Hétfõ, 2019. február 18., 05.55
Beszélgetés Kocsis Attila-Levente iskolaigazgatóval

Megújulóban a dévai magyar oktatási központ

Megújulóban a dévai magyar oktatási központ
Megújulóban a dévai magyar oktatási központ

Bár nyári szünet van, a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban a szokottnál is nagyobb a sürgés-forgás, kívül belül munkások kisebb hada szépíti a tanintézmény épületét. Ottjártunkkor Kocsis Attila-Levente iskolaigazgató örömmel számolt be a munkálatokról, és természetesen kitért az idei érettségi eredményre, illetve az új tanévben várható diáklétszámra is.  

 

– Valójában ilyennek kell lennie egy iskolának a nyári szünetben. Örülök, hogy végre nálunk is sürgés-forgás van, elsősorban a polgármesteri hivatalnak köszönhetően szépül az iskola. Már nagyon ráfért a felújítás az épületre, hiszen az elmúlt tizenkét évben sok minden elavult, megkopott, meg is rongálódott, hiszen gyermekek járnak ide, naponta használják a termeket, bútorzatot, felszerelést. Idén, a megerősödött önkormányzati képviseletünknek köszönhetően végre mi is jelentősebb mértékben részesülünk az iskolajavításokra szánt városi pénzekből. Ebből tudjuk megvalósítani 4-5 osztályban a teljes padlócserét, többfelé javítjuk, meszeljük a falakat, a villanyhálózatot is felújítjuk. Végre megtörténhet a belső udvar szakszerű vízszigetelése. És hasonló munkálatra volt szükség a tanári szobánál is. Ezt már sikerült is elvégezni. Felújítjuk az épület csatornarendszerét, lefolyókkal együtt és az akadálymentesítő feljáró is javításra, átépítésre szorul, hiszen az eredetileg kevés pénzből megoldott feljáró már nem felel meg az előírásoknak. Úgyszintén jelentős felújítás zajlik az ebédlőben és az iskola sportpályáját is sikerül megújítani.

– Ez gyakorlatilag az iskola épületének külső-belső felújítását jelenti. Ezt mind a polgármesteri hivatal finanszírozza?

– Az önkormányzat jelentős támogatást nyújt idén. De mi is igyekszünk a magunk erejéhez mérten hozzájárulni. A sportpálya bekerítését még nyár elején 6500 lejjel támogatta a szülői bizottság a 2%-os adófelajánlásokból. Ebből sikerült megvásárolni a szükséges anyagokat, magát a munkát pedig önerőből végeztük el. Szintén a szülői bizottság finanszírozta a tanári szoba padlócseréjéhez szükséges anyagot. A padló letevésében pedig Ikervárról és környékéről érkező önkéntes csapat segédkezett, akik immár harmadik éve támogatják iskolánkat, mindig olyan munkát vállalnak fel, amire a legnagyobb szükségünk van. Természetesen a legjelentősebb összegek a polgármesteri hivataltól jöttek. 50 ezer lejjel támogatták a sportpálya felújítását, ami a műfű lecserélését jelentette, hiszen tíz év alatt jelentősen megkopott. Továbbá lecseréltük a két mini-futballkaput, két oszlopot szereltünk fel a röplabdaháló számára, és a kosárpalánkokat is felújítjuk, utóbbit már önerőből. További 83 ezer lejt kaptunk az osztályok padlózatának a lecserélésére. Ez összesen 133 ezer lejt jelent, ami nagyjából a fele annak, amire szükségünk van. Folyamatban van az iskola videókamerás megfigyelőrendszerének a lecserélése is, hiszen ez a technika fejlődésével és a szabványok folytonos változásával meglehetősen elavult. És betörésbiztos fóliával is el kell látnunk az ablakokat. Mindez 33 ezer lejbe kerül, ami már el van különítve a városi költségvetésben. Összesen kb. 300 ezer lejre van szükségünk ahhoz, hogy a szükséges munkálatokat elvégezzük, és jelen pillanatban ennek az összegnek a felével rendelkezünk. Még meg kell említenem a támogatók sorában a Bethlen Gábor Alapot, amely a tavalyihoz hasonló összeggel támogatta iskolánkat, újabb 20 modern számítógéppel gyarapítva informatikai laborunkat. Így most már igazán korszerű számítástechnikai eszközökkel szerelhettük fel a labort, laptopokkal, interaktív táblával is. Ezzel is erősíteni szeretnénk az oktatás minőségét.

