Hétfõ, 2018. október 15., 22.04

Idősek napja Végváron

 
2017. szeptember 17., 18.36
Vasárnap

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” I. Thess. 5 : 16.
2017. szeptember 24-én, vasárnap, a 70 évet betöltöttek és azon felüliek számára szervez ismét találkozót a Végvári Református Egyházközség.
Várják nem csak a helyben lakó, hanem a Végvárról elszármazottak jelentkezését is. A Végváron élő moz­gás­korlátozottak számára szállítást bizto­sítanak, kérik, jelezzék a körzetes presbitereknek, ha igényt tartanak rá. Az elszármazottak esetében az a ké­ré­sünk, hogy mihamarabb jelezzék rész­vételi szándékukat, de nem ké­sőbb, mint szeptember 19-e, keddig. A találkozónak részvételi díja nincs, de a költségekre való tekintettel há­lás szív­vel elfogadjuk az önkéntes ado­má­nyokat, hozzájárulásokat. Ha va­lakinek a résztvevők közül születésnapja van, esetleg házassági évfor­dulója, vagy egyéb esemény, kérjük, je­lez­ze a körzetes presbitereknek, szerve­zőknek!
A találkozó istentisztelettel kezdő­dik 10 órakor, majd ünnepi ebéddel folytatódik a Kultúrotthonban. Remény­ség szerint jó hangulatban, beszélge­té­sekkel és lelki feltöltődéssel telik majd a találkozó. Jelentkezni lehet a 0256-392-824-es telefonszámon.


A Végvári Református Egyházközség vezetősége, 
Bódis Ferenc esperes-lelkipásztor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'