JelenHaz
Szerda, 2019. május 22., 10.14
Egyházi tisztségviselők ünnepélyes eskütétele

Istennel az emberekért

Istennel az emberekért
Istennel az emberekért

E hét elején a dévai református templomban került sor a Hunyadi egyházmegye újonnan megválasztott tisztségviselőinek beiktatására, eskütételére. Az ünnepi alkalmon Rátoni Csaba dévai lelkipásztor hirdetett igét, János apostol evangéliumából, illetve II. leveléből idézve hangsúlyozta: a keresztyén embernek Krisztusban kell élnie, belőle táplálkozni, amint a szőlővesszők a szőlőből nyerik az éltető erőt és ebből táplálkozva termik meg gyümölcseiket. Az egyház megválasztott tisztségviselőinek sem az a feladata, hogy csupán hirdesse az igét, hanem Jézus tanításából, életpéldájából, áldozatából táplálkozva megéljék a hitüket, ezáltal erősítve meg a körülöttük élőket is. A hit megélésének pedig alapvető eleme az engedelmesség. Jézus is tökéletesen engedelmes volt Istennek és egész földi életét az emberek javára fordította. Ez a mi feladatunk is: Istenbe kapaszkodva, belőle táplálkozva segítsük embertársainkat az Isten felé vezető úton – fogalmazott a lelkipásztor, mintegy igei útmutatást adva a frissen megválasztott tisztségviselőknek a reájuk váró megbízatás teljesítésében.

Az igehirdetést követően sor került a már korábban megtartott egyházmegyei közgyűlés alkalmával hat éves mandátummal megbízott tisztségviselők eskütételére. Az ünnepi alkalmon esküt tett Zsargó János esperes, Jákó Zoltán főgondnok, Sipos Szabolcs lelkészi főjegyző, Boros Mihály gondnok, Szabó László lelkészi aljegyző, Szilágyi Levente presbiteri főjegyző, Nagy Attila presbiteri aljegyző, Czuhai Miklós Csaba, Szász Zoltán és Bódis Miklós lelkészi tanácsosok, Boros Ferenc, Takács László és Zudor József presbiteri tanácsosok, Rátoni Csaba lelkészi kerületi képviselő, missziói és ifjúsági előadó, Borsai Zoltán presbiteri kerületi képviselő, Bódis Miklós számvevő, Szász Zoltán katekétikai előadó, Ary László levéltáros Bartos Anna műszaki előadó és Zala Gyöngyi egyházzenei előadó, az egyházmegyei énekvezérek küldötte.

Az ünnepélyes eskütételt és áldást követően, a jelenlévők részt vettek Visky Péter, kolozsvári tóközi lelkipásztornak konfirmációról szóló előadásán, illetve az ezt követő szeretetvendégségen.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'