JelenHaz
Csütörtök, 2019. március 21., 11.58

Presbiteri Konferencia Vajdahunyadon

Presbiteri Konferencia Vajdahunyadon
Presbiteri Konferencia Vajdahunyadon

Az utóbbi hónapokban megsokasodtak azok a rendezvények, amelyek a reformáció 500. évfordulójára emlékeztetnek. Így került sor 2017. október 14-én Vajdahunyadon Egyházmegyei Presbiteri Konferenciára, melyre a megye minden gyülekezetének presbitériuma hivatalos volt.

A délelőtt 10 órakor kezdődött istentiszteleten Szabó László rákosdi lelkipásztor szolgált, aki az Ézsajás próféta könyve 40. részének 10. verse alapján szólott. Ez  alkalommal  az igehirdető bátorította a híveket,  hogy tartsanak önvizsgálatot.  Istentisztelet után Zsargó János helyi lelkipásztor-esperes köszöntötte a jelenlevőket és bemutatta az előadókat.  Folytatásként az alkalmat ünnepélyessé tette a Nagyenyedi Református Egyház kórusa, Basa Anna kántor-tanítónő vezetésével.

A Konferencia folytatásaként tudományos előadás keretében Ősz Előd, az Erdélyi Református Egyházkerület főlevéltárosa emelkedett szóra, aki a ,,Reformáció Hunyad megyében’’ címmel értekezett. Nevezett előadó jól ismeri Hunyad megyét, hisz az elmúlt bő egy évtizedben Buzogány Dezső professzorral felkeresték és felmérték az egyházak levéltárait, kegyszereit, terítőit. Az előadásból megtudtuk, hogy a reformáció már a XVI. század közepén, 1559-ben kezdett tért hódítani e vidéken. A reformáció szelleme eljutott a románság körébe is.                       

Így 1582-ben Szászvároson megjelent egy részlet a Bibliából román nyelven,  Palia de la Orăștie címmel. Több értékes adatot is hallhattunk a reformáció térhódításáról a megyében.  Így a XVIII. század vége felé 36 anyaegyház volt. Ma már csak 15 anyaegyház van.

Abban az időben közel 30 lelkész szolgált, ma ez a szám nem éri el a 10-et. Több faluban a templom az elnéptelenedés miatt romos állapotban van, illetve több templom az ortodox egyház kezébe került.

A továbbiakban dr. Roth Levente levéltáros ,,Értékmentés Hunyad  megyében’’ címmel értekezett. Felhívta a jelen levő presbiterek figyelmét, hogy az egyházak tulajdonában levő anyakönyveket és a levéltári anyagot gondosan őrizzék. Az elnéptelenedő egyházak levéltári anyagának nagy részét elvitték Kolozsvárra, ahol az Egyházkerület e célra szakszerű helyiséget alakított ki. Tamás Iringó pedig a textíliák és terítők  megőrzéséről értekezett.

A Konferencia folytatásaként a jelenlevők átvonultak a gyülekezeti házba, ahol Fazakas Tibor  71 éves képzőművész alkotásait tekintették meg. Itt Zsargó János egykori tanárát köszöntötte, majd Kun Árpád ny. lp. mint régi barát ismertette a művész életútját. Fazakas Tibor ez alkalommal mintegy 35 munkát, festményt adományozott a református egyháznak.

A konferencia szeretetvendégséggel zárult.  Hazaindulás előtt a nagyenyedi kórus  Zsargó János vezetésével megtekintette Vajdahunyad várát.

Kun Árpád  ny. lp.     

Vajdahunyad, 2017. 10. 16.Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'