Fölszálott a páva

http://hunor.rmdsz.ro/
Szerda, 2019. október 16., 05.00
Hármas rendezvény Kisiratoson

Sokan voltak, minden közérdekű dolgot megvitattak

A hármas rendezvényre sok kisiratosi volt kíváncsi
A hármas rendezvényre sok kisiratosi volt kíváncsi

Csütörtökön délután a kisiratosi kiskultúrotthonban népes részvétel mellett kezdődött az a hármas rendezvény, amelynek első eseményét az RMDSZ helybeli szervezetének a tisztújító közgyűlése képezte.

 

RMDSZ-tisztújítás

A nagy számú résztvevőt Almási Vince, a helybeli szervezet elnöke, leköszönt polgármester köszöntötte. Miután üdvözölte a megjelent elöljárókat, Korondi Józsa Erika polgármestert, Andó László alpolgármestert, Faragó Péter RMDSZ-megyei elnököt, parlamenti képviselőt, Péró Tamás megyei RMDSZ-ügyvezető elnök, megyei tanácsost, ismertette a napirendet.

Annak az első pontja az elnöki beszámoló volt, amiben kitért arra, hogy tavaly Kisiratos 200. évfordulóját ünnepelték. Annak a jó hírnevét terjeszti minden helybeli tevékenység, így a Szalbek Vegyes Kórus, a citerazenekarok, a néptánccsoport, valamint az itt évente megszervezett számos program résztvevői. Kitért Kisiratosnak az 1968-ban elveszített községi státus 36 évének a megpróbáltatásaira, amely idő alatt is e közösség megőrizte identitását, hagyományait. 1996-ban a Kisiratoson megtartott RMDSZ-gyűlésen döntötték el, hogy próbáljanak Kürtösön egy RMDSZ-es alpolgármestert választani. Az ötletet maga sem tartotta életképesnek, mégis elvállalta a tisztségre való jelölést, sikerrel. Éppen ezért, Kisiratoson akkor kezdődött el az infrastruktúrafejlesztés, ami azonban nem volt annyira sikeres, mintha önálló község lett volna. Ezért 2003-ban Kisiratoson úgy döntöttek, megpróbálnak különválni Kürtöstől. Akkor is az RMDSZ segített, népszavazást szerveztek az ügyben Kürtösön és Kisiratoson. A sikerhez legkevesebb 50%-os részvétel, illetve az volt szükséges, hogy a két településen a szavazók többsége az elszakadásra voksoljon. 2004-ben visszanyerték a községi státust, leromlott középületekkel, kevés pénzzel és infrastruktúrával. Az utcák, illetve a bekötőutak kőburkolata ugyancsak leromlott állapotban volt, de csak a zúzott kő megvásárlására és a helyszínre szállítására volt pénzük. Ezért megválasztott polgármesterként minden házba bement, és megkérte a lakosokat, igazítsák el a követ a házuk előtt. Soha nem felejti el, hogy a lakosság Kisiratos utcáin dolgozott, egyengette a zúzott követ. Mindezt csak azért mondta el, hogy érzékeltesse, honnan indultak. Ugyancsak leromlott állapotban volt a polgármesteri hivatal mellett az iskola és az óvoda, továbbá a két kultúrotthon épülete is. Manapság minden épület felújítva, korszerűsítve, központi fűtéssel működik, új sportterem épült a településen, Kürtössel, illetve Nagyiratossal aszfaltos út köti össze, de rendbe hozták az orvosi rendelőt is. A futballpálya öltözőjét is korszerűsítették, ugyanakkor a templomtemetőt és a tornyot is felújították. Azt viszont tudni kell, hogy a templom és a temető a Római Katolikus Egyház tulajdonát képezi, ezért a felújításuk más forrásból, rengeteg kilincseléssel történik. Ezzel együtt, megoldották a temetőnek is a kivilágítását, rendbe hozták a település járdáit, parkokat alakítottak ki, elkészült Páter Godó Mihály emlékműve, a Világosi Fegyverletétel emlékműve, készül a világháborúk helybeli hőseinek az emlékműve, átvették az egykori határőr laktanya épületét, aminek a hasznosítására befektetőt keresnek. A helybeli civilszervezetekkel a község és az RMDSZ vezetősége állandó kapcsolatban van. Igen jól működnek a testvértelepülési kapcsolataik: Lökösháza, Úri, Pusztaszbolcs és a szlovákiai Balony vezetőségével. Ugyanakkor további testvértelepülési kapcsolatokat igényelnek a Kisiratost szimpatizáló települések. Minden családnak nyomtattak helyi falinaptárt, háromhavonta megjelenik a Kisiratosi Hírmondó, község létükre két EU-pályázatot is nyertek, egyikből a kiskultúrházat újították fel, másikból a turisztikai központot építették. Ugyancsak a pályázat segítségével Kisiratost népszerűsítő CD-t, illetve ugyanezt szolgáló könyvecskét is kiadtak. Kisiratos volt Arad megyében az első LED-es közvilágítással ellátott település, ahol minden oszlopon nagy hatékonyságú kis fogyasztású világítótest üzemel, amelyek a régi fogyasztásnak csak a felét igénylik. Kisiratoson évente annyi program van, amennyi talán egy megyebeli kisvárosban sem. A Kárpát-medence egyik legnagyobb népzenei táborát szervezik immár hetedik alkalommal, ahol egy-egy alkalommal 170-180 gyermek gyűl össze népzenét tanulni. Nagyon fontos, hogy minden intézmény működik, a településen 6 üzlet él meg.

