JelenHaz
Szombat, 2019. február 23., 16.43
Beszélgetés Kocsis Attila-Leventével, a Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatójával

Jobb lábbal indítjuk a tanévet

Jobb lábbal indítjuk a tanévet
Jobb lábbal indítjuk a tanévet

Néhány nap múlva újra becsengetnek a hazai tanintézményekben. Milyen tanév elé néz a dévai magyar oktatási központ? – kérdeztük Kocsis Attila Levente iskolaigazgatót.

 

– Azt mondhatom, hogy jobb lábbal kezdjük e tanévet, legalábbis ami az iskolánkat illeti. Elsősorban ugye a gyereklétszám az, ami létjogosultságot ad egy iskolának és örömmel mondhatom, hogy bár kevesebben vagyunk, mint 8-10 évvel ezelőtt, a még folyamatban lévő beiratkozások szerint még mindig ötszázas létszámhoz közelítünk. Bizakodásra ad okot az is, hogy sikerült két ötödik osztályt indítanunk, illetve két kilencediket is. Ez utóbbi igazán nagy fegyverténynek számít, hiszen idén egyetlen nyolcadik végzett az iskolánkban. Természetesen van, ahol speciális engedélyt kell kérnünk az osztályok működtetésére, de reményeink szerint a tanfelügyelőség közbenjárására megkapjuk ezeket a minisztériumtól.

– Hogy áll a tanári kar? Van-e elegendő szakképzett pedagógus?

Ha diáklétszám szempontjából azt mondhatom, hogy nem rossz a helyzet, akkor a tanári kart illetően kijelenthetem, hogy kifejezetten jól állunk. Három kollega sikeresen másod-fokozatizott, egy számtanszakos kolléga leadta az első fokozati vizsgára szóló dolgozatát, a véglegesítőre jelentkező kollegák is sikeresen vizsgáztak és egy kollegánk címzetes állást nyert a nyári vizsgán. Az iskolavezetőknek kiírt versenyvizsgán pedig Balogh-Botár Csaba igazgató-helyettes is sikeresen vizsgázott. És elmondható, hogy a csernakeresztúri óvodai csoportot leszámítva minden osztályban, minden tantárgyból szakképzett pedagógus oktatja idén diákjainkat.

– Ilyenkor mindig előtérbe kerülnek az iskolaépületek hiányosságai. Hunyad megyében is közel tucatnyi iskola vár még működési engedélyre. A Téglásban az ISU-engedély jelenti a gondot évek óta…

Valóban, ez egy régóta visszatérő gond, aminek azonban most már nagyon közel állunk a megoldásához. A két RMDSZ-es városi tanácsosunk hathatós közbenjárására megkaptuk az utolsó részletet is, amivel kifizethettük az ISU engedélyhez szükséges munkálatot. A munka tehát megvan, a pénz is bejött, csupán egyetlen aláírásra várunk, ami a nyári szabadságok miatt késlekedett.

– Tanterem-felújítás is történt?

Az önkormányzati támogatás e téren késett, és lehet, már nem is lesz belőle semmi, mert az ISU-engedély támogatás prioritást élvezett. Az osztálytermek felújításában azonban idén is a Vas megyei barátaink nyújtottak segítséget, élükön Fehér Ferenc polgármesterrel, aki lelkes csapattal érkezett még a nyár elején és kimeszelték a második emelet valamennyi osztálytermét, illetve a folyosó kétharmadát. Mindezt teljesen a saját költségükön. A további osztálytermekben is igyekszünk elvégezni a szükséges javításokat – ezt nagyjából az iskola kasszájából. Úgyhogy tiszta, szép környezetbe várjuk idén is diákjainkat.

– Manapság valamennyi tanintézmény bónuszokat kínál diákjainak. A Téglásban mire lehet számítani?

Mindenekelőtt megemlíteném a nyertes pályázatainkat, melyek az iskola felszereltségének felújítására irányulnak. A Rose Program keretében 70 ezer eurós támogatás nyertünk, melyből elsősorban az IT-felszerelést újíthatjuk fel. El kell itt mondanom, hogy a pályázatíró csapatunk munkájának köszönhetően egészen magas pontszámmal nyertünk támogatást és már folyamatban van az első beszerzési hullám. A Szülőföld Alapnál nyert 4 millió forintos támogatást szintén számítógépekre, illetve szoftverekre fordíthatjuk, így idén szinte teljesen megújul a tízéves IT-állományunk. Szintén a pályázatoknál kell megemlítenem a Communitas Alapítványt is, mely a Szülőföld Alap mellett főtámogatóként biztosítja évek óta diákjaink bentlakás- és ingázási támogatását. A tavalyi sajnálatos buszbaleset miatt ugyan idén a vajdahunyadiak ingázása még kérdéses, de erre is igyekszünk megoldást találni. A bónuszok sorába tartozik a rengeteg hagyományos tevékenységünk: a minisztérium, illetve az RMPSZ által szervezett versenyeken való részvétel, a saját országos versenyeink, mint az Adventi koszorú, Hauer Erich fizikaverseny és az óvodások, elemisták körében nagy sikernek örvendő Farsang-Faching-Carnaval projekt. De említhetem az iskolakórust, a diáktanács programjait, a Szent Ferenc Alapítvány tánccsoportját, a Petőfi-ösztöndíjas fiatalok által kínált programokat és még számtalan tevékenységet.

