JelenHaz
Kedd, 2019. november 19., 04.46
Lélekemelő templombúcsú Arad-Ségában

Kis Szent Teréz közbenjáró szeretetében, Isten áldásában bizakodva

Kis Szent Teréz közbenjáró szeretetében, Isten áldásában bizakodva
Kis Szent Teréz közbenjáró szeretetében, Isten áldásában bizakodva
Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban kedden 17.30 órakor kezdődött a Lisieux-i Szent Teréz-napi búcsúünnepség, ahova a felkoszorúzott feszület nyomában 13 pap és egyházi méltóság vonult be. A szentleckéből a ministránsok olvastak fel.

Ünnepi szentbeszédében ft. Bakó László püspöki helynök Máté evangéliumából kiindulva ezeket mondta: „Bizony-bizony mondom nektek, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába!”
A továbbiakban a Kis Szent Teréz révén az életével bizonyított gyermeki, ártatlan istenszeretet, az önzetlen önfeláldozás példáinak a sorával támasztotta alá Máté evangéliumának az értelmét, az igazát. A püspöki titkár prédikációjában újszerű filozófiai megközelítéssel használt számos idézettel, fiatal kora ellenére a Szentírásban való elmélyült jártasságról tett tanúbizonyságot.
Üdvözlőszavait követően ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános miután köszöntötte az Arad minden körzetéből érkezett híveket, kiemelte a Zimándújfaluról jelen lévő, az arad-ségaiakkal együtt ünneplőket, akik a fiatal ünnepi szónok tiszteletére vettek részt a búcsúi szertartáson. A továbbiakban visszaemlékezett annak a három évtizednek a munkájára, ami alatt az egykori kápolnához tornyot, illetve mellé nagy hittanteremmel parókiát építettek. Így önálló egyházközségként elkezdődhetett a fizikai építkezéssel párhuzamosan a hitbeli gyarapodás is. A folyamatos munka idején állandóan érezhető volt Kis Szent Teréz közbenjárása, a tiszteletére felszentelt templom, illetve a hívek felé kiáradó, gondoskodó és megtartó szeretete. Köszönetet mondott az egyháztanácsnak, illetve az építőcsapat tagjainak, akiknek a munkájával belülről megújulhatott a templom. Mindenkinek megköszönte a templomért kifejtett munkáját. Végszavaiban a híveket az udvaron adott állófogadásra, a paptestvéreket és a felújítási munkában részt vett egyháztanácsosokat és az építőcsapat tagjait a hittanteremben megterített, közös vacsorára hívta.
A nemzeti imánk közös megszólaltatásával zárult búcsúi szentmiséről mindenki lélekben feltöltődve, Kis Szent Teréz gondoskodó, Istennél közbenjáró szeretetében bizakodva, hitben megerősödve távozott.Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'