Tekintve, hogy Kisiratost az RMDSZ a kezdetektől folyamatosan támogatja, a polgármester, az alpolgármester és a 11 tanácsosból 9 az RMDSZ színeiben tölti be a tisztségét. Az RMDSZ támogatása nélkül a település nem fejlődhetett volna, nem lenne lakható és biztonságos – fejezte be szabadon elmondott beszámolóját Almási Vince RMDSZ elnök.

A tisztújítás során megerősítették elnöki tisztségében Almási Vincét, az alelnök továbbra is Andó László maradt, míg az elnökség tagjai Korondi Józsa Erika, Almási Gábor és Lőrincz Lajos maradtak. A megyei tisztújító közgyűlésre a megválasztottak az MKT-tagok, Almási Vince, Andó László, Korondi

Józsa Erika és Almási Gábor mellett Almási Zsuzsaannát, Kiss Lajost, Dani Lajost, Pelle Ilonát, Halai Jánost, Andó Antalt és póttagnak Lőrincz Lajost delegálták.

 

Péró Tamás beszámolt a magyarlakta települések szolgálatáról

 

A tisztújító ülés végén Péró Tamás RMDSZ-megyei ügyvezető elnök, megyei tanácsos adott hangot néhány gondolatának. Beszámolt a megyei tanácsban Bölöni György kollégájával a magyarlakta települések érdekében kifejtett munkájáról. Ezúttal Kisiratos vonatkozásában elmondta: Andó László alpolgármesterrel többször is felkeresték a megyei tanács illetékes osztályait. A helybeli katolikus plébániának immár 3 éve folyamatosan sikerült évente 10 ezer lejes támogatást szerezni; ezenkívül a falunapot 30 ezer, a 200 éves programokat 12 ezer, míg az év végi András-napi bált 5 ezer lejjel sikerült támogatni. Hozzáfűzte: szívesen támogatnának ifjúsági programokat is, ezért az ifjúságtól várják a kezdeményezéseket. Ugyanakkor örömének adott hangot, amiért megyei tanácsi támogatással minden helybeli intézmény működési feltételeit biztosítani lehetett, illetve a Kürtös felöli bekötőút kátyúit sikerült betömni. Köszönetet mondott a helybeli polgároknak, amiért bekapcsolódtak a tavalyi anyaországi választásokba, illetve az európai kisebbségvédelmi jogok kidolgozásáért szerevezett aláírásgyűjtésbe. Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete tavaly kiadott egy olyan újságot, amiben feltárták a megyében működő RMDSZ-es tisztségviselők munkáját, eredményeit, idén tavasszal is folytatni kívánják ezt a gyakorlatot. RMDSZ-szempontból a következő két év  kemény megpróbáltatás lesz: 200 ezer aláírásra van szükség az EP-választásokon való részvételhez; májusban EP-választások, utána államfőválasztások következnek, míg jövőre helyhatósági választásoknak nézünk elébe. Számos alkalommal jár Kisiraton, hiszen ott volt a Kisiratos–Mácsa közötti megyei rangú átjáró út korszerűsítésének az elindításakor; a megyei tanács illetékes osztályain jelezték a Nagyiratos és Kisiratos közötti megyei rangú út felújításának a silány voltát. A felújítást idén vagy jövőre sokkal jobb minőségben szeretnék megismételtetni. Az ügyvezető elnök, megyei tanácsos további támogatást kért ahhoz, hogy a többi magyarlakta települések mellett Kisiratosért is tovább dolgozhassanak a megyei tanácsban.

 

Falugyűlés, polgármesteri beszámolóval

 

