MOL Winter EVO
Szerda, 2019. január 23., 19.53

Sipos Árpádné, sz. Páll Edit

Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ismét elvesztett egy értékes munkatársat. 2009. január 8-án elhunyt nyugalmazott tanítónője, Sipos Árpádné, sz. Páll Edit, a Kollégium egykori matematikatanárának felesége, László és Éva édesanyja. Földi maradványait január 10-én helyezték örök nyugalomra a nagy múltú, patinás, méltóságot sugárzó nagyenyedi protestáns temetőben a családi sírba, ahol szülei és férje nyugszanak békében.

Páll Edit középiskolai tanulmányait a Nagyenyedi Bethlen Kollégium Tanítóképzőjében végezte, ahol jó előmenetelt tanúsított, az iskola népi tánccsoportjának kiemelkedő tagja volt, jó megjelenésű, megnyerő külsejű diáklány volt, nagyszerűen táncolt, Ő volt az iskola „legszebb lánya” abban az időben.

Tanulmányainak befejezése után a Kollégiumban az elemi iskolában  tanított  nyugdíjazásáig. Jó érzésű, szerény ember (talán túlságosan is az), jó pedagógus volt. Szerette a gyermekeket. Amikor beszélt a tanteremben vagy bárhol, kellemes alt hangja tekintélyt sugárzott, az embernek az jutott eszébe, hogy az emberi méltóság a kiejtett szó méltóságával kezdődik. Beszédmodora kimagaslott a tantestület átlagából. Szakmai, pedagógiai érzéke és morális tartása magabiztosságot adott neki méltósággal végzett munkájában, ezekből eredően hatékony volt tanító-nevelő munkája. Sok generációt nevelt fel, tanított meg helyesen beszélni, írni, olvasni, számolni és viselkedni, készítette elő őket az életre, a további tanulmányok folytatására.

Tanítványai – a kis elemisták – nagyon szerették a „tanító nénijüket”, és ma mély tisztelettel, hálával gondolnak vissza szeretett nevelőjükre, akitől ebben az ismeretlen Világban a tudás első lépéseit tanulták meg egy életre szólóan.

Nyugodjon békében, köszönetünket fejezzük ki lelkes, odaadó nevelő munkájáért!

 

A Bethlen Baráti Társaság és volt tanítványai


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'