Hétfõ, 2018. december 17., 12.12
Lélekemelő imahét-záró istentisztelet Fazekasvarsándon

Kinyitni szemünket, lelkünket a szeretet, a világosság felé

A Deák család alkalmi énekei, szavalatai nagyban emelték az alkalom ünnepélyességét
A Deák család alkalmi énekei, szavalatai nagyban emelték az alkalom ünnepélyességét

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezet Obetkó-imaházában zajlott ökumenikus imahét záró ünnepségére vasárnap került sor. A közel 100 hívet nt. Kalit Eszter házigazda lelkipásztor köszöntötte, aki nagy elégtétellel szólt az elmúlt heti istentiszteleti alkalmak áldásairól. Miután név szerint köszönetet mondott a részvételért nt. Gyurkócra Aranka börtönlelkésznek és az ünnepi alkalom igehirdetőjének, nt. Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus lelkipásztornak, felidézte az elmúlt alkalmak vezérigéjét: „Jobbod Uram, dicső az erőnkhöz”. Az elmúlt héten megtapasztalhatták, hogy Isten erős lélekkel hozta a híveket az ige hallgatására, a jelenlétével erősítette testben és lélekben a közösséget. Ebben a szellemben, a 12. énekkel kezdték az imahét-záró istentiszteletet!

 

 

Igehirdetés az isteni szeretet jegyében

 

Nt. Gyurkócra Aranka és nt. Kalit Eszter lelkipásztorok igei felolvasásait, az alkalmi énekeket követően elmondott igehirdetésében nt. Deák Bálint simonyifalvi evangélikus-lutheránus lelkész Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének II. része 13–19. verseiből kiindulva, örömének adott hangot, amiért újra a gyülekezetben szolgálhat. Az imahéten Isten a zsidó keresztények és a pogányok közötti mély ellentétek áthidalásával, az eggyé válás szükségességét akarta éreztetni a helybeli közösséggel is. Pál apostol is az egykori bűnnek élést állította szembe a most pillanatával, amikor a viszony teljesen megváltozott, a szeretet törvényének az elfogadásával. Ha a szeretet irányítja az életünket, a szentírásbeli tékozló fiúhoz hasonlóan, mi is bizonyára Isten háza-népévé válunk. A mi életünket is az egykor és a most szembeállítása jellemzi, ha van bátorságunk megtenni az első lépést az Atya felé. Ehhez azonban le kell rombolnunk a közöttünk lévő válaszfalakat, ki kell tárnunk szívünket nemcsak Isten, hanem egymás felé is, le kell hajolnunk az elesett, a segítségre szoruló felebarátainkhoz! Képesnek kell lennünk áldozatot is hozni egymásért! Utóbbira több bibliai példát is felhozott, de talán a legmeghatóbb a ma emberével megesett egyszerű példa volt. Abban ugyanis a munkáját elhanyagoló, a környezetében általános utálatnak kitett házmesternek egy kisfiú örömöt akart szerezni, ezért hozzáfogott felmosni az elhanyagolt lépcsőházat. Amikor azonban a házmester észrevette, ráripakodott: ki kért meg a felmosásra? Ha azt hiszed, hogy fizetni fogok érte, nagyon tévedsz!

Erre a kisfiú csak annyit mondott: nem kérek érte semmit, csak a szeretet ünnepén örömöt akartam szerezni… Erre a házmester szíve is meglágyult, a fiúnak elmondta, milyen sok gondja-baja van, és hálát adott Istennek, amiért kinyitotta a lelkét a szeretet, a világosság, a fény felé. Mert akkor változik meg igazán az életünk, fordulunk egymás felé, ha Jézust a szívünkben hordozzuk. Ezt kívánta hallgatóságának is nt. Deák Bálint simonyifalvi lelkipásztor.

Nt. Kalit Eszter házigazda lelkipásztor a hirdetést a hála szavával kezdte: köszönetet mondott Istennek az elmúlt heti alkalmakért, ahova elhozta az igehirdetőket, a vendégeket és a híveket, akik az isteni szeretetben felekezeti hovatartozástól függetlenül egyek voltak. Köszönetet mondott a gyülekezet tagjainak is, amiért összefogtak a vendégek ellátásában, a szeretetvendégséghez szükséges javaknak az előállításában, köztük a hagyományos kulcsos kalács, illetve más sütemények elkészítésében. Ugyanakkor felhívta a jelenlévők figyelmét az európai őshonos kisebbségek jogainak a szavatolása érdekében zajló aláírásgyűjtésre, de az egyházkerületi másodfelügyelő műtétjéhez szükséges adakozásra is kérte a híveket. Végszavában mindenkit szeretetvendégségre hívott.

 

 

Családi koncert, könyvbemutató

 

A szomszédos teremben adott szeretetvendégség kezdetén a Deák család adott énekes-verses, színes programot, amelyen Deák Andrea tanár, családanya gitárkíséretével, a lelkipásztor férj és a két gyermek énekelt, a kicsik szavaltak. Színes programjukkal nagyban emelték az alkalom ünnepélyességét.

Ugyancsak az istentisztelet után került sor Az elfelejtett „hadsereg” című riportkötet bemutatására, helybeli szereplőkkel.

A vasárnapi lélekemelő együttlétről a fazekasvarsándi hívek és lelkipásztoruk jóvoltából a vendégek nem csupán helybeli finomságokat tartalmazó ajándékszatyorral, hanem szívükben az isteni és egymás iránti szeretet melegével távoztak.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'