Vasárnap, 2018. december 16., 17.59
Nők napja – 2018

Nők Jézus szolgálatában

 
2018. március 07., 19.08
Szerda

„…sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból”. 

(Lk. 8, 3b.)

 

Kedves testvéreim! Az embert Isten teremtette, a maga képére és hasonlatosságára, férfiúvá és nővé. A teremtés koronájaként, uralkodásra teremtette őket. Az Úr meghagyása alapján mindenen uralkodhatnak, csak az emberen nem. Az embert szeretni kell, úgy amint Igéjében megparancsolta azt. A Paradicsomba azzal a céllal helyezte őket, hogy műveljék és őrizzék azt. A megbízatás mindkettőjüknek szólt. Az áldásokból is egyformán részesültek. Ha közös a munka, a felelősség, legyen közös az áldás is, és egyenlő a részesedés. A bűnesetig minden szép és jó volt. Engedetlenségüknek azonban súlyos következménye lett, mely változást hozott mind a férfi, mind a nő életében. Bűnbe estek és távol kerültek Istentől. Lényükben megromlottak. Elveszítették istenképűségüket, és megszűntek képmás lenni.

A változást Jézus hozta el, melyet az újjáteremtésben nyerhetünk meg, az Ige és Szentlélek által. Felszabadított az életre és szolgálatra, különösen a maga szolgálatára, a férfiakhoz hasonlóan a nőket is, akik most már jelen vannak az élet minden területén, mind a világi, mind az egyházi szolgálatokban. És ez így helyes, így jó. Az elhajlásokért nem Isten a hibás. 

Testvéreim! A Szentírásban, úgy az Ó-, mint az Újszövetségben, sok nőszeméllyel találkozunk, akik közül többen pozitív szerepben jelennek meg. Nem sorolom fel a nevüket. Persze, vannak negatív alakok is

Jézus faluról falura, városról városra járt és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele voltak tanítványai is. Ők is az evangéliumot hirdették. Velük volt még néhány asszony is. Érdemes megfigyelni, hogy ezeket az asszonyokat Jézus nem szólította fel követésére. Nem, ők önként ajánlották fel segítségüket és szolgálatukat, hálájuk és szeretetük jeléül. Különböző társadalmi osztályokhoz tartoztak. Johanna az előkelő osztályhoz. Neve azt jelenti, hogy „az Úr kegyelmes”. Férje, Heródes király egyik főembere volt, bejáratos a királyi palotába. Rangjuknál fogva gazdagok voltak. Zsuzsánna neve „liliomot” jelent. Tiszta, fehér, mint a liliom. Mária „a keserűség” leánya. Nehéz élete volt. Ami közös volt bennük az az, hogy mindhármukat gonosz lelkek hatalmából szabadította meg Jézus. Szabadításuk hálájaként ajánlották fel szolgálatukat, segítségüket és áldozatukat az Úrnak, aki kedvesen és örömmel fogadta el. Vajon milyen szolgálatokkal szolgáltak, és mire költötték pénzüket? Valószínű, hogy az élelmezést, a tisztálkodást, a szállást és a tiszta ruhát biztosították Jézus és a tanítványok számára. Ugyanakkor sok más szolgálatot is elvégeztek a munka jobb előmenetele érdekében. Az Igének szólnia kellett. Az éhes lelkeket ki kellet elégíteni. A biztatás, bátorítás sem maradhatott el. Betegek sokasága várt gyógyításra és szabadulásra. Jól fogott az asszonyok szolgálata, akik örömmel és boldogan végezték azt. Hálájuk és szeretetük indította őket erre, ezért volt olyan áldásos tevékenységük. Bárcsak mi is tennénk, és lennénk hozzájuk hasonlók! Nincs ennél szebb és jobb dolog a világon, mint Krisztust és az Ő ügyét szolgálni és ebben kitartóan megmaradni. Ezek az asszonyok helytálltak nagypénteken, nagyszombaton és húsvét napján is. Ilyen az elszánt, a hűséges és ragaszkodó szív. Ó, Urunk adj nekünk is hasonló szívet. Hangsúlyozom, itt nem számit a rang, a cím, az hogy ki vagyok, hova tartozom. Csak az számit, hogy sok-sok jóságáért, hogyan viszonyulok Jézushoz, megtudom-e köszönni kegyelmét, irántam való szeretetét? Kicsoda Ő nekem? Miben mutatom meg hálámat és szeretetemet?

Testvéreim, szolgáljuk-e az Urat? Hálásak vagyunk-e áldásaiért? Van-e valamilyen megbízatásunk a családban, gyülekezetben, vagy máshol? Szolgálom-e valamiben Őt, az egyházát, a népét? Hiszen olyan sok a munka. Jézus mondja: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába. Kérjed, hogy mutassa meg, melyik az a munkaterület, amelyen a legjobban tudna felhasználni. Melyik az a munka, melyet te is örömmel végeznél. Ő megmutatja neked, és azt is, hogy mibe fektesd, mire költsed a pénzedet. Rájössz, hogy nem hiába élsz, tartalmat, értelmet és célt kap életed. Ha másokat boldogítasz, te magad is boldog leszel. Vigyázz, hogy megtedd! Ne mulaszd el, nehogy késő legyen. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. „Szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja meddig tart életed.”

Nos, kedves nőtestvéreim és mindnyájan: munkára fel! Rójuk le hálánkat Istenünk szabadításáért. Ma még lehet, ma még szabad.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott nőnapot, sok örömet és boldogságot. Ámen.

 

Józsa Ferencz lelkipásztor


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu
'