A fórum a továbbiakban falugyűléssé alakult, ahol Korondi Józsa Erika polgármester előre bocsátotta: nem véletlenül hívták meg a fórumra Kisiratos minden lakosát, ugyanis azt szerette volna, ha azok is eljönnek, akik közösségi fórumokon kritizálják. Ott nem hajlandó válaszolni a sokszor szélsőséges megnyilvánulásokra, itt viszont a település legnagyobb fórumán, a falugyűlésen bármilyen kérdésre szívesen válaszol. Ezenkívül, a hivatal mindig nyitva áll azok előtt, akik bármilyen javaslattal, jobbító ötlettel kívánnak hozzá fordulni. A vezetőség ugyanis folyamatosan a település korszerűsítésén, a lakosság életminőségének a javításán fáradozik. Azért hívta ide Bella Zoltán topográfust, mert éppen folyamatban van Kisiratos belső-, illetve külső telkeinek a felmérése a telekkönyvezés érdekében. E munkában már a Toldás részhez jutottak, tehát a beltelkekhez. Kisiratos telekviszonyai hamarosan teljesen áttekinthetők lesznek. Az adminisztratív munkában nagyon sokat tanult Almási Vincétől, aki mellett sokáig dolgozott. Hozzáfűzte: Kisiratos fejlesztése terén csakis az RMDSZ-re számíthatnak, amelytől eddig minden támogatást megkaptak. Elkészítették a pályázatot az utcák aszfaltozására, amely hatalmas munka volt, azzal már eljutottak a kivitelezői versenytárgyalásokig, amelyek a sok óvás miatt szintén elhúzódhatnak. Hozzáfogtak a járdáknak a térkővel történő burkolásához, az iskola egyik termét is korszerűsíteni kívánják, de még nem lehet pontosan tudni, osztályteremre vagy laboratóriumra van-e nagyobb szükség. A községi tanács biztosította az ingázó pedagógusok részére az autóbuszjáratot. Ugyanakkor kritikus véleményt fogalmazott meg azon szülőkről, akik hátrányosnak tekintik az anyanyelvű oktatást az állam nyelvén történő oktatással szemben. A maga véleményét támasztják alá a kisiratosi iskolásoknak a különböző tantárgyversenyeken bizonyított kiváló eredményei. A hívekkel közösen, a község is hozzájárul a templom felújításához. Megköszönte a jelen lévő Faragó Péter megyei elnöknek, parlamenti képviselőnek és Péró Tamás megyei tanácsosnak, amiért 2017-ben 30 ezer, tavaly 74 ezer lejt kaptak a templom felújítására Bukarestből, ahonnan idén további támogatásokat remélnek a jelzett célra. A GAL-programban 86 ezer eurós uniós pályázatot nyertek, amelyből utánfutós traktort, fűnyírókat kívánnak vásárolni a község zöldövezetének a karban tartására. Idén szeretnék a községközpont felújítását, illetve a szabadtéri színpad tetejének a megépítését befejezni. Kisiratoson minden háztartáshoz eljut a vezetékes víz, míg a szennyvízhálózat megépítése nagy projekt, amihez elvégezték a felméréseket, hogy rácsatlakoztassák az Arad megyei rendszerre. Ami a hulladékelszállítás akadozását illeti, az nem helyi, hanem Arad megyei projekt, amibe a községnek nem sok beleszólása van. Ha valahonnan nem vitték el a szemetet, jelentsék a polgármesteri hivatalban, ahonnan hivatalosan értesítik a vállalatot, amely további kukákat ígért.

Mások a sok kulturális eseményt sérelmezik. Nos, a Kisiratos 200. évfordulójának a programja 12 ezer lej támogatást kapott, a rendezvény sikeréért köszönetet mondott nemcsak a támogatóknak, hanem mindazoknak is, akik a munkájukkal járultak hozzá a sikerhez. Dicséretet érdemelnek a kis citerások is, akik országos aranyminősítést nyertek. Minden programot pályázati támogatással szerveznek, ugyanilyen forrásból 600 ezer forintból sikerült a néptánccsoport lányainak is egy rend új ruhát varratni, a futballcsapatot is támogatni kívánják, de előbb látni akarják, milyen lesz a költségvetés. 600 ezer forintot nyertek a Bethlen Gábor Alaptól a sportra, melegítőket, labdákat, és más szükséges sportszereket vásároltak belőle. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 3 millió forintra pályáztak sikeresen 10 fiú, illetve 10 leány néptáncos egy rend ruhájának a beszerzésére. A Csoóri Alapítványtól nyert pályázattal sikerült megoldani a tánc- és zeneoktatás finanszírozását, illetve a nagykultúrotthonban megteremteni a korszerű hangosítást, amiért megköszönte a közreműködést Torma Csabának. Ezenkívül több pályázatot is benyújtottak, ilyen forrásból szeretnék meglátogatni a békéscsabai emlékművet, amelyet, az I. világháborúban harcolt 101. gyalogezred hősei, köztük a kisiratosiak emlékére emeltek. Ugyancsak a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtottak egy 5, illetve egy 15 millió forint értékű pályázatot a templom felújítására. A földgáz bevezetése érdekében is folynak a tárgyalások.

A falugyűléssé átalakult fórum további részében a helybeli állategészségügyi technikus szakszerű előadásából kiderült: Kisiratoson és közelében nincs sertéspestisjárvány, de nem árt az óvatosság.

Bella Zoltán topográfus ugyancsak szakszerű előadást tartott a korszerű földmérés és telekkönyvezés módszereiről, illetve Andó László alpolgármester válaszolt számos, helyi érdekeltségű kérdésre.

A hosszúra nyúlt találkozó végén bemutatták a 100 év Romániában – Örökségünk Arad megyében című értékmentő kötetet, Kisiratos értékeivel.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'