JelenHaz
Vasárnap, 2019. február 24., 03.47
Évértékelő Antal Péter pécskai polgármesterrel

Meghúzni a nadrágszíjat, átvészelni a kritikus időszakot

Antal Péter pécskai polgármester és csapata sok pályázatot nyert, megnyirbált költségvetés mellett azonban gondot okozhat az önrész előteremtése
Antal Péter pécskai polgármester és csapata sok pályázatot nyert, megnyirbált költségvetés mellett azonban gondot okozhat az önrész előteremtése

Pécska város, illetve a hozzá tartozó Tornya, Szederhát és Óbodrog polgármesterével, Antal Péterrel az elmúlt évet értékeljük, az idei terveket vesszük számba.

– Eredmények szempontjából milyen jelzővel lehet illetni a mögöttünk hagyott évet?

– Sajnos, megvalósítások szempontjából elég gyenge volt, vagyis a terveinkkel nem sokat tudtunk haladni. E tény elsősorban annak tudható be, hogy az EU-pályázatokat nem írták ki idejében. Vagyis egyeseket kiírtak, de a benyújtott pályázatokat nem bírálták el. Egyeseket az év végén bírálták el, akkor tudtuk meg: megnyertük őket, de már nem volt idő a beruházások elkezdéséhez.

– Milyen pályázatokról van szó?

– Egyiket Nagylakkal, illetve a magyarországi Battonya várossal közösen nyújtottuk be a tűzoltó felszerelésünk bővítésére, korszerűsítésére. Ezzel együtt három pályázatot tettünk le a Területfejlesztési Minisztériumhoz. Nevezetesen a 2-es számú Általános Iskola épületének, a Gheorghe Lazăr Líceum épülete egy részének a felújítására; továbbá a volt Mustra iskola helyére óvodát építünk, tehát a régi épület átalakítására, felújításának a folytatására. Mindhárom pályázatot megnyertük, legfeljebb két hónapon belül a jelzett minisztériummal aláírjuk a kivitelezés finanszírozásának a beindítását szavatoló szerződést. Ezt követően írjuk ki a kivitelezői versenytárgyalásokat.

– Mekkora értékű munkálatokról van szó?

– A 2-es számú Általános Iskola épületének a felújítása közel 1 millió euróra emelkedik, a Gheorghe Lazăr Líceum új épületszárnya közel 300 ezer euró értékű, míg a Mustra óvoda épületének a felújítása közel 500 ezer eurót igényel. Tehát mintegy 1,8 millió euró támogatásra számíthatunk. Ugyanattól a minisztériumtól nyertünk pénzt 20 pécskai utcának a korszerűsítésére. A kivitelezési versenytárgyalásokat az elmúlt napokban fejeztük be. Ha nem történnek az ügyben óvások vagy más akadályok, április 1-jétől hozzá lehet fogni a munkálatokhoz.

– Milyen munkálatokat feltételez a jelzett utcák felújítása?

– Az utakra aszfaltburkolat öntését, járdák felújítását, zöldövezetek, bejáratok, kerékpárutak építését.

– Összesen hány kilométeres utcaszakasz érintett a korszerűsítésben?

– Közel 20 kilométernyi utcáról beszélünk, köztük a 3-as számú utcán is, amely igen fontos, hiszen a városközpontot összeköti a 7-es utcával. Ugyanakkor több, magyarok által lakott utca is felújításra kerül.

– Mekkora összértékű munkálatokról van szó?

