Szombat, 2018. október 20., 03.01
Egyházzenei lelki-szakmai nap Arad-Belvárosban

Szellemileg felnőni a csodavárás misztériumához

Tankó László kántor-karnagy (az asztalnál) szakavatott előadását követően, közösen felelevenítették az adventi énekrendet
Tankó László kántor-karnagy (az asztalnál) szakavatott előadását követően, közösen felelevenítették az adventi énekrendet

Amint azt előzetesen meghirdettük, az arad-belvárosi római katolikus plébánia egyházzenei lelki-szakmai napot szervezett szombaton 10 órától a parókia hittantermében.

A rendezvényen igyekeztek a hagyományokhoz illeszkedni, ugyanis az első, két évvel ezelőtt megtartott napon az adventi időt, a tavalyi rendezvényen a zsolozsmát értelmezték, elemezték ki. Egyházzenei szempontból visszatekintettek a kezdetekre, sőt az ókorra is abból a szempontból, hogyan alakult a zene szerepe a kereszténységben. Innentől a keresztény egyházzene történetét elemezték a nagyobb változási pontoknál, az ezredfordulón, majd a többszólamúság kialakulását, a népének megjelenését, végül a XX. század nagyobb zenei eseményeit érintették. A szakavatott kántor-karnagy Tankó László az egyházzenei lelki-szakmai nap első részében egyházzenei szempontból levonta a következtetéseket, illetve számba vette a további teendőket. A második részben az elmondottakat példákkal támasztották alá a Schola Hungarica Kórus előadásában, illetve megbeszélték az adventi énekrendet, amit áténekeltek, énekpróbát tartottak.

Mint eddig minden alkalommal, a szombati rendezvényt ismét megtisztelte jelenlétével p. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök, aki az evangélium üzenetének zenei aláfestéssel történő hatékonyabb átadását érintve, az egyházzenei lelki-szakmai napoknak az ünnepekre való lelki felkészítésében játszott szerepét emelte ki. Örömének adott hangot, amiért e felkészítő a plébánián hagyománnyá vált, ezért nemcsak Tankó László kántor-karnagynak, hanem a résztvevőknek is köszönetet mondott. Mert nem az a fontos, hányan vesznek részt rajta, hanem hogy élő lelki közösséget alkotva, szellemileg felnőni a csodavárás, a Megváltó megszületésének a misztériumához.


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'