JelenHaz
Péntek, 2019. február 22., 20.16

Magyart oktatnak a dévai parókián

Magyart oktatnak a dévai parókián
Magyart oktatnak a dévai parókián

Tavaly ősszel indult el a magyar nyelv oktatása a dévai református parókián. Rátoni Tímea tiszteletes asszony meghirdette: szívesen foglalkozik heti rendszerességgel olyan gyermekekkel, fiatalokkal, akik magyarul szeretnének tanulni.

 

Déván ez egészen újszerű kezdeményezésnek számít, hiszen ha néha megnyirbálva is, de mindig volt magyar tannyelvű tagozat, iskola a városban. Most önálló magyar tanintézmény működik, miért látta mégis szükségesnek a magyar tanfolyam elindítását? – kérdeztük Rátoni Tímeát.

– Az előző gyülekezetben, ahol szolgáltunk, nem volt magyar iskola. Először a tanfelügyelőség felől próbáltuk megoldani ezt, de nem sikerült. Ezért indítottuk el a parókián a magyarórákat. Kezdetben egy nyugdíjas magyartanár tartotta, majd miután ő elment, én vállaltam el, és két évig vezettem a tanfolyamot. Több tankönyvet is beszereztem, melyek kimondottan külföldön élő magyar gyermekek számára íródtak, és a Balassi Intézetnél is regisztráltunk, ahonnan szintén sok segédanyagot kaptunk. Dévára kerülve azzal szembesültünk, hogy bár itt megvan a lehetőség a magyar nyelven való tanulásra, vannak olyan gyermekek, akik különböző okokból kimaradnak ebből, nem tanulnak meg magyarul írni, olvasni, néhányan beszélni sem. Számukra szeretnénk segítséget nyújtani a magyar nyelv és kultúra elsajátításában.

– Mikor, hogyan zajlik a tanfolyam és kik vesznek részt rajta?

– A magyarórákat heti rendszerességgel, szerda délutánonként tartjuk a parókián. A csoport nagyon vegyes, mind korosztály, mind pedig nyelvtudás szempontjából. Van egy hetedikes fiú, akivel egyelőre szavakat tanulunk. Egy harmadikos kislány, akivel az ábécét próbáljuk elsajátítani, illetve néhány óvodás, elsős, előkészítős gyermek, akikkel beszéd szintjén dolgozunk. Van, aki hiányosan ugyan, de ismeri a nyelvet és van, aki egyáltalán nem. Sokat énekelünk, játszunk, mondókázunk. A szókincsen, nyelvi ismereteken túl igyekszem átadni a magyar kultúra értékeit is.

– A gyermekek vegyes családból származnak?

– Többségük igen. De van olyan gyermek is, akinek édesanyja, édesapja román, otthon románul beszélnek. A nagymama viszont magyar és a szülők szeretnék, hogy a gyermek minél jobban megismerje a magyar nyelvet.

– Milyen elvárások, remények fogalmazódnak meg a szülők részéről a magyarórák kapcsán? Mi lenne a távlati cél?

– Alapvetően az is nagy dolog, ha társalgási szinten elsajátítják a nyelvet a gyermekek. A cél persze az lenne, hogy megtanuljanak írni–olvasni, megismerjék a magyar kultúrát és történelmet, hogy mindezzel kötődésük legyen (maradjon). A korábbi gyülekezetben a legnagyobb sikerélményem egy kislánnyal kapcsolatosan született, aki amikor magyarórára jelentkezett, egy mukkot sem tudott, és eljutottunk oda, hogy helyesírást tanultunk, szépen fogalmazott.

– A magyarórára jelentkező gyermekek többsége vallásórára is jár. Utóbbi alkalmakon érzékelhető-e, hogy gyarapszik a magyar nyelvtudásuk?

– Igen. Bár nem mind reformátusok, de mindannyian eljárnak vallásórára is. Érezhetően könnyebben, jobban, szebben fejezik ki a gondolataikat, bátrabban bekapcsolódnak a beszélgetésekbe és ez örömmel tölt el.

– Hány tagú jelenleg a csoport? Van-e lehetőség a bővítésre?

– Eredetileg korosztálytól függetlenül hirdettük meg a magyar tanfolyamot. Többen jelentkeztek, de van, akinek annyira zsúfolt a heti programja, hogy végül nem tudott bekapcsolódni. Volt egy középkorú férfi is, aki szeretett volna jönni, de a korára hivatkozva elbátortalanodott. Most általában 5-6 gyermek jön el szerdánként. Ennél többet is megbírnánk. A csoport továbbra is nyitott mindenki számára, aki magyarul szeretne tanulni.

– Köszönöm a beszélgetést és további áldásos tevékenységet kívánok!


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'