Hétfõ, 2018. december 17., 12.45
Falugyűlésnek beillő RMDSZ-közgyűlés Kisiratoson

Konstruktív vita, a település fejlődéséért, a jövőjéért

A prezídiumból Korondi-Józsa Erika polgármester beszél, Almási Vince és Péró Tamás társaságában
A prezídiumból Korondi-Józsa Erika polgármester beszél, Almási Vince és Péró Tamás társaságában

Szombaton a kisiratosi Gazdaházban szervezték meg a falugyűléssel felérő RMDSZ-közgyűlést, amelynek a kezdetén Korondi-Józsa Erika polgármester köszöntötte a szép számban egybegyűlteket, név szerint kiemelve Péró Tamás megyei tanácsos, az RMDSZ Arad megyei szervezete ügyvezető elnökének, illetve Almási Vince RMDSZ-helybeli elnöknek a nevét.

 

 

Szinte azonos polgármesteri és RMDSZ-beszámoló

 

Amint előre bocsátotta, ha a község nem élvezné folyamatosan az RMDSZ támogatását, nagyon nehéz lenne fenntartani a helybeli oktatási- és közintézményeket. Az elmúlt évben is, idén is az RMDSZ hathatós közbenjárására hagytak jóvá, utaltak ki Kisiratos számára fejlesztések céljából pénzeket. Tavaly jóváhagyták az anyagiakat a kisiratosi utcáknak az aszfaltozására, és Faragó Péter parlamenti képviselő, RMDSZ-megyei elnök az elmúlt héten hozta az örömhírt: Kisiratos vezetőségének a megbízottját Bukarestbe várják a szerződésnek az aláírására, ami viszont nem jelenti, hogy hozzá is foghatnak a munkálatokhoz. Addig még igen sok papírmunka szükséges. A községbeli hulladék elszállítása a jövőben változni fog, ugyanis a megyében a temesvári RETIM vállalat nyerte meg a háztartási hulladék elszállítási jogát. Éppen ezért, Kisiratos Önkormányzata a jelzett vállalattal kötötte meg szolgáltatói szerződést, miszerint a cég megbízottjai Kisiratoson is az egyéni szerződések aláírása céljából a polgármesteri hivatalban várják a lakosságot. A szolgáltatásuk nagyjából a fele áron zajlik a jelenleginek. A szerződéseket május elsejéig meg kell kötni, amelynek értelmében a szolgáltató állja a szemetes kukák értékét is. Akik nem kötnek szerződést a szemét elszállítására, a törvény szerint 500 lejre bírságolhatók, továbbá a hulladék hivatalos elszállítási árának a háromszorosáért fogják tőlük is elvinni a szemetet vagy az adójukhoz az elszállítási összegnél jóval nagyobb illetéket csatolhatnak. Tehát a jelzett szerződéseket mindenképp meg kell kötni! A Hivatal azt szeretné, ha szolgáltatások ellenértékét az eddigi módon, az élelmiszerüzletben lehetne befizetni. A továbbiakban a polgármester köszönetet mondott Almási Vincének és Almási Gábornak a Kisiratos megalapítása 200. évfordulójának az idén április 28-ra tervezett ünnepség megszervezésében nyújtott segítségért. A program kidolgozása folyamatban van, amint elkészül, minden módon ismertetik a lakossággal és a sajtóval. Ugyanakkor köszönetet mondott megyei tanácsosként Péró Tamásnak és kollégájának, Bölöni Györgynek, amiért Kisiratos idei kulturális rendezvényeihez támogatást szereztek Arad Megye Tanácsától. A továbbiakban támogatást ígért a jelen lévő Almási Zsuzsanna iskolaigazgatónak az elemi iskolai osztályok helyiséggondjainak a megoldására, mindkét épületnek a felújítása céljából. Amint Almási Vince RMDSZ-elnök hozzáfűzte, amikor Kürtös Város alpolgármestere volt, azon dolgozott, hogy a kisiratosi elemi iskola épületét kapja vissza a helybeli katolikus egyház. Mert ha megtörtént volna, sok pénzt lehetett volna kérni új, minden igénynek megfelelő óvodaépületre, amihez nagyjából el is készült a terv. Igen ám, de kiderült, hogy a jelzett épület hivatalosan soha nem volt az egyházé, csak az egyház használta. Tehát az épületnek a felújítása ezért maradt el – fejtette ki Almási Vince leköszönt polgármester.

