JelenHaz
Hétfõ, 2019. május 20., 12.32
Egyéni tankönyvnyomtatást ajánl a szaktárca

Időutazással indul a tanév?

Első nap az iskolában. Idén hiányos lesz a kisdiákok tankönyvcsomagja (archív felvétel)
Első nap az iskolában. Idén hiányos lesz a kisdiákok tankönyvcsomagja (archív felvétel)

Romániában az utóbbi években a tanévkezdés olyan lett mint a havazás. Nem lehet előre tudni, mikor kezdődik és mindig felkészületlenül éri a szaktárcát – mondogatják a humorérzékkel megáldottak. A lesz? nem lesz? mikor lesz? tanévkezdési dilemmákhoz tartozik évek óta a tankönyvellátás is. Mert ha épp nem változott a tanterv, akkor a kiadók közti torzsalkodás miatt késtek a tankönyvek. Persze minden esztendőben jön az ígéret: jövőre másképp lesz. És másképp is van. Idén például a szaktárca monopólium alá helyezte a tankönyvkiadást, azzal az ünnepélyes ígérettel, hogy a hazai Tankönyvkiadó (Editura Didactică şi Pedagogică – EDP) még tanévkezdés előtt leszállítja a tankönyveket. A kérdés csak az, hogy hogyan? Hiszen a kisebbségi oktatás tankönyveire e hét elején (az iskolakezdés előtt kereken 7 nappal!) adhatták le a rendeléseket, és természetesen már hallani lehet a magasról jövő szabadkozást: valószínűleg egy kicsit késni fognak a könyvek. Addig is sikeres tanévet kívánnak, és ha valaki mégis szeretné megismerni az EDP gondozásában megjelenő tankönyveket, fellapozhatja azokat a kiadó honlapján. Sőt, ha használni is szeretné ki is nyomtathatja magának.... Itt jutunk el a Gutenberg előtti időkbe, amikor mindenki egyénileg másolta (másoltatta) le a számára fontos könyvet.

 

Se velük, se nélkülük. A magánkiadók kiszorultak a piacról, a munkából viszontnem

 

No, de kezdjük az elején. A tankönykiadási monópolium már eleve érdekesen indult – meséli Varga Károly, a tankönyvkiadás terén sokéves tapasztalattal rendelkező Corvin Kiadó vezetője. A magánkiadók kizárása végett ugyanis az EDP közvetlenül a szerzők felé írt ki pályázatot, amelyben nyomdakész (megírt, megszerkesztett, betördelt, korrektúrázott) tankönyveket igényelt a pályázóktól. Ez eleve azt jelentette, hogy a szerző saját költségén kell felkérjen egy kiadót, szerkesztőt, hogy nyomdakész könyvvel pályázhasson. – Nekünk az évek folyamán kialakult a szerzői gárdánk, akikkel együtt dolgoztunk, és úgy éreztük, ebben a helyzetben sem hagyhatjuk magukra, ezért önkéntes munkával segítettük tankönyveik megszerkesztését – mondja Varga Károly. Az ügyben az RMDSZ is igyekezett segítséget nyújtani. Az EDP-pályázattal párhuzamosan meghirdette a saját pályázatát, melyben 5500 lejes szerkesztői költséget ajánlott fel a tankönyvszerzőknek. Így a magyar szerzői gárda némi előnyt élvezhetett. Lévén azonban, hogy a magyar, illetve román nyelv és irodalom, valamint kisebbségi történelem és vallás tankönyveken kívül az összes többi csak fordításként születhetett meg, a magyar tankönyvek jó része eleve később készült el.

 

Református tankönyv van, de hiába

 

Külön fejezetet jelent a II–VII. osztályos évfolyamok református vallás tankönyve. Ezek ugyan már régen nyomdakészen állnak, de procedurális gondok miatt meg sem jelenhettek a választható tankönyvek sorában. – Az Erdélyi Református Egyházkerület a Magyarországi Pedagógiai Intézet tanterve alapján dolgozta ki a hazai vallásoktatási tantervet, hiszen ez jól képzett szakemberek munkájára épül, és tökéletesen megfelel az egyházi és tanügyi követelményeknek. A tantervhez gondosan kidolgozott tankönyvek is tartoznak, melyeket szintén átvettünk, azaz a Magyar Pedagógiai Intézet díjmenetesen rendelkezésünkre bocsátott. Ezt az anyagot import-tankönyv formájában lehetne itthon kiadni, forgalmazni. Erre azonban nincs jogi keret. A Tanügy-minisztérium, illetve az EDP csak úgy lenne hajlandó felvenni a kínálatába, ha a szerzői jogot megvásárolnák, és onnan tovább saját belátásuk szerint alakítanák a könyvet. Ebbe sem mi, sem a szerzők nem hajlandók beleegyezni. Ezért jelenleg stagnál a református valláskönyvek hazai kiadása – nyilatkozta lapunknak Gáll Sándor az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsi kancellárja, tanügyi előadója. Hozzátette: a magyar Pedagógiai Intézet honlapján gazdag digitális adattár áll a hazai református vallástanárok rendelkezésére, hogy (többletmunkával ugyan – szerk. megj.) óráikat megfelelő minőségben megtarthassák.

