Kedd, 2018. augusztus 21., 05.47

Kovách Géza művelődés- és helytörténeti tanulmányai

A könyvbemutatón (balról jobbra) Horváth Levente, Király András, dr. Erdész Ádám és Héjja Julianna Erika
A könyvbemutatón (balról jobbra) Horváth Levente, Király András, dr. Erdész Ádám és Héjja Julianna Erika

„Egyesületünk, az aradi Szabadság-szobor Egyesület célja az, hogy bemutassa Kovách Géza történész-tanár sokirányú munkáját, írásain keresztül a helytörténet, az etnográfia a művelődési élet helyi sokszínűségét. Ehhez a szándékhoz válogatott egy kötetre való anyagot Kovách Géza művelődés- és helytörténeti tanulmányaiból, valamint a központi és helyi sajtóban megjelent írásaiból a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára két munkatársa, Erdész Ádám igazgató és Héjja Julianna Erika főmunkatárs” – olvassuk az aradi Szabadság-szobor Egyesület elnöke, Király András egykori Kovách-tanítvány, ny. történelemtanár, felelős kiadó előszavában.

Az igényes kivitelezésű, idén megjelent, több mint 250 oldalas kötetet szerda délután mutatták be az Aradi Csiky Gergely Főgimnázium dísztermében szépszámú közönség előtt.

 

Az összejövetelt profi módon vezető Horváth Levente (a Szabadság-szobor Egyesület ügyvezető elnöke) egyetlen „bakit” vétett bevezetőjében: azt mondta ugyanis, hogy Kovách Géza (2004-ben hunyt el) már nincs közöttünk. Hát köztünk van, mert nem feledtük el, azóta is számtalanszor emlegetjük – cáfolta meg később egy felszólaló.

„Gazsi” – ahogy bizalmasan, nagy szeretettel tanártársai, barátai és tanítványai nevezték (ilyen címmel könyv is megjelent róla) már életében amolyan legenda volt. Sokan azonban, főleg azok, akik csak a katedrán, vagy az általa vezetett emlékezetes, számtalan tréfás epizóddal fűszerezett kiránduláson látták (nagyszerű, „slágfertig” humora volt), jószerivel nem is tudták, mekkora tudományos koponya. Munkái sokáig nem láthattak nyomdafestéket, s hát – legyünk őszinték – a fiatalok többségét nem igazán érdekelték már akkoriban, sok évtizeddel korábban sem az erdélyi jobbágyok (végre megjelent) panaszlevelei, vagy az erdélyi céhes élet történései.

„Gazsi”, a tanár azonban rendkívüli hatással volt rájuk, ma is emlegetik.

A tavalyelőtt, 2015-ben megjelent Válogatott tanulmányok, valamint a most napvilágot látott és tegnapelőtt bemutatott Művelődés- és helytörténeti írások nem a nagyhatású pedagógust, hanem a tudós történészt helyezik előtérbe.

Dr. Erdész Ádám gyulai levéltári igazgató kolléganőjével, Héjja Julianna Erika főmunkatárssal együtt szerkesztette a Művelődés- és helytörténeti írások c. kötetet(két éve ugyancsak ők rendezték sajtó alá a Válogatott tanulmányokat). Emlékszem, annak idején az igazgató úr az aradi bemutatón megemlítette: szándékukban áll a hozzájuk (szerk. megj.: nagyon jó kezekbe) került Kovách Géza-hagyaték további feldolgozása, s egy népszerűbb, közérthetőbb, könnyebben hozzáférhető, nagyobb közönséghez szóló, rövid írásokból álló kötet megjelentetése.

Íme, az elképzelés megvalósult. Ha Arad testvérvárosa, a magyarországi Gyula nem veszi kézbe az ügyet, és nem lép, határozottan az aradi dr. Kovách Géza életművének értékesítése ügyében, jóval hátrébb tartanánk.

 

***

Hogy ne maradjunk adósok a szerda délutáni események kapcsán (esetleg érdekelhetné majd az utókort?) a két fő előadó, dr. Erdész Ádám és Héjja Julianna Erika előadásának megemlítésével. Mindketten a téma, a bemutatott könyv anyagának rendkívül alapos ismeretében szóltak.

Utánuk egy sor aradi (legalábbis aradi származású) polgár kapott szót.

Matúz András (most külföldön élő) képzőművész, a könyv borítólapjának tervezője, például. A katedrát, amely mögött „Gazsi” ült (ülhetett volna), a négylábú asztal alatt földbe (valóságba?) gyökerezett, szilárd támaszt biztosító fa (tölgy?) is alátámasztja, azaz szilárd alapokon áll. Ujj János, Puskel Péter (egykori tanítványok, későbbi barátok), Nagy István meghatottan, de nem szomorúan emlékeztek Kovách Gézára régi történetekkel, anekdotákkal.

Gazsi, ahogy alulírott ismerte, biztos ízlésű emberként, nem igazán kedvelte a szentimentalizmust (bár nótázásai során ez sem szorult háttérbe).

Ma azonban, ha visszatekinthetne, azt mondaná: srácok, nincs ellenemre, hogy megemlékeztek rólam. De tudjátok: amit csináltam, nem csak magamért tettem. Értetek, meg a jövőért is.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: kiraly andras / Szombat, 2017. október 07., 15.25 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Nehány pontosítás, amelyet nem szívesen teszek, de ebben az esetben szükséges, mert arról az egyesületről van szó amelyik felválalta a Kovách Géza emlék ápolását.Megvettük a hagyatékot és néhai tanárunk kérésének megfelelően kerestünk egy megnyugtató megoldást a hagyaték elhelyezésére. Saját döntésem alapján került a hagyaték a Békés Megyei Levéltárba, természetesen előzetesen egyeztettünk a levéltár igazgatójával, Erdész Ádámmal. Fölvállalták a hagyaték rendezését, és a bemutatását ami Sarkadon megtörtént, majd Aradon is.A hagyaték hozzáférhető, de közölni csak a Szabadság-Szobor Egyesület engedélyével lehet. Megegyeztünk abban is, hogy a levéltár két kötetr való anyagot összeállít amelyről a cikk is említést tesz, a második kötet bemutatójára került sor szerdán. Mind ebből kiderül, hogy Gyula városának semmi köze ehhez a történethez, és, hogy a Kovách Géza életmű bemutatása ott tart, ahol tart az a Szabadság- Szobor Egyesületnek köszönhető, egyrészt a Kovách Gézához való kötődés miatt, másrészt ,pedig pont azért, hogy ismertessük meg azoknak is a tevékenységét akik nem ismerték. Egyébb iránt a Csikyben Kovách Géza termet rendeztünk be- szintén nem Gyula város támogatásával, úgy ahogy a két kötetre az anyagiakat mi szereztük be.
Hozzászólt: Ildico Nienstedt / Csütörtök, 2017. október 05., 22.48 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Csodalatos, meghato

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'