JelenHaz
Csütörtök, 2019. március 21., 12.17

Könyvbemutató Nagyenyeden

Az Áprily-estek keretében, az Erdélyi Magyar Közművelődés napja alkalmából a nagyenyedi Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház nagytermében mutatták be Szász István Tas Beszédes hallgatás, vagyis a hitel című könyvét. 


A szerzőt méltatta Csávossy Gyögy, életrajzát Józsa Miklós, a Bethlen Gábor Kollégium nyugalmazott tanára ismertette, verseit Bajusz Katalin művésznő szavalta el. 

A könyv szerzőjéről tudni kell, hogy ősi erdélyi család tagja, innen települt át Magyarországra, előtte gyakorló orvos volt Tompaházán, Csombordon, Nagyenyeden és Kolozsváron. Orvosi pályája mellett bekapcsolódott az egészségpolitika és a publicisztika világába is. Nevéhez fűződik az orvosi kamara megalakítása, lapokat, folyóiratokat alapít. Ekkor bontakozott ki rendkívül gazdag irodalmi munkássága, melynek eredménye a rengeteg cikk és az eddig megjelent 13 mű. Így válik, Nagy Pál vásárhelyi irodalomtörténész szavaival: „A gyógyító szavak tollforgató doktorává, prózában és versben egyaránt”. Írói munkásságának motivációját is megmagyarázza Nagy Pál: „Mulandó kétségek és bizakodás föl-fölvillanó jelei váltakozva késztetik véleménymondásra, figyelmeztető, tisztázó megnyilatkozásra.” 

Írásai főként az Erdélyi Naplóban, az Átalvetőben és más irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Leányfalvi lakásában az író elkészítette a Hitel folyóirat múzeumát. Kitartó munkájáért számos kitüntetésben részesült, ezek közül a legfontosabbak: a Hipokrates emlékérem, a Milleniumi Aranytoll, 2007-ben a Magyar Írószövetség tagjává választották. 

Szász István Tas elmondta, hogy nagyon sok könyvbemutatón vett részt, de ez egészen rendhagyó, mivel nagyon megható ez a szép ünnepi hangulat, amit a rendezők varázsoltak. Habár 1971-ben elhagyta Nagyenyedet, az emlékek most visszatérnek. A jelenlévők megtekinthették a Boros Zoltán által a könyvről készített rövid dokumentumfilmet. A film után Szász István Tas felolvasta legutóbbi költeményét, a Könyörgést. A nézők nagy tapssal jutalmazták az írót, a költőt munkásságáért, Szász István Tas dedikálta műveit.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'