás szív­vel elfogadjuk az önkéntes ado­má­nyokat, hozzájárulásokat. Ha va­lakinek a résztvevők közül születésnapja van, esetleg házassági évfor­dulója, vagy egyéb esemény, kérjük, je­lez­ze a körzetes presbitereknek, szerve­zőknek!
A találkozó istentisztelettel kezdő­dik 10 órakor, majd ünnepi ebéddel folytatódik a Kultúrotthonban. Remény­ség szerint jó hangulatban, beszélge­té­sekkel és lelki feltöltődéssel telik majd a találkozó. Jelentkezni lehet a 0256-392-824-es telefonszámon.


A Végvári Református Egyházközség vezetősége, 
Bódis Ferenc esperes-lelkipásztor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'