– Mintegy 5 millió eurós beruházás van kilátásban, a kivitelezői versenytárgyalásra 11 vállalat nevezett be, ezért a kivitelezés tényeleges értéke, a versenytárgyalásokon még valószínűleg mintegy 20%-kal fog csökkenni. Ezzel párhuzamosan a jelzett minisztériumhoz másik pályázatot is benyújtottunk, aminek a támogatásával a bivalyfarm mellett egy korszerű szabadidőközpontot vagy parkot szeretnénk kiépíteni. A bivalyfarmot azzal a területtel kötné össze, ahol egy új, korszerű strandot kívánunk létesíteni. A korszerű park EU-s pályázat, az értéke 2 millió euró, 5 hektáron fog elterülni szabadtéri színpaddal, öltözővel, mosdóval, zöldövezettel, sportpályákkal, éjjeli megvilágítással. Ugyanoda korszerű utakat, autóparkolókat tervezünk. A pályázatot megnyertük, de a minisztérium további kiegészítő dokumentumokat kért. Ha a teljes dokumentáció meglesz, néhány hónap alatt aláírjuk a finanszírozási szerződést, remélhetőleg nyáron elindulhatnak a munkálatok. Ha a park elkészül, Pécska turisztikai vonzata bizonyára nagyban fog növekedni.

– A jelzetteken kívül milyen fejlesztéseket terveznek még?

– Ugyancsak az elmúlt évben két fontos pályázatot készítettünk: egyik a római katolikus templom, másik a román ortodox templom felújítását célozza. Tekintve, hogy tavaly mindkét templomot műemlékké nyilvánították, megnyílt az út a pályázati támogatással történő felújításra, a két egyházközséggel partnerviszonyban pályázunk meg mindkettőnek a felújítását. A dokumentáción még dolgozunk, de szerintem nyáron be tudjuk nyújtani a pályázatot.

– A római katolikus templom felújítása hozzávetőleg mennyi pénzt igényel?

– Még nem tudjuk pontosan, mennyit, de egy pályázatra legtöbb 5 millió euró támogatást lehet igényelni. Ugyancsak tavaly néhány kilométer vízvezetéket és szennyvízcsatornát is lefektettünk néhány utcában a vízgyárral közös beruházással. Ezen kívül egy pályázatot nyertünk, csupán a hatástanulmány szükséges ahhoz, hogy a Pécskán még hiányzó ivóvíz- és csatornahálózat 20-20%-ának a befejezéséhez. Ugyanabban a projektben szerepel a Tornyán, illetve Szederháton tervezett vízvezeték- és csatornarendszer megépítése. Reméljük, a következő 2-3 évben Pécskáról eljut hozzájuk a vezetékes víz, illetve tőlük Pécskára jut a szennyvíz, aminek az ülepítője itt van. Pécskán a szennyvizet megtisztítják, majd visszavezetik a Marosba. A jelzett beruházás is 20 millió euró értékű, a szükséges kivitelezési terven dolgozunk. Miután elkészült. kiírják a kivitelezési versenytárgyalást, ezért reméljük, hamar hozzáfoghatunk a tényleges felújításhoz. 2020-ig ugyanis be kell fejezni az ebben a költségvetési időszakban elkezdett pályázatokat.

– A jelzett pályázatokhoz mennyi az önrész?

– A felsorolt pályázatok mindegyikéhez 2%, ami el van készítve, mi fizetjük ki. Egyébként idén erre is oda kell figyelnünk, mert sok pályázat fog beindulni, ezért az önrészek összegyűlnek. Példának okáért az utcafelújításoknál is vannak olyan munkálatok, amelyeket az EU nem finanszíroz, mi viszont úgy döntöttünk: azokat elkészítjük a város költségvetéséből.

 

Legnagyobb gond a megnyirbált költségvetés

 

– Apropó, költségvetés. A közelmúltban érvénybe lépett új adótörvény alapján hogy mutat Pécska idei költségvetése?

– Sajnos, a tavalyinál hozzávetőleg 40%-kal kevesebb. Éppen ezért idén alaposan meg kell szorítanunk azt a bizonyos nadrágszíjat. Annál is inkább, mert vannak olyan költségek, amelyeken nem tudunk spórolni. Ilyen a közvilágítás, az intézmények fűtéséhez szükséges földgázfogyasztás vagy a közalkalmazottak fizetése. Vannak viszont olyan kiadásaink is, amelyeken meg tudunk spórolni 40%-kot, de abban reménykedünk, hogy az adótörvény jó irányba fog változni.

