JelenHaz
Csütörtök, 2019. március 21., 12.18

Jobb a régi, mint az új

Jobb a régi, mint az új
Jobb a régi, mint az új
Lassan véget ér a Biblia éve. Ez alkalomból jött létre december 18-án az Áprily-estek és a Bethlen Dokumentációs Könyvtár rendezvénye, A magyar Biblia története. Az est megnyitójában Józsa Miklós ny. magyartanár elmondta: az est célja a legnagyobb könyv, a biblia előtti hódolat és a róla való megemlékezés.


A könyvek könyvére való visszatekintés törzsanyagát Lőrincz Konrád felenyedi református tiszteletes különös gonddal összeállított tudományos igényű előadása tette ki. Az előadó kronologikus sorrendben haladva említette mindazokat a próbálkozásokat, melyek a református egyházban (legtöbb helyen) ma is használt Károli Gáspár-féle magyar áttételhez vezettek. A nagyközönség számára ismert vagy kevésbé ismert nevek is felbukkantak: Husz János, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás, Nyujtódi András, Komjáthy Benedek, Pesti Gábor, Sylveszter János, Tinódi Sebestyén és Batiz András, Heltai Gáspár, Méliusz Juhász Péter és Félegyházi Tamás. Így jut el a tanulmány szerzője Károli Gáspárhoz, akinek munkája egyáltalán nem volt független az elődök fordításaitól, majd hozzátette: “Kisebb-nagyobb tévedései ellenére Károli fordítása máig legszebb, legjobb bibliafordításunk.”
Károli Gáspár héber és görög nyelvből történt fordítása csak fontos állomása, nem pedig befejezése a szent könyv magyar történetének. Az előadó említést tett a zsoltárfordításairól híres Szenczi Molnár Albert kiadásáról, Káldi György jezsuita szerzetes (katolikus körben használt) munkájáról, majd Tótfalusi Kis Miklós tekintélyes kiadásáról. Időközben a pontosságra és szöveghűségre való tekintettel mindkét (a katolikus és református) oldalon többször átdolgozták, javítgattak, igazítottak a biblián, míg az eljutott a huszadik század második felében létrejött, a Szent István társulat által végzett fordításhoz, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ó- és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága által készített új protestáns fordításhoz. Bár a református lelkész örvend a mai nyelvhasználathoz igazított fordításoknak, mégis Károli fordítását élteti: “Károli Gáspár veretes, évszázadokat magába sűrítő és isteni tekintéllyel megszólaló fordítása nagyon hiányozna, ha teljesen kimaradna a használatból, mert vele együtt a magyar nyelvnek egy ízes szeletétől is megválnánk”.

Az est második részében Győrfi Dénes könyvtáros a dokumentációs könyvtár ritka (az előadás témájába vágó) könyvek néhány példányát mutatta be. Több száz éves felbecsülhetetlen értékű, kalandos utakat bejárt bibliák, zsoltáros könyvek fontos darabjait, ismert történelmi személyek sajátkezű bejegyzéseivel, ajánlásával.
A rendezvény során énekekkel és versekkel közreműködtek a Bethlen Gábor Kollégium diákjai Boca Mónika Paula és Tóth Noémi Orsolya X. osztályos, valamint Boca Cristián VII. osztályos tanulók. A rövid ünnepi műsorukat Lázár Emőke tanárnő készítette.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: Kommunista / Hétfõ, 2008. december 29., 21.31 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Józsa tanár úr egyik kiváló harcos társam volt 1989 előtt.
Hozzászólt: msg / Vasárnap, 2008. december 28., 19.36 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Ki irta a cikket?
BUEK

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'