– Lassan minisztériumi szinten is elfogadottá (talán támogatottá is) válik az after school program. ATéglásban már sokéves hagyománya van ennek. Lesz-e idén is délutáni foglalkozás?

Meggyőződésem, hogy a svéd és finn oktatási modell elsősorban azért olyan sikeres, mert azt tanítják a gyermekeknek, amire szükségük van. De a sikerhez hozzájárul az after-school rendszer is, amely biztosítja az elméleti síkon nyújtott információk gyakorlatba ültetését, szaktanár felügyelete mellett történő délutáni begyakorlását. Mi is erre törekszünk. Idén is igyekszünk biztosítani a délutáni foglalkozást ott, ahol igény van rá. Elsősorban az elemi osztályokra gondolok. Sajnos, a jelenlegi rendszerben nincs még megfelelő keret erre, de a kollégák idén is önkéntes alapon vállalják a munkát, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy nagy rá az igény. Példaként elmondhatom, hogy csupán Csernakeresztúron 17 gyermek számára kérték a délutáni foglalkozást.

– Tavaly jól bejáratott és jól időzített Iskola másként héttel is gazdagították a programot. Ez marad-e az idén és mikorra várható?

Tavaly valóban nagyon jól sikerült az időzítés: a végzős osztályok épp próba-érettségiztek és a március 15-i ünnepségsorozat is e hétre esett, így mindennek meg tudtuk adni a módját. Az idei időzítésről a vezetőtanácsnak kell döntenie, mely e héten ül össze. Azt mindenképp figyelembe kell majd vennünk, hogy bár az iskolai év szerkezete nem változott – marad a két félév, téli, tavaszi és félévi, illetve elemistáknak őszi vakáció –, de a jelek szerint a szokásos 36 helyett 37 hetes lesz a tanév.  Bár ez még nem biztos.

– A bizonytalanság nem csupán a tanév hosszára vonatkozik. A minisztérium szinte naponta bocsát szárnyra egy-egy változásról szóló hírt, többek közt az érettségi terén…

Ezekről én is csak a médiából értesülök, s amíg nincs konkrét, írásos rendelet, addig maximum a saját véleményemet oszthatom meg e téren. Az érettségi szóbeli vizsgáinak februári időzítését nem látom rossznak, bár e szóbelik egyre inkább elvesztik jelentőségüket. A nemrég zajlott pótérettségin derült ki, hogy nem kizáró jellegűek, a diákok csupán az írásbelik után tettek szóbeli vizsgát. Nagyon jó változásnak, de egyelőre kicsit utópisztikusnak látom azt a törekvést, hogy az érettségi-dolgozatokat digitalizált formában javíthassuk. A jelenlegi rendszert, melyben a diákok más iskolában írják meg dolgozataikat és a javítás teljesen más megyében történik költségesnek, bonyolultnak és tanári szemmel megalázónak is tartom, hiszen eleve bizalmatlanságot tükröz a javítókkal szemben. Tehát csak támogatni tudnám e rendszer egyszerűsítését. Azt azonban nagyon károsnak látom, hogy tanév közben változzanak a dolgok. Régóta megfogalmaztuk már azt az egyszerű és ésszerű kérésünket, hogy a diák, amikor egy oktatási ciklusba lép, lehessen tisztában azzal, hogy milyen formában zárja majd a ciklust. Ez az állandó bizonytalanság nem csupán az oktatási rendszer hitelességét rontja, de kihatással van a tanulmányi eredményekre is.

– Pillanatnyilag a tankönyvellátásban mutatkozó hiányosságok tűnnek aggasztónak, illetve nem tudni, hogy szeptember 11-én tényleg megkezdődik-e tanítás…

Beszélgetésünk elején említettem, hogy jobb lábbal indítjuk ezt a tanévet. És ami a mi közösségünket, munkákat illeti, igaz is a kijelentés. A tanügyi rendszerre vonatkozóan azonban nem mondhatom ugyanezt. Az ötödikes tankönyvek hiánya nagy port kavart a sajtóban, de én azt is hozzáteszem, hogy a további általános iskolai, illetve líceumi évfolyamok számára leadott tankönyvrendelésnek is csak 30%-át teljesítették. A 11-12. osztályok számára pedig 10 százalékot. Ráadásul folyamatosan szűnnek meg a kiadók, az eredetileg megrendelt könyvek helyett mást kapunk, így gyakori, hogy egy osztályban két-három féle tankönyvet kell kiosztanunk, ami szinte lehetetlenné teszi a használatukat. A kollégákkal történt egyeztetésen azonban megbeszéltük: igyekszünk az IT -nyújtotta lehetőségekkel pótolni a tankönyvhiányt: facebook-csoportokban fotózott, szkennelt formában osztjuk majd meg a szükséges információt, feladatokat. Ahol ez nem lehetséges, ott fénymásolunk. Nem az ideális megoldás, de mindenképp jobb, mint tíz-húsz évvel ezelőtt. Ami a tanévkezdés időpontját illeti, a fent említett okok miatt bízom benne, hogy nem lesz módosítás, és szeptember 11-én zökkenőmentesen elkezdhetjük a tanítást. A Téglás Gábor Elméleti Líceumban hétfőn reggel 9 órára tervezzük az ünnepélyes tanévnyitást, melyre szeretettel várunk minden diákot és szülőt!

– Köszönöm a beszélgetést és sikeres tanévet kívánok! 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'