– Pénzhiány közepette hogyan alakulhat az idei kulturális program?

– Sajnos, 30-40%-kal itt is kisebb összegekkel tudjuk majd támogatni a közművelődési programokat. Természetesen a hagyományos programokat idén is megszervezzük, de kissé takarékosabban. Azok, amelyek eddig háromnaposak voltak, idén kétnaposra rövidülnek. Mert ha mi az államtól 40%-kkal szűkebb költségvetést kapunk, nekünk is nagyjából ennyivel takarékosabb programokat kell szerveznünk.

Az eddig felsoroltakon kívül kisebb fejlesztéseket még sikerült végrehajtanunk. Példának okáért 6 autóbuszvárót építettünk, a következő hónapokban hozzáfogunk a tornyai kultúrotthon felújításához.

– Az milyen nagy beruházás?

– Uniós pénzből fog történni, az önrészünk ott is 2% lesz, a felújítás hozzávetőleg 200 ezer euróból fog megvalósulni, amiből a kultúrotthon kívül-belül megújul. 2019 nyarára a munkálatokat be kell fejezni. Remélem, hogy jövőre a Tornyai Falunapot a kultúrotthonban, illetve a teljesen átalakított udvarán tudjuk majd megszervezni. Nem csak az udvart, a kertet is átalakítjuk, ott egy szép parkot kívánunk kialakítani.

– Nem volt könnyű az elmúlt év, 2018-ban mire számít?

– Nem lesz könnyű. Megnyirbált költségvetés mellett sok pályázatot nyertünk, amelyekhez biztosítanunk kell az önrészt, ezen nem takarékoskodhatunk. Attól tartok, lesznek olyan periódusok, amikor nem lesz elég pénzünk a munkálatok fedezésére, esetleg fizetésekre. Éppen ezért, reméljük, polgárok is megértők lesznek, idejében befizetik az adókat.

– Tavaly milyen arányban fizették be az adókat?

– Ebből a szempontból jó év volt, ugyanis nagyjából 90%-ban befizették az adóikat. Reméljük, idén is megértik, az adminisztráció az általuk befizetett adókból működik, ezért ha nem fizetik be, fennakadások lehetnek a városi adminisztráció működésében. A helyi adókat nem emeltük, ellenkezőleg, csökkentettük. Azért csökkentettük, mert megértjük a polgárok gondjait, nem szerettünk volna csatlakozni olyan városokhoz, ahol akár 25%-os adóemelést is jóváhagytak. Azért tették, hogy az állami támogatás csökkentésének a nehézségeit áthárítsák a lakosságra. Idén az uniós pályázatokra koncentrálunk, de remélem, hogy határon átnyúló pályázatokat a partnereinkkel közösen is le tudunk majd hívni. Battonyával már több pályázat ügyében egyeztettünk, tavaly csupán a tűzoltó-felszerelés korszerűsítésére volt nyitott pályázat. Az 1,5 millió értékű pályázatból 60% Pécska, 30% Nagylak, 10% Battonya tűzoltóságának a felszerelését gazdagítja.

– Milyen esélyt lát a mostani, megcsonkított költségvetés orvoslására?

– Nem sokat, hiszen amint láttuk, a választásokon győztes, kényelmes parlamenti többséget élvező koalíció már a harmadik kormányt alakítja, de szinte semmi nem változott. Mélyreható változás az adótörvény módosításával történhetne, amit azonban az előrehozott választások után hatalomra kerülő új, jobboldali kormány hajthatna végre. Erre viszont kevés az esély, ezért egyelőre meghúzzuk a nadrágszíjat és megpróbáljuk átvészelni a kritikus időszakot.

– Köszönöm szépen a beszélgetést!

– Én köszönöm a lehetőséget!


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'