Korondi Erika jelenlegi polgármester örömének adott hangot, amiért a helybeli gazdákkal meg tudtak egyezni abban, hogy a Gazdaház használatát hivatalosan átengedik a polgármesteri hivatalnak, amely pénzt szerez a felújításához, a korszerűsítéséhez. Azt is tudatni kívánta, hogy a lakodalmak alkalmából kiadott nagy kultúrház használati jogából befolyt pénzeket visszaforgatták az épület javítására, korszerűsítésére, felszerelésének a bővítésére. Köszönetet mondott az RMDSZ megyei tanácsosainak, amiért 15 ezer lej támogatást szereztek a helybeli templom felújítására, de a Kulturális Minisztériumtól is kaptak 35 ezer lejt, amit ugyancsak a templomra fordítottak: felújították az elavult villanyvezetéket, illetve az elülső padsorokat melegítő párnákkal szerelték fel. Sokan a földgáz bevezetése iránt érdeklődtek, csakhogy a kis létszámú községnek igen nagy anyagi megterhelést jelentene. Esetleg akkor volna rá esély, ha más településekkel összefogna. A kisiratosi autóbuszjárat örökzöld téma, csakhogy a kérést többször visszautasították, vagy a programot úgy alakították át, hogy reggel 7 órakor indul Aradra, ahonnan 15.30 órakor indul vissza, ami nem jó a kisiratosiaknak. Ugyanakkor utána néztek és elmondták hogy Kovács József célirányos buszjáratára bárkit felvesznek, ha van rá igény, de a nagyiratosi Adamtour vállalat is felajánlotta a szolgálatait. Ha volna utas, közlekednének…

Az elmúlt héten megkereste az RDS-RCS kábeltévé-, internet- és telefonszolgáltató vállalat, amely a meglévőnél sokkal jobb minőségi és anyagi árajánlatot tett. Hozzászólása végén a polgármester tájékoztatta a lakosságot: a Földmérő Hivatal munkatársai minden csütörtökön jelen vannak, várják a termőföld telekkönyvezése érdekében a gazdákat. A telekkönyvezést 2019-ig be kellene fejezni, van rá állami támogatás is.

A polgármester által elmondott évi beszámoló ismertetésétől ezúttal eltekintünk, arra részletesen visszatérünk.

 

 

RMDSZ-közgyűlés

 

Ami az RMDSZ-ülést illeti, Almási Vince elnök ismertette a napirendet. Annak a beszámolója szinte megegyezett a polgármester beszámolójával, amit maga kibővített az RMDSZ országos és megyei politikájának a megmagyarázásával: azért kénytelen a hatalmon lévő pártok közelében maradni, hogy pénzt szerezhessen a magyarok által lakott településeknek. Az általa megtartott pénzügyi beszámoló után jelölteket választottak az április 21-én sorra kerülő megyei küldöttgyűlésre, amelynek a munkálatain alanyi jogon Korondi-Józsa Erika, Andó László, Almási Vince és Almási Gábor, míg szavazás alapján Miklós Tibor, Kiss Lajos, Dani Lajos, Almási Zsuzsanna, Papp Mária és Kása Piroska vehet részt.

 

 

Ügyvezető elnöki hozzászólás, szeretetvendégség

 

Péró Tamás megyei tanácsos, RMDSZ ügyvezető elnök hozzászólásában vázolta a megyei tanácsosként, illetve ügyvezető elnökként kifejtett munkáját: a maga munkája összhangban van a megye településein élő magyarsággal, hiszen azért tagja a tanácsnak, hogy segítsen a magyarlakta településeknek, amelyeknek a lakossága, a magyarság szavazatai nélkül azonban nem tölthetné be a tisztségét. Éppen ezért a maga, illetve a kollégája, Bölöni György munkáját a megyei magyarság érdekeinek vetik alá. A 2018-as költségvetésben ugyanis a kormánytól a megye 60%-kal kevesebb pénzt kapott helyi beruházásokra, mint 2017-ben. Tavaly a magyar településeknek összesen 2,7 millió lej jutott helyi beruházásokra, amiből községenként nagyjából 450 ezer, idén viszont már csupán 220 ezer lej jut. Magyar érdekeltségű egyházi támogatásokra összesen 80 ezer lej jutott, amiből Kisiratosra 15 ezer lej kerül a templom villanyhálózatának a felújítására. A helybeli katolikus egyházat idén is megpróbálják 10 ezer lejjel támogatni. A kulturális magyar rendezvényekre is sokkal kevesebb jut idén, de szem előtt tartják Ksiratos alapításának a 200 évfordulóját. Hozzászólása végén a megyei és községi utak javítására, karbantartására jutott kevés anyagi forrásokat érintette, illetve megmagyarázta, miért támogatja az RMDSZ a jelenlegi kormányt. A magyarok lakta településeknek szerezhető pénzforrások miatt.

Az összejövetel végén bemutatták Az elfelejtett „hadsereg” című riportkötetet, a találkozó a szervezők által biztosított szendvics, illetve koccintani való melletti baráti hangulatú beszélgetéssel, a település fejlődéséért, jövőjéért kifejtett konstruktív vitával zárult.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'