– Idén minden igyekezet ellenére eléggé keserűen zárult a tanév. Az érettségi vizsgán meglepően gyenge eredmények születtek. Nem ehhez voltunk szokva a dévai magyar oktatásban...

– Igen, sajnos valóban nem dicsekszünk az idei eredményeinkkel, sőt szívesen el is felejtenénk, de tisztában vagyunk azzal, hogy ez sok diáknak a jövőjét befolyásolja. Még nem telt el elegendő idő ahhoz, hogy pontosan kielemezzük az okokat, hiszen valóban az eddig leggyengébb átmenési arányunknak a felét sem értük el idén. Jó néhány álmatlan éjszaka és hosszas megbeszélés áll már az iskolavezetőség háta mögött. De úgy érzem, ezt komolyabban, átfogóbban ki kell elemeznünk, és meg kell találnunk azokat a megoldásokat, mellyel elkerülhető, hogy diákjaink ilyen fiaskóra jussanak. Itt az iskola teljes munkaközösségét be szeretnénk vonni, kezdve a katedra-vezetőktől, el egészen az osztályokban tanító tanárokig, szülőkig. Szeretnénk, ha mindenki igyekezne pozitív ötletekkel támogatni a javítási szándékunkat. Nem akarom a felelősséget áthárítani, de úgy érzem, mindannyiunk összefogására szükség van ahhoz, hogy pontosan megértsük az idei helyzetet, és változtatni tudjunk azon. A magam részéről nem tudom elhinni, hogy idén a tanárkollégák eldöntötték, hogy nem tanítanak rendesen és azt sem, hogy a diákok tömegesen megtagadták a tanulást. Valószínűleg több tényező játszott közre, közte a tanév-beosztás, az osztályhangulat, az iskolán kívüli tevékenységek, az iskolai mikroklíma és talán egyéb is. Nyitottak vagyunk arra, hogy mindezeket felgöngyölítsük, szembenézzünk a problémákkal. Én még reménykedem, hogy az őszi pótérettségin sikeresen vizsgázik néhány olyan diákunk, akiről el nem tudtuk képzelni, hogy elbukja a vizsgát. Tisztában vagyunk a képesség- és az érettségi vizsga súlyával, mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy az idén nyáron produkált eredmény ne ismétlődjön meg, hanem tartsuk a megszokott átlagunkat, ami általában jól meghaladja a megyei szintet.

– Vessünk egy rövid pillantást a jövő tanévre is. Az érettségi nyomán elvégzendő elemzés és várható javításokon túl hogyan alakul az iskola közössége? Lesznek-e tanárok, diákok?

– Örömmel mondhatom, hogy ilyen téren rendben van az iskola. Az elmúlt bő évtizedben kialakult a pedagógusgárda, akik elkötelezettek a dévai magyar oktatás mellett. Az elmúlt tanévben többen fokozatvizsgáztak sikeresen, és egy szakoktató kollegánk tanári képesítést szerzett. Sajnos egy-két kollegától valószínűleg meg kell válnunk, mert a beiskolázási terv szerint megszűnik egy csernakeresztúri óvodai csoportunk és a két negyedik osztályunk helyett csak egy előkészítő indul. De a jelenlegi felállás szerint abban reménykedünk, hogy a csernakeresztúri csoportunkat is meg tudjuk tartani. Ezenkívül négy óvodai csoportunk van. Az elemiben előkészítő, első és második szintjén egy-egy, a harmadik és negyedik évfolyamon két-két osztályunk lesz itt a főépületben, és két összevont osztályunk Csrenakeresztúron. Az általános iskolában két-két osztályunk van minden évfolyamon, a líceum szintjén pedig minden évfolyamon szintén párhuzamos osztály indul egy szaklíceumi és egy elméleti. Utóbbin belül kilencedik, tízedik és tizenkettedik szintjén két szakon tanulnak a diákok: matematika–informatika, illetve természettudományon. Összességében tavalyhoz képest emelkedik a diáklétszám. A tanévet 498 diákkal zártuk, idén már 515 körül mozog a létszám. Ha elérjük, amit szeretnénk, akkor 538 diákunk lesz, de az 515-ös létszámmal is 5 százalékos növekedésről beszélhetünk, ami számunkra biztató és komoly felelősséget jelent.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Hozzászólt: kissk / Szerda, 2018. augusztus 08., 16.06 Válaszoljál rá! Válaszoljál rá!

Sikeres iskola, mint az rmdsz.

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'