 

Hol tartanak most a tankönyvek?

 

A kérdést a szó szoros értelmében tettük fel dr. Máté Márta Hunyad megyei főtanfelügyelő-helyettesnek, aki elmondta: idén februártól folyamatosan történnek a tankönyvrendelések. Az utolsó hullám e hét elején zárult. – Ez kizárólag a kisebbségi tankönyvekre vonatkozott – teszi hozzá Szász-Barra Zsófia, informatikai és kisebbségi tanfelügyelő. A román nyelven megjelenő tankönyvek utolsó rendelési határideje ugyanis nyár közepére esett. Tehát nyilvánvaló, hogy a kisebbségi tankönyvek eleve később kerülnek nyomdába, és az iskolákba. Dr. Máté Márta hangsúlyozta: az időben elcsúszott könyvnyomtatás főleg az új tanterv alapján oktatott évfolyamokat érinti. A többi évfolyamra az eddig használatos tankönyvek közül lehetett rendelni, melyeket a magánkiadók már a nyár elején leszállítottak az iskolákba. Az új tankönyvek pedig lapozható formátumban mind felkerültek az EDP honlapjára (https://www.manuale.edu.ro/). Ha késik a nyomtatott verzió, a honlapról bárki letöltheti a könyvet – kanyarodunk vissza a főtanfelügyelő-helyettessel az egyéni könyvnyomtatás lehetőségéhez. És még nem beszéltünk az ominózus hibák miatt bezúzott 148 000 hatodikos földrajzkönyvről és a szerzőktől kikövetelt titoktartási nyilatkozatokról sem....

 

A pedagógusok már megedződtek

 

A pedagógusok azonban nem esnek kétségbe. Legalábbis a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban nem érezhető a tankönyvpánik. A tanintézmény igazgató-helyettese, Balogh-Botár Károly-Csaba szerint az új tankönyveknek körülbelül egyharmada megérkezett az iskolába és bíznak benne, hogy rövidesen a többi is érkezik. A rendelést leadtuk – erősíti meg az igazgatóhelyettes.

Lengyel Izabella tanítónő első osztályt oktat idén szeptembertől. A tankönyvekről meglepő nyugalommal nyilatkozik. Látszik rajta, a helyzet nem lepi meg, nem éri váratlanul. Húszévnyi tapasztalattal a háta mögött sokféle tanévkezdést megélt már. – Nekünk első osztályban három tankönyvre lenne szükségünk. A matematikakönyv megérkezett. Ez román szerzőktől, magyar fordítással került kiadásra. Magyar tankönyvünk nincs. Az iskola lerakatában találtam tavalyi ábécés könyveket, egyelőre abból fogunk dolgozni. Román tankönyvünk egyáltalán nincs. Megrendeltem, s amíg megjönnek, az EDP honlapon lévő, digitálisan lapozható tankönyvet fogom kivetíteni az osztályban. A hozzá tartozó munkafüzetet is megrendeltem. Ez magánkiadásban jelenik meg, remélem, idejében megkapjuk, és akkor már tudunk dolgozni – mondja bizakodva a tanítónő.

 

Megsarcolt munkafüzetekbe kapaszkodva

 

A munkafüzet-kiadás külön téma. Míg a tavalyi tanévkezdés attól volt hangos, hogy a minisztérium betiltott egy rakás segédeszközt, munkafüzetet, idénre lehetővé tették ezek kiadását, 1700 lejtől 3500 lejig terjedő engedélyeztetési illeték fejében – tájékoztat a Corvin Kiadó vezetője. Az illetéket a Tanügy-minisztérium felé kell befizetni, a munkafüzeteket elbíráló pedagógusok azonban ebből egy fityinget sem látnak. Önkéntesen, „szakmai pontszámok” fejében vizsgálják felül a magánkiadók által előállított munkafüzeteket.

A pedagógusok abban reménykednek, hogy legalább ezek a segédeszközök idejében megjelennek. Igaz, hogy meg kell vásárolni őket, de legalább van miből tanulni, tanítani.

És hogy a hiányzó tankönyvek pontosan mikor jutnak el a diákokhoz, az még talány. Erre vonatkozó, hivatalosan feltett kérdésünkre a minisztériumból egyelőre nem érkezett válasz.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'